သူတို႔ ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္ ခိုးတင္တာ


ဒီလို ....
"ဘာလုပ္ေနတာလဲ"
"စာဖတ္ေနတာ"
"ဘာစာအုပ္လဲ"
"နားဝင္မခ်ိဳ"
"ေအာ္ စကၤာပူက ဆရာတစ္ေယာက္ ေရးတာ၊ အခု သူေသသြားၿပီ"
"ေသတာက အင္တာဗ်ဴးေျဖသြားတဲ႔ လီကြမ္းယုပါ။ ဘာသာျပန္တဲ႔လူက မေသေသးဘူး"
"ဟုတ္လား၊ သူက မေသေသးဘူးလား"

Post a Comment