စကၤာပူနတ္လည္း "ကိုင္" တတ္သည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ)


(ေရွ႕ပိုင္းက 4/10/2013 ေန႔မွာ တင္ခဲ႔ေသာ ပို႔စ္အေဟာင္းျဖစ္ေပသည္)

နာနာဘာဝၿပီးလ်င္ ေနာက္ထပ္ရွင္းရခက္သည္႔ကိစၥက နတ္ကိုင္ျခင္းဟု ထင္ သည္။ ယုံရလည္းခက္၏၊ သို႔ေသာ္ ရွိပုံလည္း ရ၏။ အနည္းဆုံး ခူးတိတ္ပြပ္ မိသားစုအတြက္ေတာ႔ ဤ ကိစၥသည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ထားရစ္ခဲ႔သည့္ မွာတမ္းျဖစ္ေလသည္။ မစၥတာ ခူးတိတ္ပြပ္က ႏွယ္ႏွယ္ရရပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ စကၤာပူ၏ အခ်မ္းသာဆုံးအုပ္စုတြင္ပါသည္။ ရီရႊန္းမွာ မၾကာမီက ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ သည္႔ ခူးတိတ္ပြပ္ေဆးရုံက ( Khoo Teck Puat Hospital Singapore - KTPH )သူ႕အမည္ပင္ျဖစ္သည္။

နတ္ကိုင္ျခင္း စတင္ျဖစ္ပြားစဥ္က ကိုယ္တိုင္ပင္ စကၤာပူမေရာက္ေသး၊ ေရွး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ေသာ သီရိလကၤာဆရာေတာ္ႀကီး လက္ထက္ကျဖစ္သည္ ။ ျဖစ္ပုံက အလုပ္သမားမ်ားက သစ္ပင္ေစာင္႔နတ္ကို ေတာင္းပန္ျခင္းစသည္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ခုတ္လွဲပုံရ၏။ ထိုအခါ ထိုသစ္ပင္ေစာင္႔နတ္က ေဒၚခူးတိတ္ပြပ္ ကို ဝင္ကိုင္ေလေတာ႔သည္။ ရုတ္တရက္ႀကီး ေလျဖတ္သလိုလဲက်သြားသည္။ စကားလည္း မေျပာႏိုင္ေတာ႔ေပ။ သူေဌးမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေဆးရုံကို ခ်က္ခ်င္း သြားၾကသည္။ ေဆးရုံးမွာလည္း ေရာဂါ၏ အရိပ္လကၡဏာကို ရွာေဖြ လို႔မရ။ ေနာက္ဆုံး သီရိလကၤာဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဩဝါဒကို ခံယူရန္ ေရာက္ လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္က ဤကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ထိုထို သစ္ပင္ေစာင္႔နတ္ကို ေတာင္းပန္၊ ေမတၱာပို႔လွ်င္ ရေၾကာင္းရွင္းျပၿပီး သူ ကိုယ္တိုင္ အိမ္သို႔ႂကြကာ ဘာသာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ မၾကာမီ ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဒၚခူးတိတ္ပြပ္လည္း ပကတိအတိုင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ႔သည္ဟု ဆိုၾကသည္။


ထိုမွေနာက္....
"သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကိုပင္႔ၿပီး ေမတၱာအရင္ ပို႔ ေစရမည္" က မစၥတာ ခူးတိတ္ပြပ္၏ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လိုက္နာရန္ ထား ရစ္ခဲ႔သည့္ မွာတမ္းျဖစ္ေလေတာ႔သည္။
ပထမဆုံးအႀကိမ္ သူတို႔အိမ္ထဲ ေရာက္ဖူးစဥ္က အလြန္အံ႔ဩမိသည္။ စကၤာပူ လို ႏိုင္ငံေပါက္စေလးမွာ ဤမ်ွ က်ယ္ဝန္းေသာၿခံႀကီးျဖင္႔ေနသူ မရိွႏိုင္ေလာက္ ဟု ထင္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔ၿခံဝင္းက ရန္ကုန္ကၿခံဝင္း မ်ားႏွင္႔ ပင္ မတူ။ ေတာင္ႀကီး၊ ေမၿမိဳ႕စေသာနယ္ၿမိဳ႕မ်ားကျခံဝင္းမ်ားႏွင္႔ပင္ တူေနသည္။ ေျမကမညီ၊ ၿခံဝင္းအလယ္က ကုန္းကမူေပၚမွာ တိုက္အိမ္ အတြဲ လိုက္ေဆာက္ထားသည္။
ပတ္ပတ္လည္က သစ္ပင္ႀကီးမ်ားျဖင္႔အုပ္ဆိုင္းေနၿပီး ေတာအုပ္ သဖြယ္ ျဖစ္ေ နသည္။ နတ္ကိုင္မည္ဆိုက ကိုင္ေလာက္ေပသည္ဟု သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို ၾကည္ ႔ရင္း ေတြးလိုက္မိသည္။

ခူးတိတ္ပြပ္ရိွစဥ္ ဘာသာယုံၾကည္မႈက ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ၿပီး မဂၤလဝိဟာရ ေလး ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ အလႉေငြ မ်ားစြာပါ ဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုေတာ႔ မိသားစုထဲမွာ အျခားဘာသာယုံၾကည္မႈ မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု တြက္ဆလို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ မ်ိဳးဆက္သစ္မဆုိ တညီတၫြတ္တည္း လိုက္နာၾကရသည္က မစၥတာ ခူးတိတ္ ပြပ္၏ "သစ္ပင္ခုတ္ျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးကိုပင္႔ၿပီး ေမတၱာ အရင္ပို႔ ေစရမည္" ျဖစ္ေလသည္။

ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင္႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စကၤာပူလို ႏိုင္ငံ မွာ ေရွးေဟာင္းဆန္ေသာ (အခ်ိဳ႕က ဤသို႔ယူဆသည္) ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မရိွႏိုင္ဟုဆိုက မွားသည္။ သူတို႔ၿခံထဲက သစ္ပင္ခုတ္၊ ျဖတ္တိုင္း သစ္ ပင္ေစာင္႔နတ္ကို ေမတၱာပို႔ရန္ သြားရဆဲျဖစ္သည္။ အံ႔ဩမိ၏။ ထင္မထားခဲ႔။

(မတ္လ ၂၁ ရက္၊ စေနေန႔ကေတာ႔ မစၥတာ ခူးတိတ္ပြပ္၏ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင္႔ သစ္ပင္ သုံးပင္ ခုတ္လွဲရန္ရွိသည္ဟု ပင္ေလ်ွာက္သျဖင္႔ သြားခဲ႔ရသည္။
က်န္တာေတြ မထူးဆန္းေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး သူတို႔ ခုတ္ျဖတ္မည္ဆိုေသာ သစ္ပင္ငယ္ကို ျမင္ရသည့္အခိုက္မွာေတာ႔ အနည္းငယ္ ရယ္ခ်င္သလို ျဖစ္ သြားခဲ႔ရသည္။ အေၾကာင္းက ထိုသစ္ပင္သည္ လက္ေကာက္ဝတ္ေလာက္ပင္ မရွိ၊ ႏြယ္ပင္သာသာေလးသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ပင္တည္း။ "ေရွးထုံးမပယ္နဲ႔" စကားပုံကို တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားက အေတာ္လိုက္နာတတ္ ၾကေလသည္။
ထိုမွေနာက္ "သြင္" မိသားစုကပ္လႉေသာ ေန႔ဆြမ္းကို သြားေရာက္ ဘုန္းေပး လိုက္သည္ ဟူေလ၏)

သီဟနာဒ

Post a Comment