ေျပာရမွာေတာ႔ အားနာစရာ


ဦးရဲထြဋ္က အီးက်ဴေကာင္းေပမဲ႔ အိုင္က်ဴကေတာ႔ ေတာ္ရုံပဲ။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဘယ္ေလာက္ဆဲဆဲ သူက ၿပဳံးေနၿပီး
လုပ္တာကိုင္တာက်ေတာ႔ ေတ႔လြဲျဖစ္ေနတာ။
သူ႔ကို သဒၶါဓိကေတြက သေဘာက်ၿပီး
ပညာဓိကေတြက သေဘာမက်ဘူး။
(From the Buddhist Psychological point of views)

Post a Comment