မုေယာစပါးရည္ ဓာတုပါနီႏွင့္ ဘီယာေသာက္သူမ်ား

( “ ကမ္းလက္ “ ႏွင့္ပက္သက္၍ သီဟနာဒ၌ တစ္စံုတစ္ရာ တာဝန္ရွိသည္ဟုထင္၏။ ဤသည္မွာ “ ကမ္းလက္ “ ဟူေသာ အမည္သာျဖစ္၏။ Beach Comber (သဲေသာင္ကို ဘီးဖီးသူ) ဟူေသာ ကေလာင္အမည္၊ အနတၱ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ စာေပမ်ား ေရးသားေတာ္မူသည့္ ၾသစေတးလ်၊ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးက “ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ လက္ႏွစ္ဖက္ရွိ၏။ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ ထံမွ ရရွိရန္ ရွိသည္မ်ားကို ရယူ၍ အျခားလက္တစ္ ဖက္ျဖင့္ ျပန္ လည္ျဖန္႔ေဝ ရမည္” ဟုေရးဖူး၏။ ႀကိဳက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ကမ္းလက္” ကို အားလံုးသေဘာတူ သံုးလိုက္ႀက၏။ သို႔ေသာ္ (ထို႔ေၾကာင့္) ကမ္းလက္သည္ အျခားလက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ယူလည္းယူပါသည္။ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူၾကပါ မိတ္ေဆြေကာင္းတုိ႔။

မဆိုင္ေသာ္လည္း ေျပာခ်င္၏။ ထိုၾသစေတးလ်သား ရဟန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းဟုသာ အမည္ခံ၏။ ေထရဝါဒ၊ မဟာယာန စသည့္ အမည္နာမမ်ားလံုးဝမတပ္၊ လံုးဝမရွိ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္း၏။ ) ဤကား အမွာ။

ကြန္ပ်ဴတာသည္ တန္ခိုးႀကီး၏။ ဘီယာသည္လည္းတန္ခိုးႀကီး၏။

စကားလံုးမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုရာ၌ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးရွိ၏။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား တို႔ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢသည္ ယူႏိုက္တက္ေနးရွင္းကို ျပန္ေတြး ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္းသိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္မေျပာ ခ်င္။  ေျပာခ်င္ သည္ကား စကားလံုးတိက်ေသသပ္မႈ ျဖစ္၏။ ယူ-ႏိုက္-တက္-ေနး-ရွင္း ငါးလံုးတည္း။ ကု၊ လ၊ သ၊မဂ္၊ ဂ ငါးလံုးပင္တည္း။ အဓိပၸါယ္လည္းကြက္တိျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ တယ္လီဗီးရွင္းျဖစ္၏။ ရုပ္ျမင္သံၾကားဟု ျပန္ဆိုၾက၏။ တိက်၏။ စကားလံုးကအစ ေလးလံုးစီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုတယ္လီ+ ဗီးရွင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ဆိုရာ၌ကား သိပ္မစံြေတာ့ေခ်။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဥပမာဆုိရမူ ဗြီဒီယို၊ ဗြီစီဒီ၊ စီဒီ စသည္တို႔ျဖစ္၏။ ျမင္ျမင္သမွ်ကို မိမိဘာသာျဖင့္ လိုက္ေခၚေနျခင္းသည္ အလုပ္မျဖစ္။ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေခၚ၍ကားရ၏။ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ သာရ၏။ ေၾကာင္လိုက ရ၏။

