ဝါးရင္းတုတ္သမားေတြအတြက္ စဥ္းစားစရာ


ျမန္မာက သမိုင္းထဲမွာပဲ ဝါးရင္းတုတ္ရွိတာ။ တ႐ုတ္က အခုထိ ေခါက္ဆြဲစား တူ ရွိေသးတယ္။ ကိုယ္ကမွားရင္ေတာ့ တ႐ုတ္မကလို႔ လာအိုဆိုလည္း ေတာင္းပန္ရမွာပဲ။
ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လည္း အေျဖေပၚဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ဒုတိယပုံကေတာ့ ဝါးရင္းတုတ္သမားေတြအတြက္ စဥ္းစားစရာပါ။ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွာ တ႐ုတ္က ဂ်ာမဏီကိုေတာင္ ေက်ာ္တက္သြားၿပီး နံပတ္ ၃ အဆင့္ကို ေရာက္သြားပါသတဲ့။


Post a Comment