ကေသာင္းကနင္းေခတ္ဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုပါလား


ဦးရဲထြဋ္က တစ္ဖက္၊ အားလံုးက တစ္ဖက္။
ရဲနဲ႔အစိုးရဆီက ဘာကြန္မင့္မွ မလာ။
ျပန္၀န္ရဲ႕ ကေမာက္ကမသတင္းကို စထရိတ္တိုင္းမ္ကေတာင္ မ၀ယ္ဘူး။ ဘီဘီစီ။ ဗြီအိုေအ အသာထား။
ကေသာင္းကနင္းေခတ္ဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုပါလား။


Post a Comment