မုန္႔ပ်ားသလက္


ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က မုန္႔ပ်ားသလက္ပုံတင္ထားတာကို
"Nice but expensive" လို႔ ကြန္မင္႔ ဝင္ေရးလိုက္တဲ႔ေနာက္ မုန္႔ျပာသလက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေရာက္လာတယ္။
ကိုယ္ရွိန္ ျပန္သတ္ထားမွ။

image source

Post a Comment