တ႐ုတ္ကို ေလးစားသလို ျပည္သူကိုလည္း ေလးစားသင့္တယ္


ကိုးကန္႔ေဒသ ေလေၾကာင္းသုံးစြဲတာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေလးေယာက္ ဗုံးဒဏ္နဲ႔ ေသဆံုးရလို႔ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တရားခံ မိေအာင္ရွာ၊ အေရးယူ၊ ေနာက္ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ေစနဲ႔ဆိုၿပီး အမိန္႔လွမ္းေပးတယ္။

ရွင္၀ွာသတင္းဌာနအရ ျမန္မာ့ပါဝါအရွိဆုံး ကာခ်ဳပ္က ဒီအတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း၊ ဒီျပသနာကို အျမန္ေျဖရွင္းေပးပါမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္၊ ေျပာသင့္ ေျပာထိုက္တဲ့ စကားေတြပါ။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ေသဆုံးရမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီအစိုးရက ဘာလို႔မ်ား အဲသလို ၀န္ခံကတိျပဳဖို႔၊ တာ၀န္ယူဖို႔၊ ေနာက္မျဖစ္ေစရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္လို႔ ကတိေပးဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနရတာလဲဆိုတာက စဥ္းစားစရာ အခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။

တ႐ုတ္ကို ေလးစားသလို ျပည္သူကိုလည္း ေလးစားသင့္တယ္။ အမႈအမွန္ေပၚေအာင္ လုပ္သင့္တယ္၊ အျပစ္ရွိသူကို အျပစ္ေပးသင့္တယ္။
ဒါမွ အစိုးရျဖစ္မွာ။ အခုေတာ့......။

Post a Comment