လီဗာပူလ္ ၀၊ မန္ယူ ၂


ဒုတိယပိုင္း ၄၅ စကၠန္႔နဲ႔ စတိဗ္ ဂ်ီ အနီကတ္ထိ။ မတန္ဘူး။
လီဗာပူးအတြက္ မန္ယူက စပိန္သား မက္တာက ရီယယ္လီ မက္တာ ျဖစ္ေနတယ္။
မရေလာက္ေတာ႔ဘူး။ ၁၂ ေယာ္ခ်င္းကတည္းက ကြင္းလယ္မွာ မန္ယူက ခ်ဳပ္ထားတာ။
အိမ္ကြင္းမွာ လီဗာပူးလ္ ဒုတိယမၸိ ရႈံးေတာ႔မယ္။

Post a Comment