မေလးရွားေရာက္ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ျမင္ေတြ႕လာၾကရမယ့္ က႐ုဏာ ျပပြဲ


စီးပြားေရးဆိုင္ရာခရီးစဥ္လို႔ ယူဆရတဲ့ မေလးရွားခရီးစဥ္ကို ျမန္မာသမၼတ ထြက္လာခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတာကေတာ့ ျပည္တြင္းက ေက်ာင္းသားအေရးပါပဲ။

ေက်ာင္းသား. ၁၄ ေယာက္ လြတ္ေပးသတဲ့။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ အစိုးရ သတင္းေတြအရ အျပစ္မရွိသူေတြကို စနစ္တက် စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ျပန္လြတ္ေပါ့။ ၁၀၀ ေက်ာ္ အဖမ္းခံရၿပီး ၁၄ ေယာက္လြတ္လာတယ္ဆိုေတာ့ အေရအတြက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နည္းေနဆဲပါပဲ။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ နည္းနည္းခ်င္း လြတ္လြတ္ေပးၿပီး သူတို႔ က႐ုဏာျပပြဲကို ေရရွည္ျပသြားမယ့္သေဘာ ရွိေနပါတယ္။


Post a Comment