ျမန္မာစာေပ၌ ပါဠိဘာသာ “စကၠ” မွဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆလိုက ယူဆႏိုင္ေသာ “စက္” ဟူေသာ စကားလံုး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးစြဲသည္ကိုေတြ႔ရ၏။ ပါဠိ “စကၠ”က “ဘီး” သို႔မဟုတ္ “လည္ပတ္ျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ျမန္မာ “စက္” ဟူသည္က မက္ရွင္း ဟုေခၚသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကား အဓိပၸါယ္ကိုသာ ေဆာင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ိန္းႀကိဳးေလးတပ္ၿပီး ေျခေထာက္ျဖင့္ နင္းလိုက္လွ်င္ လူတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ (တစ္ခါတစ္ခါ) သံုးေယာက္ကို သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ ဘီးႏွစ္ဘီးတပ္၊ ဓာတ္ဆီမလိုေသာ ယာဥ္အငယ္စား ေလးကို “စက္ဘီး” ဟုေခၚ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစက္ဘီးေလး၏ ဒဗေလာ့မင့္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဘးမွ ဘီးတစ္ဘီး ထပ္တိုးၿပီး အျခားလူႏွစ္ေယာက္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ သယ္ေဆာင္၍ ရေသာယဥ္ငယ္ကို နာမည္မွည့္ေခၚရာ၌ ျမန္မာစကားမရွိေတာ့။ သူ႔ကို “ဆိုက္ကား” ဟုေခၚၾကရေတာ့၏။ “ဆိုက္” သည္လည္းေကာင္း၊ “ကား” သည္လည္းေကာင္း ျမန္မာစကား လံုးမဝမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ ေမြးစားရျခင္း (သုိ႔) လက္ေျမွာက္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အဓိပၸါယ္တူျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ပါဠိဘာသာ “ဓာတု” မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆလိုက ယူဆႏိုင္ေသာ “ဓာတ္” ဟူသည့္ ျမန္မာစကားမ်ားလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရ၏။ ဓာတ္ခဲ၊ ဓာတ္မီး၊ ဓာတ္စက္၊ ဓာတ္လံုး၊ ဓာတ္ရွင္ စသည္တို႔ျဖစ္၏။ ထိုဓာတ္မ်ားအနက္ ဓာတ္ခဲႏွင့္ ဓာတ္မီးသည္ ေအာင္ျမင္၏။ ယေန႔တိုင္ သံုးစြဲ ေနႀကရေသး၏။ မီးအလြန္ပ်က္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆလိုက ယူဆႏိုင္၏။ မယူဆဘဲ ေနလိုကလည္းေနႏိုင္၏။ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာမရွိ။ သုိ႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံ၌ မီးပ်က္တတ္ေသာ သဘာဝ လည္းရွိၿမဲ၊ ဓာတ္ခဲ၊ ဓာတ္မီးဟုလည္း ေခၚၿမဲတည္း။

“ဓာတ္စက္” ကား က်ဆံုးစျပဳလာၿပီျဖစ္၏။ အသံခ်ဲ႕စက္ဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံုးစြဲလာၾက၏။ ဓာတ္ရွင္ကား သုႆာန္တစျပင္ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္၏။ မူဗီဟု ေခၚသည့္ ထိုဓာတ္ရွင္သည္ ယေန႔ ရုပ္ရွင္ ျဖစ္သြားေခ်ၿပီ။ တကယ္မူ ရုပ္သာရွင္သည္မဟုတ္ အသံလည္းရွင္သည့္အတြက္ ရုပ္သံရွင္ဟု ေခၚထိုက္၏။ သို႔ေသာ္မေခၚၾက။ ( သို႔ေသာ္ေတြမ်ား၏။ မတတ္္ႏိုင္။ လိုအပ္လွ်င္ေတာ့ သံုးရေပမည္။ ) သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ရုပ္သံ ဟူ၍ကား သံုးၾကျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထိုျမန္မာ့ရုပ္သံ အတြက္ သရုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ကိုေက်ာ္သူကိုမူ ရုပ္သံ သရုပ္ေဆာင္ဟု မေခၚၾကျပန္။

