ကမ္းၾကည့္ငွက္တစ္ေကာင္၏ ႏိုင္ငံေရး ဝိပသနာ


က်ေနာ္ ႏိုင္ငံေရးကမ္းၾကည့္ငွက္တစ္ေကာင္ (တိရသကုဏ ဒသီ) ျဖစ္ေနခဲ႔ သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာခဲ႔ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုငွက္က သူအမွန္ရႈမွတ္ရမည့္ သခၤါရရုပ္ပုံလႊာအစား အၾကမ္းစား ႏိုင္ငံေရးအထည္ကို ဝိပသနာတင္ရင္း ရႈ မွတ္ေနျခင္းအေပၚ ေနာင္တရဟန္လည္းမတူပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အျဖစ္ အပ်က္ ဝိပသနာကို ေလးႏွစ္နီးပါး ပြားျမားၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ႔ သူ ရႈမွတ္ေနသည့္သခၤါရအၾကမ္းထည္၏ သဘာဝကို ပို၍ ပ်က္ပ်က္ထင္ထင္ျမင္ လာသည္။

ယမန္ေန႔ကေတာ႔ သူ၏ဉာဏ္စဥ္မ်ားလည္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေလေ တာ႔သည္။ အျဖစ္၊ အပ်က္၊ အတက္၊ အက်ကို (ဥဒယ၊ ဝယ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ရႈမွတ္ေနရင္း မေန႔ကေတာ႔ အျဖစ္ထက္ အပ်က္သေဘာတရားက သူ႔ဉာဏ္ မွာ တမြမြ၊ တဖြဖြရိုက္ခတ္ေပၚလာေလေတာ႔သည့္။
ဤကိုပင္ ဘဂၤဉာဏ္ကြန္႔ျမဴးျခင္းဟု ေခၚေလသလား မသိပါ။

အပ်က္သိ ဉာဏ္စဥ္အတန္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ရိုက္ခတ္လာတတ္သည္ဟု မိန္႔မွာေတာ္မူ၏။ မွန္ေပသည္။ ဘဂၤဉာဏ္အစြန္းအစေလးကို ဆြဲယူလိုက္မိ သည္ႏွင္႔ တၿပိဳင္နက္ အႏၱရာယ္အခ်က္ေပးသံသဖြယ္ ဘယဉာဏ္ (ေဘး၊ အႏၱ ရာယ္ဟု သေဘာခိုက္ေသာဉာဏ္) က ထပ္ခ်ပ္မကြာ ဘင္ခရာသံျဖင္႔ လိုက္ပါ လာေလသည္။
"အႏၱရာယ္ရွိၿပီ၊ အႏၱရာယ္ရွိၿပီ။"
ထိုမွေနာက္ "ထြီ" ကနဲ ေထြးထုတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ အာဒီနဝ (ေကာင္းကြက္ မရွိေလစြတကား၊ ေမြ႔ႏူးသာယာဖြယ္ မဲ႔ေလစြတကား) အသိဦီးက သူ႔ကို တဘုန္းဘုန္းရိုက္ႏွက္၍ ေနပါေတာ႔သည့္။


ထိုမွေနာက္ေတာ႔ သဘာဝျဖစ္စဥ္မွန္ေအာက္မွာ (The way it is, the way they are) ရိုးတရိပ္ခိုလႈံခြင္႔ ရသလိုျဖစ္သြားသည္။
မုဥၥိတုကာေမာ
လြတ္မွရမယ္
ေျမာက္မွရမယ္
လြတ္ေျမာက္မွရမယ္။
သို႔ျဖင္႔ပင္ ပယ္မရ၊ စြန္႔မရ။
ေခၚသြားလို႔မရ၊ ခ်န္ထားလို႔မရ။
ခ်စ္လု႔ိမရ၊ မုန္းလို႔မရ။
ေခ်ာ႔လိုမရ၊ ေျခာက္လို႔မရ
သခၤါရျဖစ္စဥ္အေပၚ တႏုံ႔ႏုံ႔၊ တနဲ႔နဲ႔ ရႈမွတ္ၿပီး ဥေပကၡာရြက္ႏုေဝခ်ိန္ကိုေစာင္႔စားရင္း (သခၤါရုေပကၡာ) သူ႔ ေျမယာေလးကို ေျမႏႈတ္ေပါင္းသင္ ေပးေနမိေတာ႔သည္။

အမ်ားႀကီး မေမ်ွာ္လင္႔နဲ႔။ ဘာမွ မလုပ္ဘဲလည္း မေနနဲ႔။
အမ်ားႀကီး မေမ်ွာ္လင္႔နဲ႔။ ဘာမွ မလုပ္ဘဲလည္း မေနနဲ႔။
အမ်ားႀကီး မေမ်ွာ္လင္႔နဲ႔။ ဘာမွ မလုပ္ဘဲလည္း မေနနဲ႔။
က်ေနာ္သိသည့္ ကမ္းၾကည့္ငွက္ႀကီးမ်ား ဒီေနရာမွာ ရွိေနေၾကာင္း အခုမွ က်ေနာ္သိခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ထို ကမ္းၾကည့္ငွက္ႀကီးမ်ားက က်ေနာ္႔ကို ၿပဳံးၾကည့္ ၾက၏။
" ေဟ႔ေကာင္၊ လာေလကြာ" ဟု ေခၚၾက၏။


image source

အမွန္မူ ထိုငွက္သည္ နယ္စည္းျဖတ္၊ မျဖတ္(ေဂါၾတဘူ)ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ခ်ီတုံ ခ်တုံ ျဖစ္ေနဟန္တူပါသည္။
ရႈမွတ္ပုံ မတူညီသည့္တိုင္
က်ေနာ္
ကမ္းၾကည့္ငွက္တစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္းကေတာ႔ ေသခ်ာပါသည္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment