ဘုရားခန္းထဲက သီဟိုဠ္ပန္းခ်ီလက္ရာပါ။


၁။ အရွင္သာရိပုအသားျဖဴၿပီး အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကို ညိုထားတယ္။ စာေပနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္။ ဒီလို ကြဲျပားမႈမ်ိဳး ျမန္မာပန္းခ်ီေတြမွာ သိပ္မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

၂။ ျမန္မာပန္းခ်ီေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ႔ ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းရယ္လို႔ ကြဲျပားေနမႈမ်ိဳးလည္း သီဟိုဠ္ပန္းခ်ီမွာ မေတြ႔ရျပန္ဘူး။ အေလးထားပုံ မတူညီမႈလို႔ ယူဆရပါတယ္။
Post a Comment