ဓာတ္လံုးကား အင္တာေနရွင္နယ္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးဖိုထဲ၌ ဣေျႏၵရ၏။ အူေၾကာင္ေၾကာင္ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရစိမ္တိုက္၍ ရ၏။ သကၤန္းစ မီးေလာင္၏။ ေတာေတာင္ျပဳန္းတီး၏။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ ေစ၏။ ဂလိုဘယ္ကို ဝမ္းသထက္ ဝမ္းမား ျဖစ္ေစ၏။ ယေန႔ ၊ မေန႔က ထိုဂလိုဘယ္ဝမ္းမင္း အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္ေျပာၾက၏။ အဆိုေတာ္ ဒကာမႀကီး ေဒၚခင္ညႊန္႔ရီလည္း အပါအဝင္ျဖစ္၏။ သူမက ေတာ္ေတာ္ ေလး ေစာ၏။ ေတးေရး ေမာင္ေက်ာ္ညႊန္႔ထင္၏။ ျမန္မာတို႔ မေခၾက။ “ကမာၻေျမက တစစ ပူေႏြးလာတယ္” ဟုသူေရး၍ သူမဆို၏။ ဓာတ္လံုးႏွင့္ေတာ့မဆိုင္။

ဓာတ္စက္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အသံကို ရွိရင္းထက္ ပို၍က်ယ္ေလာင္လာေအာင္ လုပ္၍ ရေသာပစၥည္းကို ေခၚရာ၌မူ ျမန္မာစကား ဗုနး္ဗုန္းလဲက်ေတာ့၏။ ထိုပစၥည္းကို တစ္ခ်ဳိ႕က ေဆာင္းေဘာက္ ဟု ေခၚ၍ တစ္ခ်ိဳ႕က စပီကာ ဟုေခၚ၏။ အသံေသတၱာ ဟု ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ မေခၚၾက။ ေၾကာင္လို ကေတာ ့ ေၾကာင္ႏိုင္၏။ သီဟနာဒပင္ မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္ဟု ေၾကာင္ေသး၏။ သို႔ေသာ္ ထိုမ်က္ခြက္ ဘြတ္အုပ္က ဟစ္ျဖစ္ေန၏။ လူသည္အေၾကာင္ႀကိဳက္၏။

၂၀-ရာစုေႏွာင္းပိုင္းက ( အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္) အတိတ္္က ခမ္းနားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ေကာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ တစ္ရံေရာခါက ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ခုကို အတုခိုးကာ သံုးစြဲေနသည့္ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးျမန္မာမႈျပဳရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ အလုပ္ဟုထင္သည္။ က်လည္းက်ဆံုးခဲ့သည္။ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ က်ရွဳံးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ကားျဖစ္သည္။ ကားကို ဘာသာျပန္လွ်င္ ေၾကာင္၏။

ထိုေပၚလစီသည္ ေခတ္ပညာတတ္ သြားဆရာဝန္လူရႊင္ေတာ္ဧ။္ပ်က္လံုးမ်ားေအာက္၌ ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေက်ေတာ့၏။

ယခုမွ ေျပာလိုသည့္ကိစၥ ေရာက္ေတာ့သည္။

ဗုဒၶ (သို႕) သိဒၶတၳ ဆိုသည့္ အရိုးသားဆံုးလူသားႀကီးကို ေမြးထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဗုဒၶ၏ ရိုးသားေသာအဆံုးအမမ်ားကို အစာမေၾကႏိုင္ျဖစ္ကာႏွင္ထုတ္ခဲ့ေသာ ထိုတစ္ရံေရာ အခါက ႏိုင္ငံႀကီးတြင္ ဘီယာကို "ဓာတု ပါနီ" ဟုေခၚေၾကာင္းသိရ၏။ သို႔ေသာ္ ဘီယာဟုေျပာေသာ္ လူတိုင္းသိ၏။ ျမန္မာလို ဓါတ္ေရဟု ေခၚႏိုင္၏။ သို႕ေသာ္ ဓါတ္လံုးကိုစိမ္ထားေသာ ေရကားမဟုတ္ ။

