လက္ေဆာင္


ကေလးမ်ား ။   ။ ေဝး ေဟးေဟး။ တို႔ ေလးေလးက အထုပ္ေတြအပိုးေတြနဲ႔ ဘယ္သြားမလို႔လဲ၊ သားတို႔ သမီးတို႔ကို ေျပာ။
ေလးေလး ။   ။ ေလးေလး ခရီးထြက္စရာရွိလို႔ပါ ကေလးတို႔ရယ္။

ကေလးမ်ား ။   ။  ေလးေလး ခရီးထြက္ရင္ ၾကာမွာလား ဟင္။
ေလးေလး ။   ။ ၁၂ လေတာ႔ ၾကာမွာေပါ႔ ကေလးတို႔ရယ္။ ေလးေလးျပန္ လာရင္ ဘာလက္ေဆာင္ေတြ ယူခဲ႔ရမလဲ ေျပာၾက။

ကေလးမ်ား ။   ။ မုန္႔ေတြ၊ ေခ်ာ႔ကလက္ေတြ၊ ေက်ာင္းလြယ္အိပ္ အသစ္ေတြ၊ ဖတ္ဖို႔ကာတြန္းစာအုပ္၊ ပုံဆြဲစာအုပ္ေတြ၊ ရွဴးဖိနပ္အသစ္၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံ အ သစ္၊ အားကစားကြင္းသစ္ႀကီးေတြ၊ သေဘာေကာင္းတဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေခ်ာေ ခ်ာေလးေတြ။
ေလးေလး ။   ။ ေဟ မ်ားလွပါလား။ ကဲ သားတို႔ သမီးတို႔မွာတာေတြ အားလုံး ေလးေလးဝယ္ခဲ႔မယ္။

ဝမ္း ဒိုင္မင္းရွင္း ႏိုင္ငံ


သီဟိုဠ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၾကည့္ေတာ႔ ဒီ သုံးမ်ိဳးေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။

၁။ အားကစားလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ခရစ္ကက္လို႔ပဲ ထင္တဲ႔ႏိုင္ငံ။ (ဖိုက္စတား၊ ဖိုးစတားေဟာ္တယ္ မဟုတ္ရင္ ေဘာလုံးပြဲလိုင္းေတြ မရွိတတ္ဘူး)

၂။ အဝတ္အစားလို႔ေျပာရင္ ပိတ္ျဖဴကိုခ်ဳပ္ဝတ္တာလို႔ သိတဲ႔ႏိုင္ငံ။ (ျပင္သစ္ က ဖက္ရွင္ဆိုင္ေတြေတာ႔ သိပ္အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး)

၃။ ရွန္ပူး၊ ေကာ္႔စမက္တစ္အေၾကာင္းေျပာရင္ အုန္းဆီ(ေခါင္းလိမ္းဆီ) လို႔ သိတဲ႔ႏိုင္ငံ။ (အုန္းဆီနံ႔ မႀကိဳက္ရင္ရင္ ေခါင္းမူးသြားမယ္၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အ သားပတ္ စသည္ျဖစ္ရင္ အုန္းဆီပဲ အလိမ္းခိုင္းတယ္)
က်န္ခဲ႔လို႔ ျဖည့္ခ်င္ရင္ ျဖည့္လို႔ရပါၿပီ။

၂၀၁၃.....သို႔ SME ႏွင္႔ MNC သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား


မဆိုင္ရာကို ႏိႈင္းသည္ဟုထင္သူမ်ားကို ေတာင္းပန္စကားဆိုရန္ လိုေကာင္း လိုေပမည္။ စီးပြားေရးမွာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရး (SME အေသးစား အ လတ္စားစီးပြားေရး) ႏွင္႔ အႀကီးစားစီးပြားေရး(MNC အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ဥပမာ ကိုကာကိုလာ၊ ဆိုနီ၊ ဆမ္ေဆာင္း စသည္)ဟု ႏွစ္ မ်ိဳးရွိသည္။ ထိုႏွင္႔ အလားတူစြာပင္ သာသနာျပန္႔ပြားရာမွာလည္း ဤသို႔ ႏွစ္ မ်ိဳးရွိသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ရဟန္းမ်ား ဝါေတာ္ရလာသည္ႏွင္႔အမ်ွ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းေထာင္ၿပီး သာသနာကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျပဳျခင္းကို (SME အေသးစားႏွင္႔အလတ္စားသာသနာျပဳျခင္း) ဟု ေခၚႏိုင္ၿပီး ကမၻာသိ အဖြဲ႔ အ စည္းႀကီးမ်ားထဲသို႔ဝင္ကာ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ ကမၻာသိ တံဆိပ္အမွတ္အသားႏွင္႔ အဖြဲ႔ႀကီးမ်ား ကို ရိုးသားရဲတင္းစြာၾကည့္လ်င္
မဟာစည္ သတိပ႒ာန္ရွဳမွတ္နည္း
ဂိုအင္ကာ၏ ဝိပႆနာရွဳနည္း
ဖားေအာက္ဆရာေတာ္၏ သမထဝိပႆနာရွဳမွတ္နည္းႏွင္႔
မိုးကုတ္ဝိပႆနာရွဳနည္းတို႔ ျဖစ္သည္။

www.mogokdhamma.com

www.mahasi.org.mm
 
www.pamc.org.sg
www.vridhamma.org

မိုးကုတ္ဝိပႆနာရွဳနည္းက ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာမ်ားၾကားမွာ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ္လည္း အဂၤလိပ္မီဒီယာျဖင္႔ ကမၻာကိုဝိပႆနာကိုျဖန္႔ရာ က်န္အဖြဲ႔ႀကီး သုံးဖြဲ႔ႏွင္႔ ယွဥ္လ်င္ အနည္းငယ္ အားနည္းေနသေရာင္ရွိသည္ဟု ထင္ပါ သည္။ သက္ဆိုင္ရာတို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသင္႔ၾကလွသည္။ ဤအမည္မ်ား သည္ ေခတ္စကားျဖင္႔ဆိုရလ်င္ ဘရန္႔ဒက္စ္ (Branded) ျဖစ္ၿပီးေသာ အမည္မ်ားျဖစ္သျဖင္႔ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္လွသည္။ ကမၻာကိုျဖန္႔ရာ၌ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္ သူ႔ႏိုင္ငံအလိုက္ ပစၥည္းကို ခြဲျခားထုတ္ လုပ္သလို တရားကို မျပင္ေသာ္လည္း စည္းကမ္းအခ်ိဳ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစရန္ ေျပာင္လဲေပးဖို႔ လိုေကာင္းလိုေပလိမ္႔မည္။ ဤကား သိဟနာဒ လက္လွမ္းမွီေသာကိစၥ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္မွာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားရွိေ သာ္လည္း ကမၻာ႔အဆင္႔မွာ (Branded) ဘရန္႔ဒက္စ္ျဖစ္ဖို႔ မလြယ္လွေသးပါ။ ႀကိဳးစားၾကရပါလိမ္႔ဦးမည္။

ထို႔အ ျပင္ ထို အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားက ျပည္ပအဂၤလိပ္ မီဒီယာျဖင္႔ တစ္ဖြဲ႔ကို တစ္ဖြဲ႔ ပ်က္ရယ္ မျပဳအပ္ပါ။
မိမိတို႔ေက်ာင္း၌ ႏွစ္ဦးပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ သင္တန္းတစ္ခုမွာ နာမည္ႀကီး ဝိပႆနာဆရာ၊ ပေရာ္ဖက္ဆာေဟာင္းႀကီးက မဟာစည္နည္းကို အဂၤလိပ္ လို ပ်က္ရယ္ျပဳသြားသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ႀကဳံလိုက္ရသည္။

သီဟိုဠ္ ကိုယ္ေတာ္က
"ဘေႏၱ၊ ဒီဆရာက မဟာစည္ကိုပ်က္ရယ္ျပဳသည္၊ နားေထာင္ၾကည့္ပါ" ဟုေျပာသျဖင္႔ နားေထာင္လိုက္မိ၍ သိလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မည္ သူပဲသင္တန္းေပးေပး တစ္ဖက္သားကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္၊ ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း ကင္းရမည္ဟု စည္းကမ္းထုတ္လိုက္ရေတာ႔သည္။
သီရိလကၤာမွာ ဝိုင္အမ္ဘီေအ စသည့္ ကမၻာသိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိသလို မိမိတို႔မွာလည္း အထက္ပါ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသည္ ။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာကို သမထ၊ ဝိပႆနာႏွင္႔ တြဲ၍ လူသိေနျခင္းက ပို၍ ဂုဏ္ယူဖြယ္ပင္ ေကာင္းေနပါေသး၏။

၂၀၁၃ က ဆုံးေပေတာ႔မည္။ ၂၀၁၄ မွာ ပြင္႔လင္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး ပြားေရး၊ အားကစားႏွင္႔အတူ ကမၻာသိ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ႀကီးမ်ား ပို၍ညီညြတ္၊ ပို၍အားေကာင္းလာေစရန္ ဆုေတာင္းမိပါ၏။

လူမႈေရး အႀကံေပး အန္ကယ္ ဂ်င္မ္


ေလးေလး ရွင္႔
က်မသားေလးဟာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္က လြဲရင္ဘာကိုမွ စိတ္မဝင္ စားပါဘူး။ ေအစီ မီလန္ နဲ႔ လိုက္(ဖ္) ႐ွိဳး ႐ိွလို႔ဆိုၿပီး သူ႕ အဖြားရဲ႕ ဈာပန ကိုေတာင္ မလိုက္လာႏိုင္ပါဘူး။ အိမ္မွာ ေဘာလုံးပြဲ ၾကည္႔ေနရစ္ခဲ႔ပါတယ္။ က်မတို႔ အားလုံးလည္း အိမ္ျပန္ေရာက္ေရာ မန္ယူက ဂိုးရသြားလို႔တဲ႔ က ခုန္ လို႔ေတာင္ေနပါေသးတယ္႐ွင္။ သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်မ အရမ္း စိတ္ပူရပါ တယ္။ သူ႕ အေဖလည္း မရွိရွာေတာ႔ပါဘူး။ က်မ ဘာလုပ္သင္႔သလဲ ဆိုတာ အႀကံေပး ပါဦးရွင္။
စိုးရမ္ေနတဲ႔ မိခင္။

စိုးရမ္ေနတဲ႔ မိခင္ ခင္ဗ်ား၊
ဒါဟာ တကယ္ စိတ္ပူရမယ္႔ အေနအထားပါ။ သာမန္ကေလး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မန္ယူ ရတဲ႔ဂိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေလာက္ျဖစ္မေနသင္႔ပါဘူး။ အဲဒီဂိုးက လူကၽြံ ေဘာႀကီးပါ၊ ဒိုင္လူႀကီးကသာ အကန္းမို႔ မျမင္တာပါ။ လူကၽြံ ေဘာဆို တာ လူတိုင္းသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သားျဖစ္သူကို ဂိုးဝင္သြားတဲ႔ေနရာမွာ စလိုး မိုးရွင္း ထပ္ ထပ္ၾကည္႔ေပးဖို႔ ဆုံးမေပးပါ။ ဒါဆို အမွန္တရားကို သူ နားလည္လာမွာပါ။
ဦးဦးဂ်င္းမ္။

ေလးေလး ရွင္႔
က်မ သားေလးက အခု ၁၇ ႏွစ္ ျပည္႔ပါၿပီ။ သူ ေက်ာင္းသြားလို႔ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ၾကာေတာ႔ သူ ဆရာမဆီက ပို႔လိုက္တဲ႔ မက္ေဆ႔ဂ်္ အိမ္က ကြန္ ပ်ဴတာမွာ ေပၚလာပါတယ္။ သူ ဆရာမက ေက်ာင္းဆင္းအၿပီး ရက္စေတာ ရင္႔ ကို လာခဲ႔ဖို႔ ခ်ိန္းလိုက္တဲ႔ မက္ေဆ႔ဂ်္ပါ။ သတင္းစာေတြထဲမွာလည္း ဒါ မ်ိဳးေတြ ဖတ္ဖတ္ေနရေတာ႔ အဲဒီ မက္ေဆ႔ဂ်္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သားေလး အ တြက္ အရမ္းစိတ္ပူတာပဲ။ က်မ ဘာလုပ္သင္႔သလဲ ဆိုတာ အႀကံေပး ပါဦး ရွင္။
သားေသာက မိခင္

သားေသာက မိခင္ ခင္ဗ်ား
အဲဒီ မက္ေဆ႔ဂ်္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ သိပ္မျဖစ္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲသလို မက္ေဆ႔ဂ်္ေတြဟာ ၅ မိနစ္အတြင္း အလိုလို ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီျပႆနာမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မႀကဳံရေအာင္ MSN version 7.0 ကို Upgrade လုပ္ထားဖု႔ိ အႀကံေပးလိုပါတယ္။
ေလးေလး။

အန္ကယ္ ရွင္႔
က်မ အမ်ိဳးသားဟာ အရင္ လ ကပဲ အိမ္မွာ CCTV တပ္ဆင္တားခဲ႔ပါ တယ္ ။ ျပႆနာက အဲဒီက စ တာပါ။ က်မတို႔ ကားရပ္တဲ႔ေနရာမွာ အရင္ညက အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ဖက္ေနတာကို ေတြ႔ရပါ တယ္။ ပုံက သိပ္ မရွင္းလွေပမယ္႔ အဲဒါ က်မ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေဘးက အ မ်ိဳးသမီးဆိုတာ က်မသိပါတယ္။ အဲဒီပုံေၾကာင္႔ က်မ စိတ္ပူေနရပါတယ္။ ဘာလုပ္သင္႔တယ္ဆိုတာ ေျပာေပးပါဦးရွင္။ ေက်းဇူတင္ပါတယ္။
အသည္းကြဲ ဇနီး။

အသည္းကြဲ ဇနီးခင္ဗ်ား
ဒီ ပုံေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္ေနရတဲ႔ ေသာကေတြ ေဖ်ာက္လိုက္ပါေတာ႔။ CCTV ရဲ႕ ဝါယာေတြ အသစ္လဲ ၿပီး High Definition ကင္မ႐ာ ထပ္ဆင္လိုက္ပါ၊ NVidia လို တံဆိပ္မ်ဳိး သုံးလိုက္ရင္ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာ မရိွေတာ႔ပါဘူး။ ပုံေတြအားလုံး ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ေတြ႔ရေတာ႔မွာပါ။ အားလုံး အိုေက သြားပါလိမ္႔မယ္။
ဦးဦးဂ်င္းမ္။

အန္ကယ္ ရွင္႔
က်မအမ်ိဳးသားက ကေလးေက်ာင္းစားရိတ္ အတြက္ ေဘးဖယ္ထားတဲ႔ ေငြေ တြနဲ႔ ႐ိုးလက္ နာရီ ဝယ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာေနပါတယ္ရွင္၊ သူ႕ကို ဝတ္ေစခ်င္ေ ပမယ္႔ ကေလး ပညာေရးထဲကေတာ႔ ယူ မသုံးခ်င္ပါဘူး။ သူလည္း အခံ မခက္ေအာင္ က်မအမ်ိဳးသားကို ဘယ္လို ေျပာသင္႔ပါသလဲ ရွင္။
အိမ္ေထာင္ရွင္။

အိမ္ေထာင္ရွင္ ခင္ဗ်ား
ၾကားရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ သူ႕အေနနဲ႔ ဒါမ်ိဳး လုံးဝ မလုပ္သင႔္ပါဘူး။ ႐ိုးလက္က ေခတ္ကုန္ေနပါၿပီ။ အခု ဂ်ိန္းစဘြန္း မင္းသားအသစ္ဆိုရင္ အိုမီဂါ ပဲ ပတ္ပါေတာ႔တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသားကို ေခတ္နဲ႔ အညီ ႐ိုးလက္အစား အိုမီဂါကိုပဲဝယ္ဖို႔ သူနားဝင္ေအာင္ ေျပာေပးလိုက္ပါ။ အဆင္ေျပသြားပါလိမ္႔ မယ္။
အန္ကယ္။ ။
Posted on 9/24/2012

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ့အျမင္ ( အခန္း-၂) America


အက်ပ္အတည္းေတြနဲ ့ထိပ္မွာ(Troubled but still on top)

ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။ အာရွတိုက္ထဲမွာရွိတဲ ့ ပစိဖိတ္သ မုဒၵရာေဒသေတြမွာ သူတို ့ၾသဇာလႊမ္းမိုး ေနဖို ့အေမရိကန္ေတြအတြက္ ပိုၿပီး အခက္ၾကံဳလာရဖြယ္ ရွိေနပါၿပီ။ အရင္လိုေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ ့မွျပန္ မၿဖစ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တရုတ္ၿပည္က ဒီေဒသထဲမွာ ရွိေနေတာ့ အင္အားၿဖည့္တင္းရာမွာ ပိုမိုနီးကပ္ ပိုမိုလြယ္ကူေနပါတယ္ ။ ဒါဟာတရုတ္ၿပည္အတြက္ အေရးၾကီး တဲ ့အားသာခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္ေတြအေနနဲ ့ အင္အားၿဖည့္ ဆည္းဖို ့ခရီးအကြာအေ၀းက မိုင္ရွစ္ေထာင္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ တရုတ္ ၿပည္နဲ ့လံုး၀မတူညီတဲ ့အေနအထားမွာ ရွိေနပါေတာ့တယ္။ အားစိုက္ထုတ္မွဳ တူညီေနလို ့မရေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းပစၥယ သယ္ယူေနရာခ်ထားမွဳေတြ ရွဳပ္ေ ထြးလာမယ္။ ဒါဆိုရင္ကုန္က်စရိတ္က စဥ္းစားစရာၿဖစ္လာမယ္။ ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕လူဦးေရက ၃၁၄ မီလီယံ၊ တရုတ္လူဦးေရက ၁.၃ဘီလီယံ၊ ဒါကလညး္စိန္ေခၚမွဳကိုထပ္ေဆာင္းေပးလိုက္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္လွ်ာက ခ်က္ခ်င္းၾကီးေၿပာင္းသြားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ေရွ႕ကိုအမ်ားၾကီး ၾကိဳေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ့ နည္းပညာေၾကာင့္ပါ။ တရုတ္ေတြ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေတြ လုပ္လာႏိုင္ ၿပီ ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ အေမရိကန္ နည္းပညာနဲ ့တည္ေဆာက္ထားတဲ ေလ ယာဥ္တင္သေဘၤာေတြရဲ႕အဆင့္ကိုမွီဖို ့ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ယူၾကရလိမ္ ့အံုးမယ္ ။ အေမရိကန္ သေဘၤာေတြ ေပၚမွာက စစ္သားဦးေရငါးေထာင္နဲ ့ အ တူ နဴကလိီးယားစြမ္းအင္တပ္ဆင္ထားတဲ ့ လက္နက္ေတြပါ သယ္ေဆာင္ လာနုိင္တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း အေမရိကန္ေတြအတြက္ ခရီး အကြာ အေ၀းအားနည္းခ်က္ဟာ အဆံုးအၿဖတ္ေပးလာမယ့္ အခ်က္ၿဖစ္လာပါလိမ့္ မယ္။ ဒီေတာ့အေမရိကန္ေတြ အေနနဲ ့ ဒီေဒသတြင္းမွာ သူတို ့ရပ္တည္ေန ပံုနဲ ့ ေပၚလစီအခ်ိဳ ဳ႕ကို ၿပင္ဆင္ညိွနို္င္ယူဖို ့လိုအပ္ လာပါေတာ့မယ္ ။

