ပန္းသီးစီအီးအို


ဒါကေတာ့ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေျမာက္ ေဖာ္ျပၾကလည္း မသိဘူး။ ပန္းသီးစီအီးအိုေလ။ ေရးသူက ဇင္ေ၀ေသာ္ တဲ့။

Post a Comment