ျမန္မာတို႔မွာလည္းရွိ၏။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္ေရးေသာ အဘိဓါန္၌ ဘၤီယာကိုမုေယာစပါးရည္ ဟုဆုိေၾကာင္းၾကားဖူး၏။ တစ္ႀကိမ္မက ၾကားဖူးသျဖင့္ မွန္သည္ဟု ထင္၏။ ထိုအဘိဓါန္စာအုပ္ကား မိမိ၌ မရွိ။ ရွိစရာလည္းမလိုေတာ့။

သီဟနာဒ၏ တကာ တကာမမ်ား (အခ်ိဳ႕) ဘီယာေသာက္ၾက၏။ မုေယာစပါးရည္ကို မေသာက္ၾက။ ဘီယာေၾကာင့္ ဗိုက္ထြက္လာလွ်င္ ဘီယာဗိုက္ဟုေခၚၾက၏။ မုေယာစပါးရည္ဗိုက္ဟု မေခၚၾက။ အလုပ္တစ္ခု အဆင္တေျပျဖစ္ေစရန္ ဘီယာဖိုး ကန္ေတာ့ၾက၏။ မုေယာစပါးရည္ဖိုး မကန္ေတာ့ၾက။

စတီရီယိုေခတ္ဦး အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္က "ဘီယာက်န္ေသးလား" ဟုေအာ္၍ေမး၏။ မုေယာစပါးရည္ က်န္ေသးလားဟုမေမး။ ကဗ်ာဆရာႀကီးတစ္ေယာက္က "ငါ့ကိုက်ားတံဆိပ္ဘီယာမတိုက္တဲ့ ေန႔က" ဟုေျပာ၏။ ငါ့ကိုက်ားတံဆိပ္ မုေယာစပါးရည္ မတိုက္တဲ့ ေန႕ကဟု မေျပာ။ ဘာသာျပန္ စကားလံုးရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔ႏွလံုးသားထဲ ေရာက္ျခင္း မေရာက္ျခင္းဘာဆိုဘာမွ် မဆိုင္။

ကြန္ပ်ဳ (compute) ဟူသည္ to calculate or to estimate (a result) ျဖစ္၏။ ယင္းကို (er) ဆက္လိုက္ေသာအခါ computer ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကြန္ပ်ဴတာကို မျဖစ္မေန ျမန္မာမွဳျပဳလိုလွ်င္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ ၊ ရလဒ္ ခန္႔မွန္းစက္ ဟုျပန္ရ မည္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေၾကာင္၏။ မျပည့္စံု။ ေၾကာင္သမွ ေတာ္ေတာ္ကို သြက္သြက္ခါေၾကာင္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာဟု ပဲ ေခၚပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အႏွီသတၱ၀ါေလးသည္ "စိတ္" ဆိုသည့္ "စိတၱ" ကိုျမန္မာ မွဳျပဳမရ သကဲ့ သို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

သီဟနာဒသည္ ရဟန္းျဖစ္၏။ ဘီယာမႀကိဳက္။ လူျဖစ္ၿပီး ဘီယာႀကိဳက္ေသာ္ ဘီယာကိုသာ ေသာက္မည္။ မုေယာစပါးရည္ကို မေသာက္။ ကြန္ပ်ဴတာကိုသာ သံုးမည္။ ရလဒ္ ခန္႔မွန္းစက္ကို မသံုး။

ေနာက္ဆံုး.... ဘီယာကို ျမန္မာလို မည္သို႔ေခၚပါသနည္း။ သင္ကိုယ္တိုင္ (တကာ (သို႕) တကာမ ကိုယ္တိုင္ ) တိုးတိုးေလးေမး၍ တိုးတိုးေလး ေျဖၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။

သစၥာစကား ဆိုရေသာ္ သီဟနာဒသည္ ကြန္႔မင့္မေရး၊ ကြန္႔မင့္မျပန္ပါ။ သို႕ေသာ္ သူတို႔ဆီမွာရွိသည့္ ဗဟုသုတကို ရိုးသားစြာ ကမ္းလာသည့္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းေၾကာင့္ ကြန္႔မင့္မဟုတ္ ေဆာင္းပါးေရးလိုက္၏။ ကမ္းလက္သည္ ကမ္းလည္း "ကမ္း" ပါ၏။ ယူလည္း ယူပါ၏။

Myomyat Thu ဟု မ်က္ခြက္ ဘြတ္အုပ္တြင္ေတြ႕ရသူက "ကြန္ပ်ဴတာကို တရုတ္လို တ်န္႔ေနာင္ " ( လ်ွပ္စစ္ဦးေနွက္ ) ဟုေခၚပါသည္ ။ တျခားဘာသာစကားေတာ့ မသိပါ။" ဟု ကမ္း၏။ ရိုးသား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်စ္မိ၊ ယူမိ၊ ေလးစားမိ၏။

Vimuttisukha Bliss ဟု မ်က္ခြက္ဘြတ္အုပ္ေပၚတြင္ ေပၚလာသည့္ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ "ဂ်ပန္လို ပါဆိုကြန္ (personal computer ကို အတိုခ်ံဳး ထားျခင္း) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ computer ဆိုတဲ့ အသံုးကိုေတာ့ တစ္ကမၻာလံုး လက္ခံသံုးႏႈန္းၾကတာ အမွန္ပါဘဲ။" ဟုကမ္းလာပါသည္။ သီဟနာဒကလည္း ေက်းဇူးတင္စြာ ယူလိုက္ပါသည္။ ဤသို႔ ဝင္း-ဝင္း စီက်ဴေယးရွင္း ျဖစ္ေစခ်င္၏။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကား သူတို႕သိတာကို မကမ္းပါဘဲ ေငါက္ငမ္းထြက္သြားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူမွ မရလိုက္ၾက။

တရုတ္လိုလွ်ပ္စစ္ဦးေႏွာက္ကို ျမန္မာလို ဓါတ္ဦးေႏွာက္ဟုေခၚႏိုင္၏။ ပါဆိုကြန္ကား ဂ်ပန္စကား အစစ္ မဟုတ္။ ေမြးစား စကားတည္း။ ထိုင္းမ်ားလည္း အသံကြဲစြာ ကြန္ပ်ဴတား - ဟုထြက္သံၾကားရဖူး၏။

မ်ိဳးျမတ္သူကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေနာင္ကိုဓါတ္ဦးေႏွာက္ဟု သံုးမိေကာင္းသံုးမိပါမည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ "မုေယာစပါးရည္၊ ဓါတုပါနီႏွင့္ ဘီယာေသာက္သူမ်ား" ေဆာင္းပါးျဖင့္ ၀ိမုတၱိသုခ ဘလစ္ (ဘလစ္(စ္) ဟူသည္ဘာသံႏွင့္တူမွန္း မသိေသာ္လည္း) ၏ "computer ဆိုတဲ့ အသံုးကိုေတာ့ တစ္ကမၻာလံုး လက္ခံသံုးႏႈန္းၾကတာ အမွန္ပါဘဲ" ဆိုသည့္စကားေလးကို ခံစားခ်က္ႏွင့္ကိုက္သျဖင့္ သိုသိုသိပ္သိပ္ ေက်းဇူးတင္ရင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးေလးသည္ သေရာ္သံစြက္သျဖင့္ ေယာနိေသာ မနသိကာရ မရွိသူအခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ခ်င္၏။

ကမ္းလက္သည္ ကမ္းလက္မ်ားကိုႀကိဳဆို၏။

ဤသစၥာစကားေၾကာင့္ အသက္တိုလိုက တိုေစ။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရပါလို၏။သီဟနာဒCopyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment