မစၥတာလီရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္မွာတမ္း


ကမ္းလက္ shared Ashin Kavissara's photo.
 
 
မစၥတာလီရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္မွာတမ္း
(ဇင္ေဝေသာ္ ဘာသာျပန္)
က်ေနာ္႔ဘဝရဲ႕ အမွတ္ရစရာအေကာင္းဆုံးေတြက စကၤာပူကို ကိုယ္က်င္႔တရား မပ်က္တဲ႔ႏိုင္ငံ၊ အရည္အခ်င္းကို ေရွ႕တန္းတင္တဲ႔ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သာတူညီမ်ွ ရွိတဲ႔ႏိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔ လူထုကို စည္းရုံးခဲ႔ရတာေတြပါ။ ဒါေတြက က်ေနာ္ေသတဲ႔ေနာက္အထိ က်န္ေနရစ္မယ္႔ အက်ိဳးတရားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြရွိေနရင္ စကၤာပူလည္း ပန္းပန္ေနႏိုင္မွာပါ။ ဒါဟာ က်ေနာ္႔ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္စရာရွိတာေတြကို အေကာင္းဆုံးလုပ္ခဲ႔ၿပီးတဲ႔ေနာက္ ဒီဘဝနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ အလြမ္းသယ္ေနစရာလည္း မလိုေတာ႔ပါဘူး။
သူမ်ားေတြယုံၾကည္သလို ေကာင္းကင္ဘုံမွာ က်ေနာ္နဲ႔က်ေနာ္႔ဇနီး ျပန္ေတြ႔ရမယ္ လို႔လည္း မယုံၾကည္ပါဘူး။
သူလည္း ျပာအိုးပဲက်န္တယ္၊ က်ေနာ္လည္း ျပာအိုးပဲ က်န္ရစ္မွာပါ။
(From One Man's View of the World)

Post a Comment