ဒကာႀကီး ဦးလွေဆြေတာ႔ လုပ္ၿပီ။


ကမ္းလက္ shared Hla Swe's photo.
"ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ပ္ႀကီးေတြကို ငါလည္း လက္ေျမွာက္ထားရတာ"
"သူတို႔အထဲမွာ ခင္ညြန္႔က ေခါင္းအေကာင္းဆုံး"
"ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ငါ႔ကိုဆက္မေမးနဲ႔ေတာ႔" ဆိုတာေတြေတာ႔ မကိုးဘဲ ခ်န္ထားခဲ႔တယ္။
လီကြမ္းယူ ရဲ႕နိူင္ငံေရး အျမင္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြက ပိႆာေလးနဲ႕ ေဘးပစ္ သလို အႀကားရဆိုးေပမဲ့ အေမ်ွာ္အျမင္ရွိတဲ့ေနရာမွာေတာ့ သူ႕သမိုင္းမွာ အထင္အရွားပါ ။

 

Post a Comment