၂၀၁၁ခုမွာ အိုဘားမားအစိုးရက အေမရိကန္ေတြဟာ အာရွပစိဖိတ္္ေဒသကို စိတ္၀င္စားမွဳ အသစ္နဲ ့ၿပန္လည္ခ်ည္းကပ္မယ္လို ့ ေၾကၿငာခ်က္ ထုတ္ၿပန္ ခဲ့တယ္။ ဒါကိုသူတို ့က ပစိဖိတ္ဆံုမွတ္ (Pacific Point) လို ့ေခၚၾကတယ္။ အိုဘားမားရဲ႕ နုိင္ငံၿခားေရး၀န္ၾကီးဟီလာရီကလင္တန္ရဲ႕ ့ နိုင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒ စာတန္းမွာလည္း ေပၚလစီရဲ ့ေနာက္ခံသံုးသပ္မွဳတစ္ခ်ိဳ႕ေရးၿပထားတယ္။
“အာရွစီးပါြးေရးေစ်းကြက္ထဲ၀င္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္နွံမွဳ ၊ကုန္သြယ္မွဳ၊ နည္းပညာၿဖန့္ေ၀မွဳစတဲ ့ အက်ိဳးအၿမတ္ေတြအမ်ားၾကီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ရရွိႏိုင္ပါတယ္ ။မဟာဗ်ဴဟာအရလည္း အာရွပစိဖိတ္ရပ္၀န္းမွာ ၿငိမး္ခ်မ္း လံုၿခံဳမွဳရရွိၿခင္းဟာ ကမၻာအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ေတာင္ တရုတ္ပင္လယ္ထဲမွာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရး အတြက္ပဲ ၿဖစ္ေစ၊ ေၿမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ အႏုၿမဴကိစၥကို ေစာင့္ၾကည့္ကိုင္တြယ္ၿခင္းအတြက္ပဲၿဖစ္ေစ၊ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ ့ စစ္အာဏာရွင္အဖဲြ ့အစည္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးပြင့္လင္းၿမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ ့ပဲၿဖစ္ေစ၊ ဒီေဒသတြင္းမွာ အေမရိကန္ေတြရွိေနဖို ့ အလြန္အမင္းအေရးၾကီးပါတယ္။”

၂၀၁၂ခု ဧၿပီလထဲမွာ ဒီေဒသတြင္းမွာ အေမရိကန္ေတြရွိေနေသးတယ္ ဆုိတာကို အသိေပးဖို ့ အင္အားၿဖည့္ဆည္းတဲ ့အေနနဲ ့ ဒီေဒသရဲ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းၿဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံ ဒါ၀င္ဆိပ္ကမ္းမွာ အေမရိကန္ေတပ္ သား၂၀၀ ကိုပထမအရစ္အေနနဲ ့ ထပ္မံၿဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြဖက္က ဒီလုိလုပ္ေဆာင္လာမွဳကို အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ၾကိုဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနဖို ့အတြက္ အေမရိကန္ေတြရွိေနၿခင္းဟာ အလြန္အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဒီအတိုင္း လည္းပဲဆက္ရွိေနအံုးမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မး္တည္ၿငိမ္မွဳကို အေထာက္ အကူၿဖစ္ေစမွာပါ။ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ပမာဏကို ၾကည့္ေတာ့ အေမရိကန္ေတြ နဲ ့အတူ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ ့အာဆီယံႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ပါ ပူးေပါင္းေနမွ တရုတ္ရဲ႕လႊမ္းမိုးလာမွဳကို ညီမွ်ေအာင္ထိန္းထားႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူတို ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရရွည္မွာဆက္လက္ၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလား၊ မေဖာ္ႏိုင္ဘူးလားဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ပဲၾကည့္ ရေတာ့မွာပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကသက္သက္၊ တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တဲ့ေနရာမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ ့စြမ္းေဆာင္မွဳပမာဏက သက္သက္ပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားနဲ ့ဂြမ္တိုမွာ အေမရိ ကန္စစ္သားေတြရွိေနပါတယ္။ ( အေမရိကန္ေတြထြက္ခြာသြားရင္ ဘာေတြ ဆက္ၿဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္ေတြကို မၾကည့္ဘဲ စူးဘစ္ ပင္လယ္ေကြ ့မွာ (Subic Bay) ေက်ာက္ခ်ထားတဲ့ အေမရိကန္ေတြကို ႏွင္ထုတ္တာဟာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ညံ့ဖ်င္းမွဳပါ ။အခုမွသူတုိ ့က “ေက်းဇူးၿပုၿပီး ၿပန္လာပါ” ေၿပာေနၾကတယ္။)

တရုတ္ေရတပ္ ၾသဇာရဲ့ ဟန္ခ်က္ကို ဒီေဒသတြင္းမွာ ထိန္းေပးထားႏိုင္ဖုိ ့သူ တို ့မွာ စစ္ေရးအစီအမံေတြ အလံုအေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာကို အေမရိ ကန္ေတြက ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္ ။ ဒါအၿပင္ ဒီပင္လယ္ရဲ ့ေရမ်က္ႏွာၿပင္ က သိပ္ၿပီး မနက္ေတာ့ တရုတ္ေရငုတ္သေဘၤာေတြ လွဳပ္ရွားသြားလာေန တာက အစ အေမရိကန္ေတြက ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ အားသာခ်က္က ဘယ္ေလာက္ထိခံမလဲ။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာလား။ ဒါေတာ႔ လံုး၀ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္လား။ ဒါလည္းမၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ။ ၿဖစ္ႏိုင္ေကာင္းၿဖစ္ႏိုင္မယ္ ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပါ၀ါခ်ိန္ခြင္ လွ်ာ ည္ီမွ်ဖို ့က လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္ေတြ အတြင္း အေမရိကန္ေတြ ရဲ႕စီး ပါြးေရးနဲ ့ သက္ဆုိင္ေနပါေတာ့တယ္။ စစ္ေရယာဥ္ေတြ၊ တုိက္ေလယာဥ္ေတြ၊ စစ္တယ္လိုက္အေၿခစိုက္စခန္းေတြ ခ်ဖုိ႔ဆုိတာ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ ကလည္း ၿပည့္စုံေနမွ ရတာပါ။

အေမရိကန္နဲ ့တရုတ္တုိ ့ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွဳလုေနၾက တဲ ့ပဲြထဲမွာ သူတို ့ေလာက္အင္အားမရွိတဲ ့အာရွႏိုင္ငံေတြကေတာ့ အေၿခ အေနကိုအကဲခတ္ၿပီး ေနၾကရမယ့္သေဘာပါ။ သုစီဒီေဒးစ္ (Thucydides - ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္) ကကမာၻေက်ာ္အဆိုအမိန္ ့တစ္ခုေရးထားခဲ့ပါ တယ္။ “ The Strong do what they can and the weak suffer what they must” တဲ ့။ ( အားရွိသူက သူလုပ္နုိင္တာကိုသူလုပ္ၿပီး အားမဲ့သူက သူခံစားစရာရွိတာကို ခံစားရတယ္။) အာရွထဲႏိုင္ငံငယ္ငယ္ေလးေတြဟာ သူ ့အထဲမွာ ေၿပာသေလာက္အထိေတာ့ဒုကၡေရာက္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ္ ့ပစိဖိတ္ေဒသထဲမွာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမွဳေလ်ာ့က်သြား တာနဲ ့ ႏိုင္ငံၿခားေရးမူ၀ါဒေတြကို ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲၿပီး က်င့္သံုးရ လာစရာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ရုတ္တရက္ၾကီးစီးပါြးေရးအားေကာင္းလာတဲ့တရုတ္အေပၚ ၾကုိက္မၾကိုက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕သေဘာထားကို ပိုၿပီးအာရံုစုိက္ထားရပါလိမ့္မယ္။ အဲသလိုပဲ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးတာက ဘယ္ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ရဲ႕  ၾသဇာခံ သက္သက္ၿဖစ္မသြားေစဖုိ ့ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ၾကဖုိ ့ပါပဲ။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ေၿပာရရင္ေတာ့ တရုတ္ေတြကိုယ္တုိင္ကလည္း အေမရိကန္ေတြ အေနာက္ပိုင္းသမုဒၵရာထဲကေန ထြက္သြားေအာင္ေမာင္း ထုတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဆိုတဲ ့ ကၽြန္ေတာ့္ယံုၾကည္မွဳပါပဲ။

ဥပမာအေနနဲ ့ဗီယက္နမ္နိုင္ငံကိုၾကည့္ပါ။ တရုတ္စီးပါြးေရးအင္အားေကာင္း လာတာနဲ ့ပါတ္သတ္ၿပီး မေပ်ာ္မရႊင္အၿဖစ္ရဆံုးက ဗီယက္နမ္ေတြပါ။ ဗီယက္ နမ္က ကေမာၻဒီးယားကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲတာကို လက္စားေခ်တဲ့အေန နဲ ့တိန္ ့ေရွာင္ဖိန္က ေၿမာက္ဗီယက္နမ္ကို ၁၉၇၉ ခုမွာ ၀င္တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါ တယ္။ ၿမိဳ ႔ရြာတစ္ခ်ိဳ ႔ကို ဖ်က္ဆီးခဲ ့ၿပီး တပ္ၿပန္ဆုတ္ခဲ့တယ္။ “ဟႏြိဳင္းအထိေရာက္ေအာင္တိုက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ငါသိမ္းပိုက္ လို ့ရ တယ္။” ဆိုတာက ဗီယက္နမ္ေတြဆီ ပို႔လိုက္တဲ ့သူ႕ သတိေပးစကားပါ။ ဒီသင္ခန္းစာကို ဗီယက္နမ္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဗီယက္နမ္ အစိုးရအေနနဲ ့ အေရးၾကီးတဲ ့မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကိုေတာင္ သူတို ့ခ်င္း ညိွနို္င္းၿပီး ၿဖစ္ေနေလာက္ၿပီးလုိ ့ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေမရိ ကန္ေတြနဲ ့ လံုၿခံဳေရးအရ ေရရွည္မွာအတူလက္တဲြႏိုင္ဖုိ ့အားထုတ္မွဳပါ။

ဒီပါ၀ါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေရြ ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ မသက္ မသာခံစားရမိပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြက ဇြတ္တရြတ္ မလုပ္တတ္သလုိ သူမ်ားႏိုင္ငံပုိင္နယ္ေၿမေတြကို သိမ္းယူထားဖို ့လညး္ စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး ။ ဗီယက္နမ္ကို သူတို ့၀င္တုိက္ေပမယ့္ ဗီယက္နမ္ကိုသိမ္းပိုက္ခ်င္လို ့မဟုတ္ ဘူး။ ကိုရီးယားကိုလည္း၀င္တုိက္တယ္။ ဒါကလညး္ ေၿမာက္ကိုရီးယား ကိုေရာ ေတာင္ကိုရီးယားကိုပါ သိမ္းပိုက္ထားခ်င္လို ့မဟုတ္ဘူး ။ သူတို ့ စစ္ တုိက္ခဲ့တာေတြက ကြန္ၿမဴ  နစ္၀ါဒကို ေတာ္လွန္ဖုိ ့ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီ တစ္ကမာၻလံုး ကြန္ၿမဴ နစ္၀ါဒ စိုးမိုးသြားမွာ စိုးရိမ္လို ့ကာကြယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ သူတို ့သာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေရးထဲ ၀င္မစြက္ခဲ့ရင္ ဗီယက္နမ္ထဲမွာလညး္ ကာ လအတန္ၾကာ တပ္စဲြၿပီး မေနခဲ ့ၾကဘူးဆိုရင္ ကြန္ၿမဴ နစ္၀ါဒက ဗီယက္နမ္ အၿပင္ အၿခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြဆိီကိုပါ ကူးစက္သြားနုိင္ပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အနီေရာင္ ဒီေရလွိဳင္းေအာက္ (ကြန္ၿမဴ နစ္ကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။) လံုး၀နီးပါး ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။ နစ္ကဆင္က အခ်ိန္ဆဲြၿပီး ေတာင္ဗီယက္နမ္ကို သူတို ့ကိုယ္တုိင္တုိက္ပဲြ ၀င္ ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့တယ္။ ဒီတုိက္ပဲြ ေတာင္ဗီယက္နမ္က မႏိုင္လုိက္ေပ မယ့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ သူတို ့ခ်င္းေပါင္းစီးမိၿပီး ဆက္ ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို၊ ့ သေဘာတူအေၿခခံ ဥပေဒေ တြ ေရးဆဲြဖို ့အခ်ိန္ပိုရလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ ့အာဆီယံ ( Asean )ဆိုတာ ၿဖစ္လာတာပါ။

စင္ကာပူအတြက္ကေတာ့ အေမရိကန္ေတြ ဒီေဒသထဲမွာရွိေနတာကို သေဘာက်ပါတယ္။ တရုတ္က ဘယ္ေလာက္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးခ်င္သလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့မသိရေသးဘူး ။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္တုန္းက တရုတ္ရဲ႕ၾသဇာ လႊမ္း မိုးလာမွဳကို အားမွ်သြားေအာင္လုပ္ရမယ္လို ့ ကၽြန္ေတာ္ေၿပာလုိက္မိေတာ့ သူတို ့ကဘာသာၿပန္လြဲမွားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကိုပဲ “သစၥာေဖာက္” လို ့အမည္ တပ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က တရုတ္လူမ်ိဳးၿဖစ္ေနၿပီး ဘာၿဖစ္လို ့ဒီလုိစကားေၿပာရတာလဲ စတဲ ့ၾကိမ္းေမာင္းေ၀ဖန္တဲ ့အသံေတြ ညံသြားခဲ့တယ္။ သူတို ့ဟာ အလြန္အကဲခံစားမွဳ၀ါဒီေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလုိ တာက ဒီအဓိပါၸယ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူးလုိ ့ရွင္းၿပတာေတာင္ သူတို ့က မေက် နပ္ႏိုင္ဘူး ။ တရုတ္ၿပည္မွာ အေတြ ့အၾကံဳမရွိ မရင့္က်က္ေသးတဲ ့ အဲသလို မာန္ေတြရွိေနတယ္ ။

ဒီလိုေတြေၿပာင္းလဲလာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တရုတ္ရ ဲ့စီးပါြးေရးအင္အား ဘယ္ေ လာက္ပဲေကာင္းေနေန ကမာၻနဲ ့အထူးသၿဖင့္ အေမရိကန္ေတြနဲ ့အဆက္ အသြယ္မၿပတ္ဖို ့ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ ခုၿဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြ အတြက္ စင္ကာပူကလည္း အေရးၾကီး တဲ ့ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ သမုဒၵရာထဲရွိ ကၽြန္းစုေလးေတြၾကားမွာ စင္ကာပူ ဟာ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတယ္။ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္းမွာ သူတုိ ့ၾသဇာရွိေနေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္ကို ဘယ္နည္းနဲ ့မွ အေမရိ ကန္ေတြမ်က္ကြယ္ၿပဳထားလို ့မရပါဘူး ။

တရုတ္နဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ ့ဆက္ဆံေရးဒီထက္ပိုၿပီး နီးကပ္လာမယ္ဆုိ ရင္ေတာင္ သူတို ့နဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့ၾကားမွာ ရွိေနတဲ ့ စီးပါြးေရး ၊ လူမွဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ လုံၿခံဳေရး သေဘာတူညီမွဳေတြကို အားေလ်ာ ့မသြားေစပဲ ထိန္း ထားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ၿပည္အေနနဲ ့ကလည္း အာဆီယံနုိင္ငံေတြကို သူတို ့ကဖိနွိပ္ေလေလ ဒီနိုင္ငံေတြက အေမရိကန္နဲ ့ပိုၿပီး နီးကပ္သြားေ လေလၿဖစ္မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ထားၾကပါတယ္။ အခု အေမရိကန္ေတြ လုိ တရုတ္ေတြက စင္ကာပူမွာ သူတို ့စစ္သေဘၤာအတြက္ ဆိပ္ကမ္းရွိေနေစ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စင္ကာပူကၾကိဳဆုိေနမွာပါပဲ ။ သူ ့ကိုေတာ့လက္ခံ ဟုိလူ ့ ကိုေတာ့ကန္ထုတ္ဆိုတာမ်ိဳး စင္ကာပူက မလုပ္ပါဘူး ။ ဒီလို ရပ္တည္ထား ရင္ ခရီးအရွည္ၾကီး ေရွ႕ဆက္သြားလုိ ့ရပါေသးတယ္။

(ဆက္ရန္)

တပည့္မေကာင္း ဆရာ႔ေခါင္း (ပုံျပင္သစ္)


( ၁ )
လူတစ္ေယာက္က ေျမေခြးတစ္ေကာင္ကို ယဥ္ပါးေအာင္ထိန္းေက်ာင္းေပး တယ္။ ေျမေခြးေလးယဥ္ပါးလာၿပိလို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့အခါမွာ လူက အဲဒီေျ မေခြးေလးကို ေလွာင္အိမ္ထဲမွာထည့္ၿပီး ယုန္ကေလးနဲ႔ အတူ တစ္ည သိပ္ လိုက္တယ္။
မနက္မိုးလင္းလို႔ သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေျမေခြးနဲ႔ ယုန္ကေလးတို႔ ေဆာ့ ကစားေနၾကတယ္။

(၂)
ေျမေခြးတစ္ေကာင္က လူတစ္ေယာက္ကို ယဥ္ပါးေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပး တယ္။… ( အတူတူပဲ၊ လူနဲ႔ ေျမေခြးေနရာ ျခင္းလဲလိုက္ရင္ရပါၿပီ… )
မနက္မိုးလင္းလို႔ သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့..... ယုန္ကေလးဟာ ေသြးအိုင္ထဲမွာ ေသေနတယ္။
ေသြးအိုင္ထဲမွာ ေသေနတယ္။
လူ႔ပါးစပ္မွာလည္း ေသြးစ ေတြနဲ႔ ....တဲ႔။

(၃)
"လူဆိုတာ ေျမေခြးေလာက္ေတာင္ ညႇာတာစိတ္မရွိဘူး"
တကယ္ပဲလား။

(၄)
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုမထင္ပါဘူး။ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးတဲ့ေနရာ မွာ ေျမေခြးက လူေလာက္ မေတာ္ဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔စိတ္က ရိုင္းစိုင္းသြား တာလို႔ ထင္တယ္။
တပည့္မေကာင္း ဆရာ႔ေခါင္း လို႔ ဆို႐ိုးရွိပါတယ္။
(အေဟာင္းကို နည္းနည္းျပင္တင္လိုက္လိုက္တာပါ)

End of Relationships :)


ဒီပုံက တစ္ဖက္သတ္နည္းနည္းဆန္တယ္ထင္ပါတယ္။
မစၥတာဂ်င္းမ္ လက္ခ်က္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အားနာစရာ။
ဘားမဆြဲဘဲ ဘားစြဲသြားတဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြလည္း ရွိႏိုင္တာပဲ။

တနဂၤေႏြ အပ်င္းေျပ


ရည္းစားစကားေျပာတာကိုပဲ ကမၻာေျမရဲ႕ ဆြဲငင္အားေတြ၊ အလ်ား အနံေတြ နဲ႔ ရွဳပ္ေနတာကို အိုင္း စတိုင္းက သေဘာေတြ႔ဟန္မတူဘူး။
"Gravitation is not responsible for people falling in love." တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခ်စ္ႀကိဳက္တာ ကမၻာေျမရဲ႕ ဆြဲငင္အားမွာ တာဝန္ မရွိ တဲ႔။

အိုင္း စတိုင္းက ၿပဳံးစရာ ရယ္စရာ သိပ္မေျပာတတ္ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီစကား အဆုံးသတ္သြားပုံေလးကေတာ႔ နည္းနည္းၿပဳံးရပါတယ္။
အဆုံးမရွိတာဆိုလို႔ ႏွစ္ခုပဲရွိတယ္။ စၾကၤာဝဠာနဲ႔ လူရဲ႕ ႐ူးႏွမ္းမိုက္မဲမႈပဲ၊ ဒါေပ မဲ႔ စၾကၤာဝဠာရဲ႕ အဆုံးမရွိမႈကေတာ႔ သိပ္ မေသခ်ာလွဘူး တဲ႔။ ဒါဆို??????။
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."

က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကတာေတြ မ်ားလွပါၿပီ။ ဘယ္သူမွ Mark Twain ေလာက္ မထိေ႐ာက္လွဘူးထင္တာပဲ။
"The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not."
က်န္းမာေရးကို ထိန္းထားဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက မစားခ်င္ တာေတြ ကို စား၊ မေသာက္ခ်င္တာေတြကို ေသာက္၊ မလုပ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္ရျခင္းလို႔ ဆိုတယ္။

ဆုတံဆိပ္ေပး၊ ဘြဲ႔ေပးတာေတြကို ဘယ္သူကျဖင္႔ လက္မခံဘူး စတာေတြ လည္း မၾကာခဏႀကဳံရ ၾကားရပါတယ္။
သူတို႔အတြက္ မာ႔ခ္တြိန္းရဲ႕မွတ္ခ်က္က ေအာင္႔သက္သက္မ်ား ျဖစ္ေစမ လားေတာ႔ မသိဘူး။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
"To refuse awards is another way of accepting them with more noise than is normal." တဲ႔။

မဇၩိမလႈိင္း


မႏၱေလးရဟန္းလတ္နဲ႔ (ရဟန္းပ်ိဳနဲ႔ အမွတ္ မမွားေစခ်င္ပါ) မဇၩိမလႈိင္း ကေတာ႔ ကင္းလို႔မရဘူးေလ။
ကိုရဲလြင္ႀကီးရဲ႕ အမွတ္တရ "ပန္းခရမ္းျပာ" ကို နားေထာင္ေနၾကရင္းနဲ႔
အဥၨလီေမာင္ေမာင္ (ကိုေမာင္ေမာင္) ဆီ ေရာက္သြားတယ္။
ေရာက္ေနတဲ႔ အာဂႏၱဳက ေျပာတယ္။
ေက်ာင္းအမႀကီး ေျမးေလးက
အေဖေသေတာ႔ မငို
အေမဆုံးေတာ႔လည္း မငို၊
ကိုေမာင္ေမာင္ (အဥၨလီေမာင္ေမာင္) ဆုံးေတာ႔မွ ရွိဳက္ႀက္ီးတငင္ ငိုေနလို႔
ေက်ာင္းအမႀကီးက ဆရာေတာ္ကို လာေလ်ွာက္သတဲ႔။

ကေလးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာေျပာရမလဲ မသိပါဘူး။
ႏွေျမာစရာေကာင္းလွတဲ႔ အုပ္စုႀကီးဆိုတာေတာ႔ ေသခ်ာတယ္။

(မဇၩိမလႈိင္း အလြမ္းေျပ)

သီဟိုဠ္္ ၊ ဆင္နဲ႔ ဘာသာေရး


သီဟိုဠ္က ကိုလံဘိုၿမိဳ႕မွာေတာင္ ဆင္နဲ႔ ဘာသာေရး အခန္းအနား လွည့္ၾက တဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ရွိေနေသးတယ္။ ရဟန္းမခံမီ ရဟန္းေလာင္းေတြကို ဆင္ေပၚ တင္ၿပီး လွည့္တတ္ၾကသတဲ႔။ ေက်းလက္က ေက်ာင္းေတြမွာ တစ္ေက်ာင္းကို ဆင္တစ္ေကာင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိေနေသးတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ဆင္ အဲသေလာက္မေပါေတာ႔သလို ယဥ္ေက်းမႈလည္း မရွိေတာ႔ဘူး။ ႏြားလွည္းေတြ၊ ျမင္းေတြကိုသုံးၿပီးလွည့္တာေတာင္ မႏၱေလး၊ အျခားၿမိဳ႕ငယ္ေတြနဲ႔ ေက်းလက္မွာပဲ ရွိေတာ႔မယ္ထင္တယ္။လပတ္လည္ အမွတ္တရ


မီးဖိုထဲမွာ စားစရာ
အိပ္ထဲမွာ အဝတ္အစား
ေခါင္းေပၚမွာ အမိုး၊ အိပ္စရာေနရာရွိေနရင္
သင္ဟာ ကမၻာ႔လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္သာေနပါၿပီ။

ဘဏ္မွာ
ပိုက္ဆံအိပ္ထဲမွာ
သုံးစြဲစရာ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ရွိေနရင္
သင္ဟာ ကမၻာ႔အခ်မ္းသာဆုံး လူဦးေရ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲ ပါဝင္ေနၿပီ။

သုံးစြဲစရာ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ကို
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ရွာလို႔ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုရင္
သင္ဟာ ကမၻာ႔ကံ အေကာင္းဆုံး လူဦးေရ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲ ပါဝင္ေနၿပီ။

က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ မနက္အိပ္ယာက ထႏို္င္ခဲ႔ရင္
ေသမလား၊ ရွင္မလား မသိတဲ႔
ေရာဂါရွင္တစ္ေယာက္ထက္ သာေနပါၿပီ။

စစ္ပြဲရဲ႕ ေဘးရန္ေတြ
ႏွစ္ရွည္လမ်ား အက်ဥ္းခ်ခံထားရျခင္းေတြ
အစာေရစာငတ္ျပတ္မႈေတြ
ႀကဳံေတြ႔ မေနရဘူးဆိုရင္
သင္႔ဘဝဟာ ကမၻာ႔လူဦးေရ ၇ သန္းေက်ာ္ထက္သာေနပါၿပီ။

(အထူးသျဖင္႔)
မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔
ဣႆာ မစၦရိယကင္းကင္း
ၿပဳံးၿပဳံး႐ႊင္႐ႊင္ေနႏိုင္ရင္
ေတြေတြေဝေဝနဲ႔ မ်က္ႏွာပုတ္သိုးေနသူထက္
အမ်ားႀကီး သာေနပါၿပီ။ ။

"သံုးတစ္"ဆိုတာ သစ္တံုး


တစ္ခါက စိတ္မႏွံ႔ရွာသူ တစ္ေယာက္ဟာ ခရီးသြားေတြနားတတ္တဲ့ ဇရပ္ခါးပန္းမွာ ၃/၁ ဆိုတဲ့ ဂဏန္းေလးႏွစ္လံုး ေျမျဖဴနဲ႔ ေရးထားသတဲ့။ အဲဒီဇရပ္ထဲကို ဗိေႏၶာေဆးဆရာရယ္၊ ဓာတုေဗဒဆရာရယ္၊ အဘိဓမၼာဆရာရယ္ သံုးေယာက္ေရာက္လာၿပီး နားခုိၾကသတဲ့။

အဲဒီ ၃/၁ ဆိုတဲ့ ဂဏန္းေလးကိုေတြ႔ၿပီး ပထမဆံုးဗိေႏၶာဆရာက “ ေတာ္ေတာ္ပညာရွိတဲ့လူပဲ၊ ဂဏန္းေလးႏွစ္လံုးနဲ႔ အားလံုးကို ၿခံဳငံုမိေ အာင္ ေျပာျပႏိုင္တယ္။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးထဲမွာ ပထဝီဓာတ္ဟာ အေရး အႀကီးဆံုးနံပါတ္တစ္ပဲ။ ၿပီးေတာ့ အာေပါရယ္၊ ေတေဇာရယ္၊ ဝါေယာ ရယ္ ဓာတ္သံုးပါးေပါ့ဗ်ာ။ ပထဝီ တစ္၊ အာေပါ ေတေဇာ ဝါေယာက သံုး” လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုတယ္။

ဒီေတာ့ ဓာတုေဗဒဆရာက “ မဆိုင္လိုက္တာဗ်ာ။ ၃/၁ ဆိုတာ ေရဓာတ္ ကို ေျပာတာဗ်။ အိတ္(ခ်) တူးဆိုတဲ့ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ႏွစ္ဆရယ္၊ အို ဆိုတဲ့ ေ အာက္ဆီဂ်င္တစ္ဆရယ္၊ သံုးခုေပါင္းလိုက္ရင္ ေရဆိုတဲ့(၁) ကို ရတယ္ လို႔ ဆိုလိုတာဗ်”
လို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသတဲ့။

ေနာက္ဆံုး အဘိဓမၼာဆရာက-
“ မဆီမဆိုင္ေတြဗ်ာ။ ဒါက သစၥာေလးပါးကို ၿခံဳၿပီးေျပာတာဗ်။ (၃) ဆိုတာက ဒုကၡ၊ သမုဒယ၊ မဂၢသစၥာတို႔ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး တစ္က သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖစ္ တဲ့ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ နိေရာဓသစၥာကို ညႊန္းဆိုတာပါ” လို႔ ရွင္းျပသတဲ့။

သူတို႔ ပညာရွင္ေတြ ျငင္းခံုေနၾကတုန္းမွာပဲ အဲဒီ ၃/၁ ရဲ႔ ပိုင္ရွင္ စိတ္မႏွံ႔ရွာ သူ ေရာက္ လာၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေတြေျပာေနၾကတာလဲလို႔ ေမးသတဲ့။ ပညာရွင္ႀကီးေတြကလည္း သူတို႔ အယူအဆ ေတြကို ရွင္းျပၾကတာေပါ့။
ဒီေတာ့ သူက
“ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး အရူးေတြပါဗ်ာ။ က်ဳပ္ဆိုလိုတဲ႔ သုံးတစ္ (၃/၁) ဆိုတာ သစ္တံုးကိုေျပာတာပါဗ်ာ။ လြယ္ေနတာကုိ ခက္ေအာင္လုပ္ ၾကတယ္"
ဆိုၿပီး စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ထြက္သြားသတဲ့။
ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္သားပဲ။ သံုးတစ္ဆိုတာ သစ္တံုးပဲေလ။

(ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ့ အရႊန္းကို နည္းနည္းျပင္ၿပီး ျပန္ေဖာက္ထားတာပါ)

လွပဆဲပန္းပြင္႔ ႏွလုံးသားမ်ား


လကၤာဒီပခ်စ္သူကို ေရးဖြဲ႔႔ခဲေသာ ဆရာ ခ်စ္ဦးညိုသည္ ယင္း ဝတၴဳကို သီဟိုဠ္ သားမ်ားႏွင္႔ အမွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ႔ၿပီးမွ ေရးဖြဲ႔ျခင္းလား၊ လဲဂ်င္႔ဆန္ဆန္ ဒ႑ာရီမ်ားကိုဖတ္ၿပီး လကၤာဒီပခ်စ္သူကို ေမြးဖြားလိုက္ျခင္းလား။ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ဆရာ႔ အႏုပညာ၊ သမိုင္းတစ္စုံတစ္ရာတန္ဖိုးႏွင္႔ လူထု၏ စိတ္ေနစ ႐ိုက္တန္ဖိုးမ်ား ဆရာခ်န္ထားႏိုင္ခဲ႔သည္ကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔  ျငင္းမရပါ။

ရမာယနဇာတ္မွာလည္း ျဗဟၼဏဝါဒကို ဦးစားေပးလြန္းေသာစာေရးဆရာ၏ ဖြဲ႔သီမႈေၾကာင္႔ သီဟိုဠ္သားတို႔ ဘီလူးတစ္ပိုင္းျဖစ္ခဲ႔ရျပန္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ငယ္ စဥ္ကသီဆိုဖူးသည္႔ ဂီတစာဆို ေမာင္ေၾကးမုံ ေရးခဲ႔ေသာ "ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္ ထဲက ပန္းပြင္႔လို ႏွလုံးသားနဲ႔လူ" ဆိုေသာစကားသည္ ဗီလိန္ကို မင္းသား အျဖစ္ေရးဖြဲ႔ျခင္းထက္ အဓိပၸါယ္ပိုရွိေၾကာင္း ယခု နားလည္ထားႏိုင္ပါသည္။ ရွစ္ရက္ခန္႔ သူတို႔နဲ႔ အတူသြား၊ အတူစားခဲ႔ၿပီးေနာက္ မေပ်ာက္ေသးေသာ သူတို႔၏ ပန္းပြင္႔ ႏွလုံးသားကို ခံစားနားလည္ခဲ႔ရသည္ဟုဆိုခ်င္ပါ၏။

"လူေတြက စိတ္ရွည္လြန္းေတာ႔ ေခြးကေတာင္ အခြင္႔အေရးယူတယ္" ေျပာ မိေတာ႔ ကားသမားႏွင္႔ ရဟန္းငယ္တို႔က ရယ္ၾကသည္။ ကားလမ္းေပၚ က ေခြးမ်ားက ကားလာတာျမင္ပါလ်က္ ေျခလွမ္းမပ်က္ ဣေျႏၵရရပင္ လမ္း ကူးတတ္ၾက၏။ ကားေမာင္းသူကလည္း ေခြးကို ဆူျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္း ဘာမွမ လုပ္၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရပ္ေပး၊ ေရွာင္ေပးသည္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆို ဘယ္လိုမ်ား ေနေလမလဲဟု ေတြးမိေသး၏။ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာႏိုင္သည္က သီဟိုဠ္သားတို႔သည္ အလြန္စိတ္ရွည္ၿပီး အလြန္ေဒါသနည္းၾကသည္။
အမွန္ မူ မိမိတို႔ ဗင္ကားေမာင္းသူသည္ လူငယ္ေလးသာျဖစ္သည္(က်န္ ၃၉ ေယာက္က ဘတ္စ္ကားစီးၾကၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေစရန္ မိမိအ တြက္ ဗင္ကား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္) ကားေမာင္းရင္း အခန္႔မသင္႔စရာႀကဳံရတိုင္းလည္း တစ္စုံတစ္ရာ ေရရြတ္ဖို႔ ေဝလာေဝး၊ ေဒါသျဖစ္ဟန္ပင္ မေတြ႔ ရ။

လူမတူလို႔ (သို႔) ရဟန္းေတြ ကားေပၚမွာပါေနလို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္ ဟု ေတြးမိသည့္အေတြးကလည္း မမွန္ေၾကာင္းသိလာရသည္။ ဆြမ္းစားခ်ိန္နီးကပ္ခိုက္သူ႔ကားကိုအရွိန္တင္ၿပီး ေတာင္ဆင္းလမ္းက်ဥ္းေလးမွာ သစ္ ကားႀကီးႏွစ္စီးကို ေက်ာ္ဖို႔ႀကိဳးစားသည္။ မရလိုက္။ အံ႔ဩစရာက လမ္း အနည္းငယ္ပိုက်ယ္ေသာေနရာအေရာက္တြင္ ထို ကားႀကီးႏွစ္စီးက တစ္ေနရာစီမွာ ေဘးကပ္ရပ္ေပးထားၿပီး ေက်ာ္တက္ခြင္႔ေပးလိုက္သည္ကို ၾကည္ႏူးစြာေတြ႔ျမင္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က ေနာက္ခန္းမွာ ထိုင္ေန သျဖင္႔ ရဟန္းမ်ား စီးလာေသာကားဆိုတာလည္း ယင္း သစ္ကား ဒ႐ိုက္ဘာ မ်ား သိခြင္႔ရၾကမည္မဟုတ္။
ဤသည္မွာ သူတို႔ အ႐ိုးခံ စိတ္ရင္းျဖစ္ပုံရပါသည္။ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ ခရီးမ်ားကို ကားျဖင္႔ ႏွစ္ႀကိမ္ခရီးထြက္ခဲ႔ဖူးပါသည္။ မိမိ၏ကားေမာင္းသူ၊ အျခား ကားမ်ားေမာင္းသူ၊ အခန္႔မသင္႔တိုင္း လမ္းေပၚ က အျပန္အလွန္ ဆဲဆိုႀကဳံးဝါးမႈမ်ား၊ ကားျပဴတြင္းကို အျပန္အလွန္ခ်ၿပီး နင္ လား ငါလား စကားလုံးမ်ား။ ကားေလးက ေက်ာ္တက္မွာကို အနား လာမ ကပ္နဲ႔ ဆိုေသာ လမ္းအလယ္ေခါင္က ပိတ္ေမာင္းေနတတ္ေသာ ကုန္တင္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား။

သီဟိုဠ္ကို အလည္တစ္ေခါက္ေလာက္ ေရာက္ဖူးေစခ်င္မိ၏။

ကမာၻေက်ာ္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာျခင္း


(၁)
ေမး။ ။ လူ႔ဘဝကို ဘယ္လိုျပန္စရရင္ ဒီထက္ ပို ေပ်ာ္စရာေကာင္းမလဲ။
ေျဖ။ ။ ေမြးေမြးခ်င္း အသက္ရွစ္ဆယ္ျဖစ္ေနၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အရြယ္ေ ရာက္၊ ဆယ္႔ရွစ္ႏွစ္မွာ ဘဝဆုံးသြားရင္ ဒီထက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာ ေသ ခ်ာပါတယ္။

(၂)
ေမး။ ။ ဘဝအသစ္ကို တစ္ကေန ျပန္စရရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ ခင္ဗ်ာ။
ေျဖ။ ။ ဘယ္လိုေနရဦးမွာလဲ ရွင္႔။ အရင္လိုပဲ အမွားေတြ ထပ္လုပ္ၾကမွာေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံအရ ဒီတစ္ခါ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ (ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္ က်င္) မွားတတ္လာၾကလိမ္႔မယ္။

(၃)
ေမး။ ။ အေမရိကတိုက္ႀကီးကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ဒါဟာ တကယ္ အံ႔ဘနန္းကိစၥႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ႔ အေမရိကတိုက္ႀကီးကို မေတြ႔ခဲ႔ရင္(သို႔) ျပန္ေပ်ာက္သြားရင္ ဒီထက္ ပိုေကာင္းမယ္ဗ်ာ။

(၁ နဲ႔ ၃ က မာ႔ခ္တြိန္း၊ ၂ က ဇာဇာဂါဘိုး ေျပာထားတာပါ)

လူနဲ႔ စင္တာကေလာ႔စ္


၁။ စင္တာကေလာ႔စ္ တကယ္ရွိတယ္လို႔ သင္ ယုံၾကည္တယ္။
၂။ စင္တာကေလာ႔စ္ တကယ္မရွိပါဘူးလို႔ သင္ ယုံၾကည္လာတယ္။
၃။ သင္ကိုယ္တိုင္ စင္တာကေလာ႔စ္နဲ႔တူေအာင္ ဝတ္စားလာတယ္။
၄။ တူေအာင္ ဝတ္စားစရာမလိုေတာ႔ပဲ စင္တာကေလာ႔စ္နဲ႔ သင္ တူလာတယ္။

တို႔ မညံ့ခဲ႔ဘူး


သမိုင္းပြင္႔ကိုသီေတာ႔
တို႔ ပန္းကုံးက တိုေကာင္းတိုမယ္
ဒါေပမဲ႔
တို႔ အပြင္႔ေတြက ပိုစြင္႔တယ္။

ပါဠိ စေကာလားေတြ ေရးခ်က္ေၾကာင္႔
ဒု႒ဂါမိဏိ
အဘယစစ္သူႀကီး
ပရကၠမဗာဟု စသည္
ပါဠိရာဇဝင္မွာ
ေမာ္မၾကည္႔ရဲေလာက္ေအာင္ ခမ္းနားေပမဲ႔
တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသမွ်ကေတာ႔
အေနာ္ရထာရဲ႕ ပုဂံေလာက္ မခမ္းနားပါဘူး ကြယ္တို႔


အေနာ္ရထာသာ
သီဟိုဠ္မင္းတစ္ပါးဆိုရင္
ဘယ္လို ညႊန္းမလဲ သိခ်င္ေတာ႔ရဲ႕။


image source
 

အာဂါရိက၊ အနာဂါရိက


အမွာ။         ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ရန္ ကာလအတန္ၾကာကတည္းက ဆႏၵရွိခဲ့သည္။ သေဘာတူသည္၊ မတူသည္ကို အပထား ရဲတင္းေသာ မတူညီေသာ အျမင္တို႔ကို ေတြ႔ရသည္။ ဟုတ္ပါသည္၊ မွန္ပါသည္ဟု ဝန္ခံရန္လက္တြန္႔ေနတတ္ေသာ္လည္း မဟုတ္မမွန္ဟု ျငင္းဆုိရန္လည္းခက္သည္။ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ေတာ့ အျငင္းပြါးဖြယ္ ကြန္ထရိုဗာရွယ္ ျဖစ္ႏိုင္၏။ သို႔ေသာ္ 3-D ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ကား ခ်န္ထားခဲ့သင့္သည္ဟု မယံုၾကည္သျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ေယာနိေသာ မနသိကာယ (သို႔မဟုတ္) Open-minded ျဖင့္ ဖတ္ရႈၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံလို၏။ (သီဟနာဒ)    အိမ္ယာတည္ေထာင္ေနထိုင္ေသာ လူသားတို႔ဘဝကို ဃရာဝါသဟု ေခၚ၏။ ပိဋကတ္သံုးပံု၌ ဃရာဝါသျဖစ္ေသာ လူသားတုိ႔ဘဝႏွင့္ ဃရာဝါသမဟုတ္ေသာ ရဟန္းသီလရွင္တို႔၏ ဘဝျခားနားခ်က္ကို ခပ္ရွင္းရွင္း ေဖာ္ျပသည္ကို မၾကာမၾကာေတြ႔ရသည္။

    ပထမျဖစ္ေသာ လူသားတုိ႔ဘဝကို ရာဂပထ ရာဂလမ္း( dusty and confining) ဟု ေဖာ္ျပၿပီး ရဟန္းတို႔ဘဝကို အေဗၻာကာသ လြင္တီးေကာင္ရပ္ဝန္း(free as the breeze) ဟု ေဖာ္ျပသည္။ (D-1,63)

    လူ႔ ဂ်င္နေရးရွင္းအဆက္ဆက္ကို ဆက္စပ္ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ အလြန္ရိုးရွင္းလွေသာ အဆိုအမိန္႔ဟု ယူဆရန္ရွိသည္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ရဟန္း၊ သီလရွင္တို႔ဘဝသည္ လြတ္လပ္၏။ သို႔ေသာ္ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာရွိ၏။ အမ်ားစုသည္ အတည္တက် ေနရာထိုင္ခင္းမရွိသျဖင့္ အခ်မ္း၊ အပူ၊ ဆာေလာင္မႈ၊ မြတ္သိပ္မႈ၊ မွက္၊ ျခင္၊ ယင္ ကိုက္ခဲမႈ၊ လ၊ ေနတို႔၏ ႏွိပ္စက္မႈစသည္တို႔ကို ခံစားၾကရသည္။ (M-1, 10)
    ဝိနယပိဋကတ္ေတာ္လာ အျဖစ္အပ်က္တို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား အတြင္းမွာပင္ ပုဂၢလိကေရးရာ ျပႆနာမ်ား၊ မနာလိုဝန္တိုမႈမ်ား၊ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား ေတြ႔ရသည္။ (M-1,321)

    ထိုမွ ဆန္႔က်င္စြာ လူသား၏ဘဝ၌ “ အမိုးအကာလံုၿခံဳေသာ အိမ္ေအာက္၌ ခိုင္ခံ့ေသာတံခါး၊ ျပတင္းတုိ႔ျဖင့္ကာရံ၍ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္တို႔ကို ေကာင္းစြာဖံုးအုပ္ထားလ်က္၊ အလွအပ ၿခံဳေစာင္တို႔ျဖင့္ စည္းစိမ္ခံစားႏိုင္၏……..A-1, 137) ” ဟု ေဖာ္ျပထားေလသည္။

    ဤမွ် စည္းစိမ္အျပည့္ရွိေနေသာ္လည္း လူသားတုိ႔ဘဝမွာ အားနည္းခ်က္ကား ရွိေန၏။ ေရွးေဟာင္းအိႏၵိယ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈစနစ္အရ ထိုလူသားသည္ ဇာတ္ခြဲျခားမႈကို အေျခခံေသာ မိဘမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍ဆိုးဝါး၏။ သူမ၏ခင္ပြန္း၌ ေယာကၡမတို႔အေပၚ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား မ်ားစြာရွိ၏။ ကိုုယ္ဝန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟူသည္ကလည္း ၾကားပင္မၾကားဖူးေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶႏွင့္စပ္ေသာ ဒုကၡမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခံစားၾကရရွာသည္။ မိသားစုတိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈႏွင့္စပ္ေသာ ေက်နပ္ရမႈ၊ ၾကည္ႏူးရမႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အၾကား ပုဂၢိဳလ္ေရး ျပႆနာမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈမရရွိျခင္း ျပႆနာမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

    ထိုသုိ႔ေသာ ဒုကၡ၊ သုုကၡမ်ားၾကား တရားမေမ႔ၾကရန္ “ စီးပြါးေရး ခရီးထြက္ေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုႏွင့္ အိမ္မွာရွိေနေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ” ဟု ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ (A-V, 333) အခ်ိဳ႔ေသာ လူသာဝကမ်ား တရားထူးမ်ား ရရွိသြားၾကၿပီး ေထာင္ေသာင္းမကေသာ သာဝကမ်ားလည္း လမ္းစဥ္မွန္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ (M-1.491, 912)

    ဘီစီငါးရာစု လူသား၏ဘဝသည္ တရားထူးရရန္ အလြန္အလွမ္းကြာေဝးေနေသးသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မိသားစုတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္သည္ ထုိေခတ္ႏွင့္မ်ားစြာ ျခားနားေနၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လူသားဘဝသည္( အိမ္ေထာင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) လြတ္လပ္မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး၊ စာေပကို ေလ့လာက်င့္သံုးရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာရွိေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼကို လူ႕ဘဝျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္က်င့္သံုး၍ မရႏုိင္ဆိုေသာ စကားအတြက္ အဓိပၸါယ္သိပ္မရွိေတာ့ေပ။

    လူသားမ်ားဘဝက ဘုရားရွင္လက္ထက္ကႏွင့္မတူ ေျပာင္းလဲသြားသလို၊ ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ား၏ ဘဝကလည္း ထို႔ထက္ပင္ပို၍ ေျပာင္းလဲေနေပသည္။ ယေန႔ေခတ္ ရဟန္းေတာ္အမ်ားစုသည္ မဆံုးႏိုင္ေသာ တာဝန္ဝတၱရားတို႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနၾကသည္။ အခမ္းအနားမ်ား၌ ဆုေပး၊ ေရစက္ခ်၊ တရားဓမၼေဟာဖုိ႔ျပင္ဆင္၊ သာေရးနာေရးေဆာင္ရြက္၊ ျပႆနာမ်ားကို လက္ခံေျဖရွင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ ဘာသာေရးစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေလ့လာက်က္မွတ္၊ ရာသီပြဲေတာ္မ်ား လက္ခံက်င္းပ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

    ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းတိုက္တာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလွဴေငြရေအာင္ ၾကံေဆာင္ရျခင္း၊ ေနာက္တစ္လအတြက္ ေရ၊ မီးအခြန္မ်ားရေအာင္ ၾကံေဆာင္ရျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ကုန္ေနၾကရသည္။

    လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စရဏက်င့္စဥ္အဆင့္ မတက္ႏိုင္ၾကျခင္းသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ရဟန္းဘဝကို မခံယူႏိုင္ျခင္းမဟုတ္၊ ရဟန္းမဝတ္ဘဲ ဒီအက်င့္ေတြကို က်င့္လို႔မရဟူေသာ အယူအဆအစြဲသာျဖစ္သည္။ ဤအေတြးက သူတို႔ကို ဓမၼမက်င့္သံုးဖို႔ ဟန္႔တားေနျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္မူ လူသားဘဝမွာလည္း စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္ေရး ေလ့က်င့္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ရဟန္းဘဝႏွင့္ သိပ္မျခားနားေတာ့ေပ။

    သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကာမဂုဏ္ဆက္စပ္မႈကိစၥ၊ ကေလးေတြကို ေမြးျမဴထိမ္းေက်ာင္းရသည့္ တာဝန္မ်ားကေရာ ဘယ္သြားထားမလဲဟု ေမးရန္ရွိသည္။ ကာမဂုဏ္ဆက္စပ္လိုမႈသည္ စိတ္အညစ္အေၾကးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သကၤန္းဝတ္လိုက္ကာမွ်ျဖင့္ ထိုဆႏၵက ကြယ္ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ လူသားမ်ားမွာပင္ ဤဆႏၵက အိမ္ေထာင္ျပဳစႏွစ္မ်ား၌ အေရးတႀကီးဟု ထင္ေနၾကရေသာ္လည္း ကာလအတန္ၾကာေသာအခါ ေလ်ာ့ပါးသြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ (လက္ထပ္၊ လက္မထပ္ေသာ) ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕သည္ ရွစ္ပါးသီလ ျဗဟၼစရိယကို မည္သူ႔ကိုမွ် ကတိမျပဳပဲ က်င့္သံုးေနၾကသည္။

    မွန္၏။ ကေလးမ်ားကို ေမြးျမဴထိန္းေက်ာင္းရေသာ တာဝန္ကားမလြယ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ား၊ ဇနီးခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္အတူေနရင္းလည္း စိတ္အေရအေသြးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ က်င့္ၾကံရန္ အခြင့္ထူးမ်ားစြာ ရႏိုင္သည္။ မိဘျဖစ္ရျခင္း၊ ဇနီး(သို႔) လင္သားျဖစ္လာရျခင္းေၾကာင့္ မိမိဆႏၵကို အေလွ်ာ့ေပးၿပီး တစ္ဖက္သားကို ဦးစားေပးရတာေတြ ရွိလာသည္။ ဤသည္မွာ အက်ိဳးစြန္႔ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း ပါရမီပင္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ နိကၡမကို သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာရန္ သည္းခံမႈ(Patience)၊ ရက္ေရာမႈ (Generosity)၊ ခြင့္လႊတ္မႈ(Forgiveness) ႏွင့္ အနစ္နာခံမႈ(Self-sacrifice) တို႔လိုအပ္သည္။ မိဘ၊ သားသမီးတို႔က တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္က ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အားေပးကူညီမႈတို႔ကို တိုးပြါးေစသည္။ ဤဂုဏ္ရည္တို႔က စိတ္ပညာရွဳေထာင့္အရ အလြန္အေရးပါေသာ အရည္အေသြးတို႔ျဖစ္သည္။

    အဆံုးစြန္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ လူသားႏွစ္ဦးၾကား ျခားနားမႈထားရွိမွရမည္ဆိုလွ်င္ ထုိအရာသည္ ဝတ္ဆင္ေသာ အဝတ္အစား၏ အေရာင္အေသြးမဟုတ္ပဲ ယင္းလူသား၏ စိတ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။
    ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူသည္-
    “ေကာင္းမြန္ေသာ အဝတ္အစားတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ၊ ထိန္းသိမ္းမွ၊ အရိယာလမ္းစဥ္ကို ျဖည့္ဆည္းမွ၊ သတၱဝါမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာမွသာ အၾကင္သူသည္ သူေတာ္စဥ္ျဖစ္၏” ဟု ျဖစ္သည္။(Dph-142)

    အခါတစ္ပါး ေလာဟိတမေထရ္က ေလာကႀကီးအဆံုးကို ရွာေဖြေနသည္စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည္။ ေလာကအဆံုး နိဗၺာန္ကို ဒီနည္းျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္၊ မေရာက္ႏိုင္ဟု ေျဖေတာ္မူၿပီး-
    “ေလာက၏အဆံုးဟူသည္ အျခားျပင္ပေလာကထဲ၌ ရွာေနျခင္းျဖင့္ မေတြ႔ႏိုင္။ သင့္ကိုယ္တြင္းမွာရွာမွ ေတြ႔ႏိုင္သည္” ဟု ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူ၏။

    မိမိကိုယ္ကို ျပန္ၾကည့္ျခင္းဟူသည္ အိမ္ထဲမွာေနရင္းျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းထဲမွာေနရင္းျဖစ္ေစ၊ သကၤန္းဝတ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ လူအဝတ္ဝတ္လ်က္ျဖစ္ေစ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေပသည္။


-ဝါက်သံုးေၾကာင္းခန္႔ ျပန္ဆိုရန္မသင့္သျဖင့္ ခ်န္ထားခဲ့သည္။ ၾကည့္ရွဳလိုသူမ်ား-
A Guide To Buddhism_ A to Z စာမ်က္ႏွာ 125,6,7,8 ကို ညႊန္းလိုပါ၏။ 

လူထု၊ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စည္းပြားေရး (၄) - The New China


ေမး။        ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္ေတြကစလို႔ တ႐ုတ္ျပည္ ႐ုတ္တရက္ႀကီးေျပာင္းလဲလာတာကို မစၥတာလီ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ေျပာျပရခက္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးမွာဘယ္အေၾကာင္း အရာေတြက အခရာက်သလဲဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာျပႏိုင္မလား။
ေျဖ။    ။ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ တိန္႔ေ႐ွာင္ဖိန္က သူတို႔ေပၚလစီေတြကို စတင္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ထင္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တ႐ုတ္ျပည္ဟာ တကယ့္အထီးက်န္ႏိုင္ငံပဲ။ သူ စကၤပူေရာက္လာၿပီး ဘာမွသယံဇာတမ႐ွိတဲ့ ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ ျပည္ပကုန္သြယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံမႈသက္သက္နဲ႔ ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာကို သူ ေလ့လာသြားတယ္။ အရင္ဆံုး စပါယ္႐ွယ္စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္တယ္။ အဆင္ေျပသြားေတာ့ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ ဆက္လက္ဖြင့္တယ္။ က်ဳေရာင္းက်ီ(Zhu Rongji) စီးပြားေရးဇုန္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ(WTO)ထဲ သြင္းေပးခဲ့တာပဲ။ အခုဆိုရင္ ဒီနယ္ေျမက လြတ္လပ္စြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံခြင့္႐ွိတဲ့ နယ္ေျမတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနၿပီ။ လုပ္အားခေစ်းခ်ဳိ၊ အရည္အခ်င္း႐ွိတဲ့ လုပ္အားေတြလည္းရွိ၊ ပညာ႐ွင္ေတြလည္း႐ွိေနေသးသမွ် တန္ဖိုးနည္းပို႔ကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္ဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္က ကမာၻကို ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ဦးမွာပဲ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ခ်မ္းသာလာၾကတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ရဲ႕ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈအားကလည္း ေကာင္းလာခဲ့တယ္။

ေမး။   ။ ဒီလိုဆိုရင္ အာ႐ွရဲ႕ က်ားတစ္ေကာင္ထပ္တိုးလာျခင္းမ်ဳိးလား။ ကိုးရီးယား တံခါးဖြင့္၊ ေဟာင္ေကာင္ တံခါးဖြင့္၊ စကၤာပူလည္း တံခါးဖြင့္။
ေျဖ။    ။ မဟုတ္ဘူး။ အခုစေကးက ပိုက်ယ္ျပန္႔သလို တူလည္းမတူဘူး။ အာ႐ွရဲ႕ က်ုားေလးေကာင္စလံုး တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းမွာ စုၿပံဳထည့္ထားလိုက္လို႔ရတယ္။ သူတို႔စေကးက သိပ္ႀကီးလြန္းေတာ့ သူတို႔စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္လိုက္ျခင္းဟာႏွစ္ေပါင္း၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ ၾကာေအာင္တစ္ကမာၻလံုးကို ႐ိုက္ခတ္သြားႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက အခု ယူ႐ိုဒုကၡေရာက္ေနတာပဲၾကည့္။ ၀င္က်ားေပါင္က ဥေရာပကို ခရီးသြားခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ အိန္ဂ်လာမာ့ခယ္လ္ (Angela Merkel-ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ကို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထြက္လာခဲ့ရတယ္။ ၀င္က်ားေပါင္ဆီမွာ ၃.၂ ထရီလီယံတန္ဖိုး႐ွိတဲ့ မတို႔မထိရေသးတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ႐ွိေနလို႔။ ဒါဟာ စီးပြားေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဘယ္လိုေျပာင္းသြားရသလဲဆိုတာရဲ႕ အေျဖပဲ။ တ႐ုတ္ေတြကလည္း ၃.၂ ထရီလီယံကို ျဖဳန္းတီးပစ္လိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိဘူး။ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ရတဲ့ ယူ႐ိုစာခ်ဳပ္ေတြကို ရင္းႏွီးမႈအေနနဲ႔ သူတို႔ ၀ယ္ယူခ်ဳပ္ဆိုၾကလိမ့္မယ္။ ဒါက လႊင့္ပစ္တာမ်ဳိးမွမဟုတ္ဘဲ။ တ႐ုတ္ေတြ အခုထိ ယံုၾကည္ထားတာက ဥေရာပဟာ ၿပိဳလဲသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥေရာပကို ပစၥည္းတင္ပို႔တာလည္း ဆံုး႐ွံဳးစရာမ႐ွိဘူးဆိုတာပဲ။

ေမး။   ။ ဒီလို႐ုတ္တရက္ႀကီး စီးပြားေရးတိုးတက္လာတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္႐ွိတဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။
ေျဖ။          ။ သူတို႔အားနည္းခ်က္ေတြကို နယ္ပယ္ႏွစ္ခုမွာ ေတြ႕မိတယ္။ ပထမအေနနဲ႔ သူတို႔ကလူနဲ႔မူ မကြဲဘူး။ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္က တကယ္ရာထူးယူထားတဲ့  လူတစ္ေယာက္ထက္ အာဏာပို႐ွိေနတတ္ တယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ သူတို႔မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မ႐ွိဘူး။ ဥပေဒက အာဏာ႐ွိသူရဲ႕ ပါးစပ္ကထြက္တဲ့စကား အေပၚမွာမူတည္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေျပာင္းတိုင္း ဥပေဒေတြေရာ၊ထိပ္တန္းအရာ႐ွိေတြ ေရာအေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိမယ္။ ဒါက မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ။

ေမး။               ။ ဒီအားနည္းခ်က္ႏွစ္ခုကို သူတို႔ ျပင္ဆင္ယူႏိုင္ပါ႔မလား။
ေျဖ။               ။ မလြယ္လွဘူး။ ဒါက သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အစဥ္အလာပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဒါက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သူမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့မူ၀ါဒကဖန္တီးယူတဲ့ ဆႏၵပဲ။ သူတို႔ႏိုင္ငံကို တကယ္ေရာ ထိန္းထားႏိုင္မလား။ ဒါေတာ့ ငါလည္းမသိဘူး။ သူတို႔ ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ဆႏၵ႐ွိတယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။

ေမး။               ။ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ရပ္က မေျပာင္းေျပာင္းေအာင္ဖိအားေပးလာတာမ်ဳိးလည္း ႐ွိႏိုင္တာ ပဲ မဟုုတ္ဘူးလား။ ဆိုပါေတာ့။ လာမယ့္ ၁၅ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာေပါ႔။
ေျဖ။               ။ ဘယ္လိုျပႆနာေတြ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ငါလည္း မသိဘူး။ ဘယ္လိုျပႆနာပဲႀကံဳရႀကံဳရ၊ ဒီျပႆနာက အေနာက္တိုင္းေျဖ႐ွင္းနည္းျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အစိုးရအင္စတီက်ဴး႐ွင္းနဲ႔ ေျပာင္းတဲ့ဆီအထိ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ သူတို႔ႀကံဳရမယ့့္ျပႆနာကို သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ပဲ ေျဖ႐ွင္းၾကလိမ့္မယ္လို႔ပဲထင္တယ္။

ေမး။               ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနေတာ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြကိ္ု ကာကြယ္မႈ၊ ေလးစားမႈေတြ မ႐ွိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဆန္းစစ္တီထြင္မႈေတြကိုလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ မထင္ျမင္မိဘူးလား။
ေျဖ။               ။ ဒီအခ်က္ကို သူတို႔ သတိျပဳမိ္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခုခုလည္းလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ အလံုအေလာက္႐ွိၿပီဆိုေတာ့မွ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကလိမ့္မယ္။ သူတို႔ ဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူး။ လက္႐ွိ သူတို႔ အစဥ္အလာက တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းမွတ္ပံုတင္မႈေတြကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္အားေတြ ဒီထက္ပိုေကာင္းလာၿပီး ပေရာဂ်က္အသစ္ေတြ ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစဥ္အလာကို သူတို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲလာရေတာ့မွာပါ။

Youtube : video

ေမး။               ။ အခုလက္႐ွိတ႐ုတ္ျပည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက စီးပြားေရးေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္လိုလာၾကတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ လက္႐ွိမူ၀ါဒကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပါ႔။
ေျဖ။               ။ ဒီအတြက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ က႑ေတြ အဆင့္လိုက္ သူတို႔ဆီ႐ွိေနၿပီး ျဖစ္မွာပါ။ ဒါကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလာက္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၀ူကန္အေရးအခင္းလိုဟာမ်ဳိးက ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ျပည္သူ ညွိႏိႈင္းယူတဲ့အထိ မေရာက္လာႏိုင္ဘူးလို႔ထင္တယ္။ တစ္ခုခုဆို သူတို႔က အင္အားသံုးၿပီး ေျဖ႐ွင္းမွာပဲ။ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းမ႐ွိဘဲ တ႐ုတ္ျပည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္မလာႏိုင္္ဘူး။ သူတို႔က အေနာက္တိုင္းမူ၀ါဒကို ေလ့လာေနတာမဟုတ္သလို သူတို႔စနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ရရင္ေကာင္းမလဲလို႔လည္း (အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို) ေမးေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျပႆနာေတြ ႀကံဳႀကံဳလာေတာ့မွ ႀကံဳလာတဲ့ျပႆနာကို အေျခခံၿပီး သူတို႔မူ၀ါဒကို ညွိႏိႈင္းျပင္ဆင္ယူသြားၾကလိမ့္မယ္။

ေမး။               ။ တ႐ုတ္ျပည္က အေနာက္ဆီကေန ဘာမွမေလ့လာခဲ့ဘူးလား။ တကယ္ေတာ့ မာခ္စ္၀ါဒကလည္း အေနာက္ကလာခဲ့တာပဲ။
ေျဖ။               ။ မဟုတ္ဘူး။ အခုျပႆနာက မာခ္စ္၀ါဒနဲ႔မဆိုင္ဘူး။ သူတို႔ မာခ္စ္၀ါဒကို ယံုၾကည္တယ္လို႔လည္း ငါမထင္မိပါဘူး။ အဲဒါက သူတို႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေနာက္ကို လိုက္ေနတုန္းကပါ။ ဒါကလည္း အမည္ခံသေဘာေလာက္ပါ။ ဥပမာအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဆိုတာၾကည့္။တ႐ုတ္ေတြေျပာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေမရိကန္တို႔၊ ၿဗိတိန္တို႔၊ ငါတို႔ေျပာေနတဲ့ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံဥပေဒက ေတာင္းဆိုတဲ့ တကယ့္စစ္တမ္းမ်ဳိးကို သူတို႔လုပ္ရဲမလား။ ဆိုလိုတာက တ႐ုတ္အစိုးရကို မဲနဲ႔ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လို႔ရသလား။ ဒါပဲေလ။ ငါတို႔ပါတီ အာဏာတည္ၿမဲေနဖို႔ ငါတို႔ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ ဆိုတာ သူတို႔က ေလ့လာေနလို႔လား။ ငါတို႔မွာ ေထာက္ခံမဲေတြ႐ွိတယ္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုခု ႐ွံဳးသြားၿပီဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္တစ္ခ်ီမွာ ဒီနယ္ကိုျပန္ရဖို႔ ငါတို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကရတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ရင္းနဲ႔ ထပ္ၿပီး႐ွံဳးသြားမယ္ဆိုရင္လည္း ႐ွံဳးသြားႏိုင္တယ္။ ႐ွံဳးသြားတာ ျပန္ၿပီးအႏိုင္ရလိုက္တာမ်ဳိးေတြလည္း ႐ွိႏိုင္တာပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ လူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈမဲေတြနဲ႔ အစိုးရကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဟာ႐ိိုးလာစကီ(Harold Laski)က သမိုင္း၀င္စကားတစ္ခြန္းေျပာခဲ့ဖူးတယ္။” ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္၊ဒါမွမဟုတ္ရင္အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ျဖစ္သြားတယ္”တဲ့။ သူတို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိုျပည္သူ႕မဲနဲ႔ လုပ္မွာမဟုတ္သလိုျပႆနာရဲ႕ အေျဖကို ႐ွာရာမွာလည္း လူထုေထာက္ခံမႈေတြယူေနၾက မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။

ေမး။               ။ ဟူးေကာ္ (Hukou) ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြား မႈေတြ ႐ွိခဲ႔ဖူးတယ္။ ေတာင္းဆိုမႈတိုင္းလည္း ပယ္ခ်တာခံခဲ႔ရတာခ်ည္းပဲ။ ဒီဥပေဒကိုတ႐ုတ္အစိုးရက ေျပာင္းလဲ ေပးလိမ္႔မယ္လို႕ထင္ပါသလား။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းႀကီးေတာ႔ မဟုတ္ဘူးေပါ႔။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔မ်ား ၿမိဳ႕ျပေတြေပၚ တက္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းကို မသိမသာလက္ခံလာနိုင္စရာ၊ ေျပာင္းလဲလာနိုင္စရာ႐ိွမလား။

(Hukou- စစ္စတန္က ဒီျပည္နယ္မွာေနသူက အျခားျပည္နယ္ကို သြားေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ခြင္႔ကို တားျမစ္ထားတဲ႕စနစ္ပါ။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားတဲ႔ျပည္နယ္အသစ္က ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာတဲ႔လူေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ႔ အကူအညီေတြမေပးပါဘူး။ ဂ်ပန္မွာလည္း ဒီဥေဒမ်ိဳး႐ွိတယ္လို႔သိရပါတယ္)။
ေျဖ။               ။ ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲမွာေပါ႔ ငါဆိုရင္လည္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာတဲ႔လူေတြရဲ႕တာ၀န္ကိုယူဖို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြနဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ႐ွိတဲ႔ အရာ႐ွိေတြကို အမိန္႔ထုတ္ထားရလိမ္႔မယ္။ အစိုးရကလက္႐ွိဘက္ဂ်က္ထက္ ပိုၿပီးခ်မေပးရင္ ဒီတာ၀န္ေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းၾကမလဲ။

ေမး။               ။ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔အေျခခံအေရးတႀကီး အခ်က္ေတြညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆို ရင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစလိမ္႔မယ္လို႔ ကမာၻ႕ဘဏ္ကေတာ႔ သတိေပးထားပါတယ္။ ဒါကအစိုးရပိုင္စီးပြားေရးေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ရည္ညႊန္းထားတာပါလား။
ေျဖ။               ။ သူတ႔ိုနည္းက သိပ္ၿပီးမထိေရာက္တဲ႔နည္းပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕မန္ေနဂ်ာက ပုဂၢလိကပိုင္စီးပြားေရးမန္ေနဂ်ာနဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခ်င္းလံုး၀မတူႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ကလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြေတာ႔ ေပးထား တယ္။ အလုပ္ႀကိဳးစား၊ အက်ဳိး႐ွိ႐ွိလုပ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔သူတိုလုပ္ေနတာ အက်ဳိးမ်ားမ်ား မမ်ားမ်ား လစာကပံုမွန္ရေနေတာ႔ ဒီအတိုင္းပဲေနမွာပဲ။ အဲဒီမန္ေနဂ်ာေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္၊ ႐ွယ္ယာပိုင္ျဖစ္သြား ေတာ႔မွသူတို႔စိတ္လည္းေျပာင္းသြားမွာ။ ဒါဆိုရင္ေတာ႔တစ္ရက္မွာ (၂၄)နာရီလံုးလံုးေတြးေတာစဥ္းစားအေျဖ ထုတ္ေနၾကမွာ။ တ႐ုတ္အစိုရက ပုဂၢလိကပိုင္ေတြအျဖစ္လႊဲေပးဖို႔  ျပင္ဆင္ေနၿပီလား။ ႐ု႐ွားပုဂၢလိကပိုင္ေတြ   အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ေတာ႔ သူေဌးႀကီးေတြက စီးပြားေရးယႏၱရားရဲ႕ အႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းေတြကို ရသြား ၾကတယ္။ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္လည္းျဖစ္သြားေရာ သူတို႔လည္းတကယ္အားစိုက္ အလုပ္လုပ္ၾကေတာ႔တာပဲ။

ေမး။               ။ တ႐ုတ္ျပည္ေရာ ဒီလုိလုပ္လာမယ္လုိ႔ထင္ပါသလား။
ေျဖ။               ။ တရားမွ်တတဲ႔လႊဲေျပာင္းေပးမႈျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ဘယ္သူ႔ကုိလႊဲေျပာင္းေပးၾကမွာလဲ။

ေမး။               ။ အထက္လူႀကီးေတြကို ကပ္မွရတာရယ္၊ အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈ(အကပ္႐ွိမွ)ရမွ ျဖစ္ႏိုင္တာရယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြ ေထာက္ဆၾကည့္ရင္ ဒီစနစ္က တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ အံ၀င္ခြင္က်ေရာ ႐ွိႏိုင္ပါ႔မလား။
ေျဖ။               ။ ဒီအတိုင္းသာ ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေပးလိုက္လို႔ကေတာ့ အစိုးရထိပ္သီးပိုင္းမွာ အာဏာလုမႈေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ။ ဆိုဗီယက္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲသြားတယ္။ ဒီလိုေတြလည္း ျဖစ္လာေရာ ဆိုဗီယက္ေတြလည္း ေခါင္းေတြေျခာက္ၿပီး ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။

ေမး။               ။ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သိပ္မ႐ွိလွတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကိုလည္း သူတို႔ သိျမင္ႀကံဳေတြ႕လာရၿပီ။ ဒါဆိုရင္ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြက ပုဂၢလိကပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တြန္းအားေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလား။
ေျဖ။               ။ ဒါေတာ့ ငါလည္း မေျပာတတ္ဘူး။ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ လက္႐ွိမန္ေနဂ်ာေတြကို  ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္ ျမွင့္တင္ေပးမလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမန္ေနဂ်ာေတြကိုျဖဳတ္ ၊ သူတို႔ထက္ စီးပြားေရးအျမင္ပို႐ွိတဲ့ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ အစားထိုး၊ ဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။ လုပ္တာကဟုတ္ပါၿပီ။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမွာလဲ။ နီးစပ္တဲ့မိတ္ေဆြေတြ၊ ပါတီထဲကလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကိုရာထူး ခန္႔၊ ဒီလိုလား။ တကယ္လို႔လက္႐ွိအေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးသမားေတြကိုသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္  စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးလိုက္၊ ဒီကုမၸဏီေတြက တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ကပဲ အစိုးးရစီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးေတြကို လက္လႊဲယူႏိုင္လိမ့္မယ္။ သူတို႔ကကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးနဲ႔တက္လာတဲ့ သူေတြျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္သေဘာကိုလည္း သူတို႔ပဲ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ၾကည့္ျမင္ႏိုင္တယ္။

ေမး။               ။ အေသးစားစီးပြားေရးေတြကို အႀကီးစားစီးပြားေရးေတြျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ ဒါက ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေပါ႔။
ေျဖ။               ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ (အေသးစားစီးပြားေရးသမားေတြမွာ) အရင္းအႏွီး အလံုအေလာက္ မ႐ွိၾကဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ေတြအားလံုးက အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးကုမၸ ဏီေတြထဲပဲ ေရာက္သြားတယ္။ သူတို႔သာ တကယ္ဆႏၵ႐ွိရင္ အေသးစားနဲ႔အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကို အရင္းအႏွီးထုတ္ေပး၊ ၿပီးရင္ စီးပြားေရးပညာ႐ွင္မ်ုားအဖြဲ႕ဆိုၿပီးဖြဲ႕စည္း၊ ဒါဆိုရင္ဒီအဖြဲ႕ေတြက အစိုးရစီးပြားေရးေတြကို လက္လႊဲယူႏိုင္တဲ့အထိ အားေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ ငါေတာ့ ဒီနည္းတစ္နည္းပဲ ျမင္မိတယ္။

ေမး။               ။ လက္႐ွိတ႐ုတ္အစိုးရ စီးပြားေရးလုပ္ေနပံု၊တီထြင္ဖန္တီးမႈမွာ ထိပ္ဆံုးအထိေရာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရစည္း႐ံုးေနပံုေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္သူတို႔ဟာ အေမရိကန္ေတြလို ထိပ္ဆံုးအထိေရာက္လာ ႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္မိပါသလား။
ေျဖ။               ။ ဒါပဲေလ။   ဒါေၾကာင့္လည္းသူတို႔(တ႐ုတ္) တစ္ေတြအိုင္္ပက္ေတြ၊ အိုင္ဖုန္းေတြ မလုပ္ႏိုင္ တာေပါ႔။ ဘယ္မလဲ စတိ(ဗ္)ေဂ်ာ့(ဂ်္)၊ စတိဗ္က တီထြင္သူ၊ ဒီပစၥည္းေရာင္္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရသူ၊ သူလည္း မီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာသြားေရာ။

ေမး။               ။ ဒါဆုိရင္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ျပႆနာက ဘာျဖစ္မလဲ။ ထိပ္သီးပိုင္းမွာ အေမရိကန္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္အရာေတြက အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနမလဲ။
ေျဖ။               ။ ျပႆနာေတြက အခုကတင္စတက္ေနၿပီ။ ကမာၻမွာတီထြင္ထားတဲ့ ပစၥည္းတိုင္းကိုလိုက္ၾကည့္။ အိုင္ဖုန္း၊အိုင္ပက္၊အင္တာနက္၊တ႐ုတ္ေတြကဘာျဖစ္လို႔ ဒါေတြ မတီထြင္ ႏိုင္တာလဲ။ ဒါက အရည္အခ်င္းမ႐ွိလို႔ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခုခုမွားေနလို႔။

ေမး။               ။ ဥပမာအားျဖင့္ အခုဆိုရင္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေတြ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြမွာ ပညာသင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအထဲက အေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသားေတြ တ႐ုတ္ျပည္ထဲကို ျပန္၀င္လာ။ ၿပီးေတာ့…
ေျဖ။               ။ စစ္စတန္ကိုေျပာင္း၊ ဒီလိုလား။

ေမး။               ။ အနည္းဆံုး နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာမွာေပါ႔။
ေျဖ။               ။ သူတို႔ တ႐ုတ္ျပည္ထဲျပန္ေရာက္ေတာ့ အလယ္အလတ္အဆင့္ရာထူးေတြ ရၾကမွာေပါ႔။ သူတို႔ ထိပ္ေရာက္သြားၿပီလည္းဆိုေရာ မင္းတို႔ေျပာတဲ့ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေ႐ွ႕ကအရာ႐ွိႀကီးေတြ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းကို ေမြးျမဴေလွ်ာက္လွမ္းမိလ်က္သား ျဖစ္သြားေရာ။ အဲဒါ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ျပႆနာပဲ။ ငါဆိုလိုတာက စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလယ္အလတ္အဆင့္႐ွိတဲ့ အရာ႐ွိေတြကို အေမရိကန္ကိုလႊတ္၊ ပညာအသင္ခိုင္းၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုလက္႐ွိစနစ္နဲ႔ မတူေစဘဲ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္စီးပြားေရး လည္ပတ္ခိုင္းလိုက္၊ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ငါထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ သူတို႔အာဏာလည္း လက္လြတ္ခံရလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလမ္းကို သူတို႔လိုက္မယ္လို႔ မထင္မိျပန္ဘူး။ သူတို႔ လံုး၀လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္လိုက္ပါၿပီတဲ့၊ ဒါၿပီးရင္ သူတို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ။

ေမး။               ။ဒီလိုအတြင္းေရးျပႆနာေတြ႐ွိေနေတာ့တ႐ုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာကမာၻ႔ဘဏ္ကခန္႔မွန္းထား သလို  ေႏွးေကြးသြားႏိုင္မယ့္သေဘာ႐ွိသလား။
ေျဖ။               ။ ေအးေပါ့၊ ေႏွးေကြးမွာ။ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ရတ့ဲ လုပ္အားေတြ ကုန္သြားရင္ သူတုိ႔စီးပြားေရးက်သြားမွာ။

ေမး။               ။ လာမယ့္(၁၅)ႏွစ္၊ အႏွစ္(၂၀)အတြင္းမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြဟာ (အေမရိကန္ေဒၚလာလို) လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲလို႔ရတ့ဲ ေငြေၾကးျဖစ္လာမလား။
ေျဖ။               ။ ဒီအတြက္ သူတို႔ႀကိဳးစားေနၾကတယ္လို႔ေတာ့ ထင္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလႊဲလို႔ ရတယ္ဆိုတိုင္း လဲလွယ္မႈႏႈန္းမွ်မွ်တတ႐ွိမယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ျပည္ပပို႔ကုန္ကိုုျမွင့္တင္ခ်င္လို႔ ကိုယ့္ေငြကိုေစ်းေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာမ်ဳိးေတာ့ လုပ္လို႔ရတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔မွ ျပန္ျမွင့္ယူမွာေပါ႔။ သူတို႔က ကုန္က်မႈအနည္းဆံုးပို႔ကုန္ပစၥည္းေတြပို႔ႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵ႐ွိတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း တ႐ုတ္စီးပြားေရးက ႏိုင္ငံံျခားပို႔ကုန္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးတက္လာတာ။ အေမရိကန္ေတြလို ျပည္တြင္း၀ယ္ယူစားသံုးမႈအားနဲ႔ တက္လာတာမဟုတ္ဘူး။ အေမရိကန္ေတြကလည္း တ႐ုတ္ေတြ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ ဆႏၵ႐ွိၾကတယ္။

          တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ဒီစနစ္ကုိေျပာင္းယူဖို႔ သူတို႔လည္း ဖိအားေတြ႐ွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္လာဖုိ႔ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ အရင္ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔လုိမယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြကုိ စုပဲမေနဘဲ သုံးဖို႔စြဲဖုိ႔လည္း အားေပးမွရမယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ့စီးပြားေရး ပုံမွန္တိုးတက္လာေနဖို႔ ျပည္တြင္း၀ယ္ယူသံုးစဲြမႈအားကို ျမွင့္တင္မွွရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ဆိုျပန္ေတာ့လည္း တိုးတက္လာတဲ့ စီးပြားေရးေ၀စုကိုလည္း  ကုန္းေျမေပၚကျပည္နယ္ထဲ ႐ွိလူထုကိုလည္း ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးမွရမယ္။ မဟုတ္ရင္ သူတို႔မွာ သံုးစြဲမႈအား မ႐ွိဘူး။ ေရတကယ္ျမင့္လာရင္ ေရထဲကသေဘၤာေတြအားလံုးလည္း ျမင့္လာရမယ္ေလ။

ေမး။               ။ ဒီေတာ့ လက္႐ွိျမင္ကြင္းကိုၾကည့္ၿပီး မစၥတာလီေကာက္ခ်က္ခ်တာက တ႐ုတ္ဗဟိုအစုိးရဟာ အထင္ကရေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ယူမွ ရေတာ့မယ္။ လူမႈေရးစစ္စတန္ေတြ ေျပာင္းယူရမယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးေတြ လူတန္းစားအစုံဆီေရာက္သြားေအာင္လုပ္ယူရမယ္။ ဒါမွလည္းမစၥလီေျပာ သလုိ သေဘၤာအားလုံးျမင့္တက္လာမယ္။ စီးပြားေရးပုံမွန္အင္အားေကာင္းေနဖို႔ လူထုရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကိုပါ ေျပာင္းလဲယူရမယ္။ ဒီလိုလား။

ေျဖ။               ။ ေအးေလ၊ မင္းေျပာသလိုပဲေပါ႔ ဒီလိုသူတို႔မလုပ္ႏိုင္ရင္ သူတို႔စီးပြားေရးလည္း တန္႔သြားမွာပဲ။ စီးပြားေရးတန္႔သြားတာကို သူတို႔မလိုခ်င္ေတာ့ သူတို႔ေျပာင္းလဲရေတာ့မွာေပါ႔။

- ၿပီး - 

ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရးကို ဘယ္လုိ႐ွာေဖြၾကည့္မလဲ (၃) ( The Smartest Kids in the World)


ကမၻာ႔အေတာ္ဆုံး ကေလးမ်ား
By Amanda Ripley

ေတာက္ေတာက္ပပအရာေတြကို ဂ႐ုမစိုက္ပါနဲ႔
         ေက်ာင္းေဟာင္းႀကီးကလည္း ေက်ာင္းေကာင္းျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာရွိတဲ့ ပူဆန္က အဲရစ္ရဲ႕ေက်ာင္းဆုိရင္ အေရးပါတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြကလြဲရင္ စာသင္ခန္းေတြဟာ ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးပါ။ ကေလး ေတြဆုိရင္ ေက်ာင္းေရွ႕က ဖုန္ေတြ၊႐ႊံ႕ေတြနဲ႔ ကြင္းထဲမွာ ေဘာလံုးကစားေနၾကတယ္။ ေထာင့္တစ္ေနရာရာက ေန အဲဒီေက်ာင္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီေက်ာင္းဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေတြဆီက အေမရိကန္ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဆင္ဆင္တူပါတယ္။

          ဖင္လန္ႏုိ္င္ငံမွာရွိတဲ့ ကင္(မ္) ရဲ႕ေက်ာင္းက စာသင္ခန္းေတြဆုိရင္လည္း ဒီပံုစံအတုိင္းပါပဲ။ ေျမျဖဴနဲ႔ေရး တဲ့ ဘလက္ဘုတ္(သို႔) ေခတ္မမီေတာ့တဲ့ ၀ႈိက္ဘုတ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ေရွ႕မွာ ကေလးေတြရဲ႕ စာသင္ခံု ခပ္ၾကမ္း ၾကမ္းႀကီးေတြ ရွိပါတယ္။ စာသင္ဘုတ္ေတြကလည္း နံရံနဲ႔တြဲလ်က္ပါ။

          ပိုလန္မွာရွိတဲ့ တြန္ ရဲ႕ ေက်ာင္းဆုိရင္ သူ႔ေမြးရပ္ေျမ Pennsyluonia မွာရွိတဲ့ အေကာင္းစား ကဇာတ္႐ံု အသာထားလို႔ ေကာ္ဖီဆုိင္ေတာင္ မရွိပါဘူး။ အေမရိကမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြရဲ႕စာသင္ခန္းတုိင္းမွာ အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ၀ႈိက္ဘုတ္ေတြရွိပါတယ္။ (၂၀၁၂  ခုႏွစ္က တြန္ ရဲ႕ေက်ာင္းကို ကၽြန္မသြားေလ့လာ ေတာ့ ၀ႈိက္ဘုတ္အသစ္ေတြနဲ႔လဲဖုိ႔ အေဟာင္းေတြကို ျဖဳတ္ပစ္ၿပီးေနပါၿပီ) ပိုလန္မွာရွိတဲ့ ဘယ္ေက်ာင္းက စာသင္ခန္းမွာမဆုိ ဒီလုိ ၀ႈိက္ဘုတ္မ်ိဳးေတြ မရွိပါဘူး။

          ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပါပဲ ေခတ္မွီနည္းပညာပစၥည္းေတြနဲ႔ ပညာေရး ဆက္စပ္ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္က မရွိပါဘူး။ လူႀကီးသူမေတြေျပာဖူးတာကေတာ့ ပညာေရးအတြက္ အေထာက္ အကူ တကယ္ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ လက္ေတြ႕သာဓက မရွိဘဲ(မျပႏုိင္ဘဲ) အေမရိကန္ေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာဆုိင္ရာ ပစၥည္းပစၥယေတြ ၀ယ္ယူရင္း အလကား ေငြေတြျဖဳန္း တီးေနတာပါတဲ့။ အျခား ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေငြကုန္၊အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစဖုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာဟာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကေလးေတြ ဘာေတြကိုဘယ္လုိသိထားသလဲ၊ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္က ဘာလဲ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ အေျဖရွာႏုိင္ဖုိ႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေထာက္ခံသလား၊ မေထာက္ခံဘူးလားဆုိတာကို ျပသဖုိ႔ ကေလး တုိင္းကို ေစ်းႀကီးလွတဲ့ ၀ိုင္ယာလက္ ခလစ္ကာ(wireless clickers)ေတြ ေပးထားဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ တစ္ကမၻာ လံုးကိုျခံဳၾကည့္ရင္ လံုး၀စဥ္းစားလို႔ မရႏုိင္စရာပါပဲ။ (တစ္ကမၻာလံုးက ကေလးေတြကေတာ့ သေဘာတူရင္ လက္ၫႈိးေထာင္လုိက္တာပါပဲ။ ဒါက အလုပ္လည္း ျဖစ္တယ္ေလ)

          “ပညာေရးမွာ လက္ရွိအေတာ္ဆံုး စာသင္ခန္းေတြကိုၾကည့္ရင္ သူတုိ႔စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ ထူးထူးျခား ျခား တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီေတြ ရွိမေနတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္” လုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဂု႐ုႀကီး အြန္ဒရီ ရွေလခ်ာက ကၽြန္မကို ေျပာျပပါတယ္။ “ဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာလည္း အေျဖမရွိဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းေတြအစား ေမြးရာပါ သူတုိ႔ရဲ႕အေလ့အက်င့္ကို (လက္ၫႈိးေထာင္ျခင္း စသည္) အသံုးျပဳလုိက္လုိ႔ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္”

          ဒီစာအုပ္အတြက္သီးသန္႔ ကၽြန္မသုေတသနလုပ္ေတာ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အေမရိကန္ (exchange student) ေက်ာင္းသား(၁၀)ေယာက္မွာ (၇)ေယာက္က အေမရိကန္ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီေတြ ပိုမ်ားတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ အေမရိကေက်ာင္းေတြမွာ တက္ကေနာ္ေလာ္ဂ်ီ အားနည္းတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့ အေမရိကန္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။
          ကမၻာ့ပညာေရးအေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာေတြရဲ႕လစာနဲ႔ ေက်ာင္းသားတုိင္းအေပၚ မွ်မွ်တတျဖစ္ေရး (အကူအညီ အလုိအပ္ဆံုးေက်ာင္းသားကို အကူအညီေပးႏုိင္ဖုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း) တုိ႔ကို အထူးအေလးထားပါတယ္။ ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရးအေၾကာင္းကို ရွာေဖြၾကရာမွာ ပစၥည္းကိရိယာေတြထက္ လူေတြကပိုၿပီး အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ အမွတ္တရ ရွိၾကပါ။

ေက်ာင္းအုပ္ကို ေမးခြန္းခက္ခက္ခဲခဲေတြေမးပါ
          ေက်ာင္းအုပ္ကိုေတြ႕ၿပီဆိုရင္အလုပ္႐ွင္တစ္ေယာက္က ေမးခြန္းေတြကိုေမးသလိုမ်ဳိးေမးပါ။ ေက်ာင္းရဲ႕ အဓိကအေရးထားတဲ႔အခ်က္ေတြ၊ ေက်ာင္းရဲ႕အစဥ္အလာေတြကိုေမးပါ။ မေၾကာက္ပါနဲ႔။  ကားတစ္စီး မ၀ယ္မီ၊ အလုပ္တစ္ခုလက္မခံမီ   ေမးတတ္တဲ႔ ေမးခြန္းမ်ဳိးေတြကို ေမးပါ။

ေက်ာင္းေကာင္းတစ္ေက်ာင္းကို႐ွာေဖြရာမွာအျခားအခ်က္ေတြအားလံုးထက္ဒီေက်ာင္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာအေရးႀကီးပါတယ္။ ဆရာေတြဟာအေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာလည္းမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ွင္တို႔ကေလးကိုသင္မယ့္ဆရာကို ႐ွင္တို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့ရွင္တို႔အတြက္ ဒီတာ၀န္ကိုေက်ာင္းအုပ္ကယူဖို႔သူ႔ကို လႊဲေျပာင္း   ေပးရပါေတာ့မယ္။

ဆရာေတြကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္ပါသလဲ
          ဖင္လန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ပညာေရးစူပါႏုိင္ငံေတြအားလံုးမွာဆရာတစ္ေယာက္က္ို  စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထုရဲ႕လက္ခံမႈရာခိုင္ႏႈန္း၊သူတို႔အထက္တန္းရမွတ္ေတြကလည္း ထိပ္  တန္း(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထဲမွာပါ ၀င္ေနရတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ကိုဒီလိုစနစ္တက် ေ႐ြးခ်ယ္တယ္ဆို႐ံုနဲ႔လည္း ပညာေရးေကာင္းမြန္ေနၿပီလို႔အာမ မခံႏိုင္ဘူး။ အျခားေကာင္းမြန္တဲ႔ေပၚလစီေတြ႐ွိေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

          ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆရာတစ္ေယာက္ကိုဒီလိုစနစ္တက် ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးမ႐ွိဘူးဆိုေတာ႔ေက်ာင္း အုပ္ဟာပိုလို႔ေတာင္အေရးႀကီးေနပါေသးတယ္။ေက်ာင္းရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာသူ႕ေက်ာင္းမွာခန္႔အပ္မယ္႔
 ေက်ာင္းဆရာေတြကိုေရစစ္နဲ႔စစ္ယူသလိုစစ္ရမယ္။ဒါကလည္းကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာမက်င္႔သံုးၾကေသးပါဘူး။ ဘယ္ဆရာကိုေတာ႔ခန႔္မယ္၊ဆရာေတြကိုဘယ္လိုဆက္လက္ေလ႔က်င္႔ေပးမယ္၊ ဘယ္ဆရာ ကိုေတာ႔ဆက္ထား လ႔ိုမရေတာ႔ဘူးစတဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထက္ဘယ္အရာမွ ပိုအေရးမႀကီးပါဘူး။    ဂ်င္ေကာလင္း (Jim Collings)ကသူ႔ရဲ႕ဂႏၱ၀င္“Good to Great”စာအုပ္ထဲမွာ“Great vision without great people is irrelevant”လို႔ ေရးထားခဲ႔ပါတယ္။ (လူေတာ္ေတြမ႐ွိဘဲနဲ႔ ႀကီးက်ယ္တဲ႔အျမင္ဟာ အလုပ္မျဖစ္ဘူး)။

          ေက်ာင္းအုပ္တစ္ေယာက္ဟာဘယ္သ႔ူကို အင္တာဗ်ဴးၿပီးဘယ္သူ႔ကိုဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခြင္႔႐ွိသလား ဆိုတာကိုလည္း ေလ႔လာပါ။ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလိုလက္ေတြ႕က်က် သာမန္အျမင္ေတြ မဲ႔ေနတတ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ စာသင္တာကိုေက်ာင္းအုပ္က ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာ ဖူးပါသလားလို႔ေမးၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ကလည္းအေမရိကအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာမ႐ွိဘူး။ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ စိန္ေခၚမႈအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ဘယ္ေလာက္႐ွိ သလဲဆိုတာကို ဒီလိုေစာင္႔ၾကည့္ မွွသိႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္။ သူ႔ကိုတကယ္မခန္႔ခင္မွာ (ကေလးတစ္ေယာက္ကိုသင္ျပခိုင္းတာမ်ဳိးမဟုတ္ေစဦး) လူႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဘယ္လိုသင္မလဲ ဆိုတာ ေလာက္ေတာ႔အစမ္းအသင္ခိုင္းၾကည့္ရပါမယ္။ဒီလိုစမ္းသပ္မႈဟာလံုး၀မစမ္းသပ္တာထက္ေတာ႔ အမ်ားႀကီးသာ ပါတယ္။

ဆရာေတြပိုေတာ္လာေအာင္ ဘယ္လိုသင္ပါသလဲ
          ဒီေမးခြန္းအတြက္ကေတာ့ပိုၿပီးတိက်တဲ့အေျဖရေလေလပိုေကာင္းေလေလပါပဲ။ဆရာေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားဟာေက်ာင္းသားမိဘေတြဆီကအသံကိုလံုး၀နားမေထာင္ဘဲခရီးဆက္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္ မွာဆင္ေျခေပးလို႔လံုး၀မရတဲ့ အားနည္းခ်က္ပါ။“Professional development”ဆိုတာ ဒီေန႔ပညာေရးမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ မ႐ွိမျဖစ္စကားလံုးပါ။ဆရာတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို သိေအာင္ကို လုပ္ထားရမယ္။ ဒါကို ဆရာေပါင္းေထာင္ခ်ီ႐ွိေနတဲ့ ေအာ္ဒီတိုရီယမ္ထဲက လက္ခ်ာခန္းမွာေတာ့ ခ်မျပရဘူးေပါ႔။

          ဒါကိုဘယ္ႏိုင္ငံကမွတိတိက်က်လိုက္နာတာမေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့တစ္ခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြက တစ္ခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံ ေတြထက္ သာတယ္။ ဒါေလာက္ပါပဲ။ ဖင္လန္မွာဆိုရင္ သူတို႔ဆရာျဖစ္သင္တန္းေတြမွာ ဆရာတစ္ေယာက္က အျခားဆရာတစ္ေယာက္သင္ၾကားေနပံုကို ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ဆရာေတြအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္မွာအေမရိက ကေတာ္ေတာ္အားနည္းတာေတြ႕ ရပါတယ္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းဆရာေတြရဲ႕ ဆရာသက္တမ္းဟာ အျခားဆရာေတြထက္ ပိုတိုၿပီး သူတို႔ အႀကံဥာဏ္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳကို သူမ်ားကိုျဖန္႔ေ၀ဖို႔နဲ႔ သူမ်ားဆီကအသံကို နားေထာင္ဖိုု႔ အခ်ိန္သိပ္မရၾကဘူး။

ဒီေတာ့ ဆရာေတြအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သူရဲ႕ထိပ္တန္းဆရာေတြကို ဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းေတြ ေပးသလဲဆိုတာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတိုင္းကိုေမးပါ။

ေအာင္ျမင္မႈကို ဘယ္လိုတိုင္းတာသလဲ
ဒီလိုအျမင္ကိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတိုင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျဖၾကားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိတ့ဲေလေၾကာ႐ွည္႐ွည္ဖြင့္ျပေနတာမ်ဳိးကို ၾကားရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီေက်ာင္းဟာသိပ္မစြံတဲ့ သာမန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ စမစ္႐ွင္မ႐ွိတဲ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလို႔ မွတ္ယူထားႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကမွာ႐ွိတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းတာတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔စာေမးပြဲအမွတ္စာရင္း အခ်က္ အလက္ေတြကိုထုတ္ျပတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒါနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ဘူး။ ဘြဲ႕ရသြားတဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ မိဘေတြရဲ႕ေက်နပ္အားရမႈ႐ွိမ႐ွိ ဆိုတာေတြလည္း ပါ၀င္ေနသင့္တယ္။ ေကာင္းပါၿပီ၊ ဒါဆို ထိေတြ႕လို႔မရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ဘယ္လိုတိုင္းတာျပၾကမလဲ။

          ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လိုပိုၿပီးေတြးေခၚတတ္ေအာင္၊ ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို႐ွာေဖြတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးေနပါတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။

          ပံုစံက်စာေမးပြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါေတြကို မၿခံဳငံုမိဘူး။

          ကမာၻမွာအႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာမ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဇြဲမေလွ်ာ့မႈေတြ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အတူတကြလိုက္ေလ်ာညီေထြေနႏိုင္မႈေတြကို ကေလးေတြကို သူတို႔သင္ၾကားေပးေနပါတယ္ဆိုတာ ဘယ္အခ်က္နဲ႔သက္ေသျပမွာလဲ။

          သူတို႔တိုးတက္လာဖို႔ဘာေတြ လိုအပ္သလဲဆိုတာဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ေမးဖူးၾက သလား။ ကေလးေတြဆီက အသံေတြကို နားေထာင္ၿပီး ဆီမီးစတားတိုင္းမွာ ေက်ာင္းရဲ႕လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံမူေတြကိုျပင္ဆင္ဖူးၾကသလား။ ကမာၻ႔အဆင့္မီေက်ာင္းဆရာေတြဟာ သူတို႔ဘယ္ကိုဦးတည္ေန တယ္ ဆိုတဲ႔အျမင္ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း႐ွိၾကတယ္။ သူတို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားလြဲသြားသလားဆိုတာကုိ အခ်က္အလက္ ေတြက အဆံုးအျဖတ္ေပးၾကပါတယ္။ ပိုေကာင္းတဲ့အေနအထားဆီေရာက္ေအာင္ လူေတြရဲ႕ဓေလ့စ႐ိုက္ကို ေျပာင္းေပးရတယ္။

" လက္႐ွိနည္းစနစ္ဟာ တကယ္ပဲ မွန္ကန္တဲ့နည္းစနစ္ဆိုတာ ဘယ္လိုေသခ်ာေအာင္လုပ္သလဲ။ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးစြမ္းရည္ထြက္လာေအာင္ ဘယ္လိုတြန္းအားေပးၾကမလဲ။ "

          နယူးေယာက္စီးတီးမွာ႐ွိတဲ့ Success Academy ခ်ာတာေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေန႔တိုင္းတစ္နာရီခြဲၾကာေအာင္ စာဖတ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖတ္ၿပီးသားစာေတြကို ေဆြးေႏြးရတယ္။ ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္နာရီ၀က္ အေရးေလ့က်င့္ရတယ္။ မူလတန္းကစလို႔ ကေလးတိုင္းဟာ ေန႔တိုင္းသိပၸံဘာသာရပ္ကို သင္ယူရတယ္။ နယူးေယာက္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပတ္ဘလစ္ေက်ာင္းေတြက ကေလးေတြဟာ အလယ္တန္းေရာက္မွ သိပၸံကိုသင္ရတယ္။

          ဒါတင္မကေသးဘူး။ Success Academy က ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဂီတ၊ အႏုပညာ(art)နဲ႔ အကကို လည္းသင္ရတယ္။ ေနာက္ခ်က္စ္ကစားရတယ္။ရာသီဥတုဆိုး႐ြားတဲ့ေန႔ေတြမွာေတာင္ဒီသင္တန္းေတြက ပ်က္ခဲ တယ္။ ဒီေပၚလစီကဖင္လန္နဲ႔တူတဲ့ေပၚလစီပဲ။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို သူတို႔က“ေပ်ာ္႐ႊင္စြာစည္းကမ္းေသ၀ပ္ျခင္း” (Joyful rigor)လို႔ေခၚၾကပါတယ္။

          ဒီစနစ္က တကယ္အလုပ္ျဖစ္သလား။

          Success Academy က ေလးတန္းေက်ာင္းသားအားလံုးဟာ သိပၸံဘာသာရပ္မွာေတာ္တယ္။ ၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကဆိုရင္ အထက္ကအတန္းေတြရဲ႕အဆင့္ကိုေတာင္မွီတယ္လို႔ နယူးေယာက္စီးတီး စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ ၀င္ေငြနည္းပါးတဲ့ မိဘေတြရဲ႕သားသမီးေတြကို မဲေဖာက္ၿပီး လက္ခံတဲ့ Success Academy Harlem-1ကေက်ာင္းသားေလးေတြဆိုရင္လည္း နယူးေယာက္မွာအေတာ္ဆံုးအေကာင္းဆုံးဆိုတဲ႔ ေက်ာင္း ေတြနဲ႔တန္းတူအရည္အခ်င္း႐ွိပါတယ္။

          အဲဒီေက်ာင္းေတြက ဆရာေတြဆိုရင္ထူးခၽြန္ေဖာ္ေ႐ြၿပီး သင္ခန္းစာအတြက္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ထား ၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင္႔ထားၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပိုၿပီး ေမွ်ာ္ လင္႔ထားၾကဖို႔နဲ႔ ကေလးေတြစိတ္ဓာတ္ေတြမ်ား က်ကုန္မလားဆိုတဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္ေတြမ၀င္ဖို႔ ဆရာ ေတြ ကုိေကာင္းေကာင္း ေလ႔က်င္႔ေပးထားတာပါ။ အဲဒီေက်ာင္းေတြမွာ မူလတန္းျပဆရာတစ္ေယာက္ဟာ ကေလး နဲ႔စကားေျပာတဲ႔အခါ သီခ်င္းဆိုသံလိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ညဳတုတုစကားမေျပာ ဖို႔လည္းတားျမစ္ထားပါတယ္။ အဲသလိုေျပာဆိုရင္ ကေလးေတြကဆရာ႔ကိုေလးစားရတာခက္သြားမွာေၾကာင္႔ပါ။

“ဒါကေတာ႔႔ပညာ႐ွင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကုိ ေစာ္ကားမႈပါပဲ”လို႔ Success Academy ေက်ာင္း ေတြရဲ႕စီအီးအို(CEO)Eva Moskowitz နဲ႔သူမရဲ႕ပူးတြဲစာေရးသူArin Laviniaက၂၀၁၂ခုထုတ္“Mission Impossible” စာအုပ္ထဲမွာေရးသားထားပါတယ္။

“ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕သင္ၾကားမႈဟာ ကေလးေတြထုိင္ခံုေပၚမွာ အၿငိမ္ေနလို႔မရေလာက္ေအာင္ စိတ္ ၀င္စားစရာေကာင္းၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနရပါမယ္။ ကေလးေတြရဲ႕အာ႐ုံကို ဖမ္းစားထားႏိုင္တာဟာ ဆရာ ရဲ႕ အတတ္ပညာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကေလးလိုဟန္လုပ္ၿပီး ေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။”

Success Academyေက်ာင္းေတြမွာ မိဘရဲ႕ပူးေပါင္းမႈကလည္း တမူထူးျခားေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသား မိဘေတြကို မုန္႔လုပ္ေရာင္းဖို႔ ၊လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြစကၠဴနဲ႔ထုတ္ေရာင္းဖို႔ မခိုင္းပါဘူး။ သူတို႔ကိုခိုင္းတာက တစ္ပတ္မွာေျခာက္ည ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးကို ေစာင္႔ၾကည့္ေပးဖို႔ပါ။ သူတို႔ကေလးေတြေကာလိပ္အတြက္အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနေအာင္ ေက်ာင္းကသင္တဲ႔ပညာေရးကိုအိမ္မွာဆက္ၿပီး ေလ႔လာဖို႔တြန္းအားေပးခိုင္းျခင္းမ်ိဳးပါ။ဒါကကိုရီးယားေတြရဲ႕အေလ႔အက်င္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘတိုင္းဟာ ကေလးရဲ႕ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးတို႔ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ေတြ႐ွိေနပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုမွာ မန္ဟတၱန္က Upper West Side မွာ Success Academy ေက်ာင္းအသစ္ဖြင္႔ပါတယ္။ ဒီေနရာက အရင္ေက်ာင္းေတြထက္ ပိုခ်မ္းသာတဲ႔ရပ္ကြက္ပါ။ ဒီေက်ာင္းဟာ အျခာေက်ာင္းေတြနဲ႔လံုး၀မတူဘဲ တမူထူးျခားေနပါတယ္။ Moskowitz က ဒီေက်ာင္းမွာ မိဘ၀င္ေငြတူညီတဲ႔လူျဖဴ၊ အာ႐ွတိုက္သား၊ အာဖရိကန္-အေမရိကန္၊ စပိန္စတဲ႔လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေရာစပ္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ႔ပါတယ္။ သူမျဖစ္ေစခ်င္သလိုလည္း ျဖစ္လာခဲ႔တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ကေလးပညာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မတူညီတဲ႔ေမ်ွာ္လင္႔မႈေတြ ေရာေႏွာသြားတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အားသာမႈေတြ၊ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနထိုင္ပံုေတြအားလံုး  ေရာေႏွာမိ သြား   တယ္။

တစ္နိုင္ငံလံုးမွာပဲဒီလိုပံုစံနဲ႔ ေက်ာင္းေတြအမ်ာႀကီး႐ွိပါတယ္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္က Success Academyေက်ာင္းေတြဆိုရင္ အေမရိကထဲက ဖင္လန္ပညာေရးလို႔ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဖင္လန္နဲ႔အနီးစပ္ဆံုး တူေနပါတယ္။ ၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီက ေက်ာင္းဆရာ ၀ီလီယံေတလာဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ဆင္းရဲသားေက်ာင္းသားေတြဆီက ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျမင့္ျမင့္ထား႐ွိမႈဟာ ကိုရီးယားေတြနဲ႔တူပါတယ္။ Rhole Island က Deborah Gist ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြဆီက အျမင္႔ဆံုးစြမ္းရည္ကို ရေအာင္ထုတ္ယူႏုိင္တဲ႔ ဖင္လန္နဲ႔ ကိုရီးယား ေပါင္းစပ္ ပံုသ႑န္မ်ိဳးပါ။

ကမာၻ႔အဆင္႔မီေက်ာင္းဆရာေတြက ႐ိွေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔သူတိုလည္း ေ႐ွး႐ုိးစြဲယဥ္ေက်းမႈေတြ ဥပေဒေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါတယ္။ အဲသလိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနရတာနဲ႔ သူတို႔စြမ္းရည္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြလည္းကုန္သြားပါေတာ႔တယ္။

တကယ္လို႔ သူတို႔သာ ဒီတိုက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ဖို႔သာဆိုရင္ မိဘနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကို၀ိုင္း၀န္းေထာက္ခံၿပီး-ကၽြန္မတို႔ကေလးေတြဟာစည္းစနစ္က်တဲ႔ပညာေရးကို ေလ႔လာႏိုင္႐ုံမက ဒီလိုပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္တံုးကမွနဲ႔မတူ အသည္းအသန္ကို အလို႐ွိေနၾကပါၿပီလို႔ တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံေပးလိုက္ဖို႔ပဲ ႐ွိပါေတာ႔တယ္။

-ၿပီး-

The End of “How to sport a world- class education.”

ေနာ္ေအး ကုမၸဏီ

ဥပေဒေတြကို မမုန္းၾကဘူးလား။
အခု ဥေရာပသမဂၢဗ်ဴရိုကရက္က ေသာက္ေရသန္႔ဘူးေတြဟာ ဒီဟိုက္ဒေရးရွင္းအတြက္ ေကာင္းတယ္လို႔ေၾကျငာရင္ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အာရွမွာလည္း သိပ္မထူးျခားလွပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ပိုၿပီး အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္ခ်ိဳ႕ကလြဲရင္ေပါ့ေလ။

ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အာရွမွာ စီးပြါးေရးစတင္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ သူလိုအပ္တဲ့ ေဖာင္ေတြ၊ လိုင္စင္ေတြ၊ ပါမစ္ေတြက တကယ့္ကို မဆန္႔မၿပဲႀကီးပါပဲ။ သူ႔အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္ျပဖို႔ သမၼာက်မ္းစာထဲက ေနာ္ေအး သေဘၤာေဆာက္တာနဲ႔ ႏႈိုင္းယွဥ္ျပရပါလိမ့္မယ္။ ေနာ္ေအးမ်ား ဒီေခတ္ထဲမွာ သေဘၤာတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲလို႔ စိတ္ကူးနဲ႔စဥ္းစားၾကည့္တာပါ။

ေနာ္ေအးသေဘၤာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သခၤန္းစာေတြအမ်ားႀကီး ေပးခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အာရွ ဗ်ဴရိုကရက္ထက္ေကာင္းတဲ့ ဥပမာေပး သခၤန္းစာယူစရာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မျမင္ခဲ့မိဘူး။

ထာဝရဘုရားသခင္က ေနာ္ေအးကိုေျပာတယ္။
“ သေဘၤာတစ္ခုတည္ေဆာက္၊ တိရိစာၦန္ေတြထဲက ႏွစ္ေကာင္စီယူၿပီး သေဘၤာေပၚတင္၊ ေန႔ညေပါင္းေလးဆယ္ ၾကာေအာင္ မိုးႀကီးရြာၿပီး ကမၻာေျမဟာ ေရထုႀကီးလႊမ္းသြားလိမ့္မယ္။”

အဲဒီေနာက္ အနက္ေရာင္ဝတ္စံုနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတယ္။ သူက ကြန္ပလိုင္းယန္႔(စ္) ေအာ့ဖစ္ဆာလုိ႔ေခၚတယ္(Compliance Officer)။ သူက ေနာ္ေအးကို ေျပာတယ္။
“ ပေရာဂ်က္ေတြအားလံုး တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔ တံဆိပ္ထုထားတဲ့ ပါမစ္ေတြလိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကုမၸဏီက တစ္ဦးတည္းပိုင္ကုမၸဏီလား၊ စုေပါင္းပိုင္ ကုမၸဏီလား”

ေနာ္ေအးက ျပန္ေျပာတယ္။
“ ထာဝရဘုရားသခင္က သေဘၤာတစ္စင္းတည္ေဆာက္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္”


အရာရွိက ေျပာတယ္။
“ ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားရဲ့ပါတနာကလည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္”

ေနာ္ေအးခမ်ာ ေခါင္းကုတ္ၿပီး ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္သြားရရွာတယ္။
“ ဒီညြန္ၾကားလႊာက ပလိပ္ျပားေလးေပၚမွာ သူေရးထားခဲ့တာ။ အျမင့္ဆံုးဌာနကေန လူသားေတြဆီ သတင္းေပးလိုက္တာမ်ိဳးပါ”

အရာရွိ ၿဖံဳသြားတယ္။
“ ဒါဆို ခင္ဗ်ားပါတနာက Apple ကြန္ပ်ဴတာက အဆင့္ျမင့္ အိက္ဇက္ကတစ္ ထင္တယ္ေနာ္။ ေကာင္းတယ္၊ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားကုမၸဏီရဲ႕အမည္ တင္ျပဖို႔လုိတယ္။ ေနာ္ေအးသေဘၤာကုမၸဏီလီမိတက္ဆိုရင္ မေကာင္းဘူးလား”

ေနာ္ေအး အႀကံအိုက္သြားျပန္တယ္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႔က သေဘၤာတစ္စီးထဲ တည္ေဆာက္မွာပါဗ်ာ”

အရာရွိက ရယ္တယ္။
“အဓိပၸါယ္မရွိတာဗ်ာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေငြေတြရင္းႏွီးလိုက္ၿပီဆိုရင္ ေနာက္သေဘၤာေတြက ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့က်သြားမွာေပါ့ဗ်။ အခု ေနာ္ေအးကုမၸဏီရဲ့ မွတ္ပံုတင္အမွတ္က ဘယ္မွာ မွတ္ပံုတင္မွာလဲ။ ေကးမဲန္႔ကြ်န္းမွာလား၊ ဘာျမဴဒါမွာလား (Cayman Island or Bermuda)”

သေဘၤာသားေနာ္ေအးက လက္ပိုက္ၾကည့္ရင္းနဲ႔-
“ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ေနရာေတြက ေရေဘးနဲ႔ပ်က္စီးေတာ့မွာဗ်”

အရာရွိက ေခါင္းညိတ္တယ္။
“ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့သေဘာကို ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္မိပါတယ္။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုမၸဏီရဲ႕ အစီအစဥ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လိုလဲ”

“သက္ရွိသတၱဝါေတြကို ကယ္ဆယ္ဖို႔ပါ”
ေနာ္ေအးက ေျဖတယ္။

အရာရွိက သက္ျပင္းခ်ရင္းနဲ႔-
“ပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်လို႔ မရဘူးလားဗ်ာ။ စေကးက သိပ္မ်ားလြန္းေနတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒါဆို assets ကို ရွင္းလင္းေအာင္လုပ္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကုန္ထုတ္မႈပမာဏက ဘယ္လိုလဲ”

ေနာ္ေအးက ေတြးေတြးဆဆနဲ႔ေျပာတယ္။
“တိရိစာၦန္ေတြအားလံုး သေဘၤာေပၚေရာက္သြားရင္ တေန႔ကို ႏြားေခ်း၊ ဆိတ္ေခ်း တန္ခ်ိန္ေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္”

အရာရွိက သေဘာက်သြားတယ္။
“ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားက သဘာဝဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္သူပဲ။ ဒါနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္က ဘာပါလိ္မ့္”

ေနာ္ေအးက-
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ ကမၻာႀကီးရက္ေပါင္းေလးဆယ္အတြင္း လံုးဝ ဖရိုဖရဲ ပ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္”

“ပ်က္စီးမဲ့ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖိုးက ဘယ္ေလာက္ရွိႏိုင္မလဲ” စီးပြါးေရး အရာရွိက ဆက္ေမးတယ္။

ေနာ္ေအးခမ်ာ ေတာ္ေတာ္ ကသိကေအာက္ျဖစ္သြားတယ္။

“ဟာဗ်ာ၊ ဒီကိစၥက တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရဘူး။ ဒါက “priceless” ဗ်”

အဲဒီစကားက အရာရွိကို မေက်မခ်မ္း ျဖစ္သြားေစျပန္တယ္။
“မစၥတာေနာ္ေအး၊ ခင္ဗ်ားကို ကြ်န္ေတာ္သတိတစ္ခုေပးခ်င္တယ္။ စီးပြါးေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ တန္ဖိုးမရွိ (priceless) ဆိုတဲ့ စကားေလာက္ အဓိပၸါယ္မရွိတာ မရွိဘူးေနာ္”

ေနာ္ေအးက-
“ဟုတ္ၿပီ၊ လူႀကီးမင္းတို႔ လိုအပ္တဲ့ ေပပါဝါ(ခ္)ေတြကို အားလံုးကြ်န္ေတာ္ လုပ္ထားမယ္။ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အတြင္း ျပန္လာခဲ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့။ ဂြတ္ဘိုင္”

ေနာ္ေအးက တံခါးပိတ္လိုက္တယ္။ အဲ-ပထမဆံုး မိုးေပါက္တစ္ေပါက္ အဲဒီအရာရွိရဲ့ ပခံုးေပၚက်သြားေလေတာ့ရဲ႕။

(ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းလို႔ RD ထဲက Nury Vittachi ရဲ့ “ If Noah lived today” ကို အဆင္ေျပသလုိ ျမန္မာမႈျပဳလိုက္ပါတယ္)

Posted on 6/22/2012

ဇင္ေ၀ေသာ္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

လြဲမွား သခ်ၤာေဗဒ ( new version )


ခင္ဗ်ားမွာ ပန္းသီးတစ္လုံး ရွိတယ္။ က်ေနာ့္မွာလည္း ပန္းသီးတစ္လုံး ရွိတယ္။ ပန္းသီးခ်င္း လဲၾကမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ပန္းသီးတစ္လုံးစီပဲ ရွိေနၾကလိမ့္မယ္။
ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားမွာ အေတြးတစ္ခု ရွိတယ္။ က်ေနာ့္မွာ အေတြးတစ္ခု ရွိတယ္။ ဒီအေတြးႏွစ္ခုကုိ ဖလွယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္စီမွာ အေတြးႏွစ္ခုစီ ရွိသြားမယ္။
၁(၂) + ၁(၂) = ၄   (ေဂ်ာ့(ဂ်္) ဘားနက္ေရွာ)

ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ။

ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားမွာ အေတြးတစ္ခု ရွိတယ္။ က်ေနာ့္မွာ အေတြးတစ္ခု ရွိတယ္။ ဒီအေတြးႏွစ္ခု ထိပ္တုိက္ေတြ႔တုိင္း တစ္ခုတည္း က်န္တဲ့အထိ တုိက္ခုိက္၊ သတ္ပုတ္ေနၾကတာေတြ ႀကံဳရတာ မ်ားတယ္ဗ်ာ။
၁ + ၁ = ၁ 

ကမၻာ့အဆင့္ ပညာေရးကို ဘယ္လုိ႐ွာေဖြၾကည့္မလဲ (၂) ( The Smartest Kids in the World)


ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ စကားေျပာပါ

          သတင္းေထာက္ေတြအပါအ၀င္ လူေတြက ကေလးေတြကို အသိဉာဏ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး မေမး တတ္ၾကဘူး။ လူတုိင္းလိုလုိ အာ႐ံုစိုက္ထားတာက ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္နဲ႔ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦ ေတြကိုပါ။ ငယ္တဲ့ေက်ာင္းသားေလးေတြကိုက်ေတာ့ ငယ္လြန္းလို႔ နားမလည္ႏိုင္ေသးဘူး။ နည္းနည္းႀကီးလာ တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာ့ ေျဖခ်င္စိတ္ရွိၾကမွာမဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး မေမးတတ္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္မအေတြ႕အႀကံဳ အရ ေျပာရရင္ေတာ့ ႏွစ္ခုစလံုး တစ္ခုမွမမွန္ဘူး။ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေမးခြန္းကိုသာ ကိုယ္ကေမးႏုိင္ရင္ ကေလး ေတြဟာ သူတုိ႔ေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အ႐ိုးသားဆံုး၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရွိဆံုး အေျဖေတြကို ေပးႏုိင္ ပါတယ္။

          “ဒီဆရာကို ႀကိဳက္သလား”

          “ဒီေက်ာင္းကို ႀကိဳက္သလား” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတာ့ မေမးနဲ႔ေပါ့။

ကၽြန္မတို႔႐ံုးခန္းထဲကို အရပ္ရွည္ရွည္နဲ႔ လူစိမ္းတစ္ေယာက္က အၿပံဳးနဲ႔၀င္လာၿပီး “မင္း ေဘာ့စ္ကို ႀကိဳက္သလား” လို႔ ေမးသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီလူက ငါ့ကို အလုပ္ျဖဳတ္ဖို႔ေရာက္လာတဲ့ လူမ်ားလားလို႔ေတာင္ ကၽြန္မတုိ႔ စဥ္စားမိေနတတ္ပါေသးတယ္။ ကေလးေတြလည္း ကၽြန္မတုိ႔လုိပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဆရာတစ္ေယာက္ကို သေဘာက်တုိင္း သူ႔ဆီကသင္ယူစရာ ရွိခ်င္မွရွိတတ္တာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီလုိေမးခြန္းမ်ိဳးေတြေမးျခင္းထက္ တိလည္းတိက်၊ ေလးစားမႈလည္းရွိ၊ အဓိပၸာယ္လည္း ပိုရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးႏိုင္ပါတယ္။

စစခ်င္း ကၽြန္မေမးတတ္တဲ့ေမးခြန္းက မင္းတုိ႔ဒီမွာ ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမေမးခြန္းကိုသာေျဖၿပီး ဒုတိယေမးခြန္းကိုမေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသားဘယ္ႏွေယာက္ရွိတယ္ဆုိတာ သိရင္ ရွင္တုိ႔ အံ့ၾသသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒုတိယေမးခြန္းက ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖရမွာမ်ိဳးပါ။ ကေလး တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းအပ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ ဘာအတြက္ ေန႔တုိင္းေက်ာင္းတက္ရသလဲဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သူတုိ႔ သိကိုသိထားေစရပါမယ္။

၂၀၁၁ ခုမွာ epic ဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက သုေတသနလုပ္ေတာ့ တိက်တဲ့ေမးခြန္းေတြကို ကေလးေတြ ေျဖတဲ့အေျဖဟာ စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းရဖုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ပညာရွင္ေတြသံုးသပ္တာထက္ ပိုၿပီးတိက်မွန္ကန္တယ္၊ ပိုၿပီးခိုင္လံုမႈရွိတယ္ဆုိတာ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေသာင္းခ်ီတဲ့ေက်ာင္းသား ေတြကို သေဘာတူ၊ မတူ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး (၃၆) မ်ိဳးနဲ႔ စမ္းသပ္ေမးျမန္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကိုယ္ တိုင္ ေက်ာင္းေတြကိုသြားတဲ့အခါမွာ အဲသလို သိပၸံဆန္ဆန္ေမးခြန္းေတြကို ေမးလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ေလ့လာမိသလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီလုိေမးခြန္းမ်ိဳးေလးေတြ ေတာ့ ေမးႏုိင္ပါတယ္။

      ၁။           ဒီအတန္းထဲမွာ အမ်ားႀကီးေလ့လာခြင့္ ရခဲ့သလား။

      ၂။           ဒီအတန္းထဲက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဆရာေတြေျပာဆုိဆံုးမသလို လုိက္နာၾကသလား။

      ၃။           ဒီကလပ္ထဲမွာ အၿမဲႀကိဳးစားေနရၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတာေတြ မရွိဘူး မဟုတ္လား။

ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြသာ ေျဖဆုိႏုိင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ဒီလုိခပ္ဆင္ဆင္ သုေတသနေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြး ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ပညာသားပါၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် သိပ္မရွိလွတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ တစ္မ်ိဳးပါ။ တကယ္လုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္(သို႔မဟုတ္)ေက်ာင္းဆရာက ဒီနည္းကို အခ်ိန္ေပးေလ့လာၿပီး ႀကိဳးစား ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အလားအလာလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

          ေနာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေမးဖုိ႔ သင့္တင့္ ေမးခြန္းတစ္ခု က်န္ပါေသးတယ္။ ဒီေမးခြန္းကိုေတာ့ ၀ါရွင္တန္ဒီစီက ေက်ာင္းအုပ္ ဒြမ္းေဂ်ာ္ဒန္ (Dwan Jordon) ဆီက ရခဲ့တာပါ။

          “တကယ္လုိ႔ သင္ခန္းစာကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ဘူးဆုိရင္ သင္ ဘာလုပ္မလဲ” စနစ္တက် စာသင္ခန္းထဲက ေက်ာင္းသားေတြဆုိရင္ ဒီအေျဖကို သိၾကပါတယ္။
မိဘမ်ားစကားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ

         ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တုန္းက တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာသံုးေသာင္းေလာက္ ေပးႏုိင္မွ ေက်ာင္းတက္ႏုိ္င္တဲ့ ၀ါရွင္တန္ က ပုဂၢလိကေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ကၽြန္မ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းမွာ ကၽြန္မကေလးကိုထားဖုိ႔ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ခ်ာတာေက်ာင္းအမ်ားႀကီးကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကေလးေတြ ဘာေတြဆံုး႐ႈံးလိုက္ရသလဲ (ဒီေက်ာင္းေတြမွာ မတက္ခဲ့ရလို႔) ဆုိတာ သိခ်င္ေနလုိ႔ပါ။

          ေနေရာင္ျခည္က ျဖာက်ေနတယ္၊ ခန္းမႀကီးကို ကၽြန္မျဖတ္ေလွ်ာက္စဥ္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုနဲ႔ သင္ၾကား ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးေတြရဲ႕အသံဟာ ကၽြန္မဆီကို ျဖတ္ေျပးလာၾကတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရဲ႕ ႐ံုးခန္း စားပြဲေပၚမွာ ေကာ္ဖီနဲ႔ေပါင္မုန္႔ေတြ။ ကၽြန္မတုိ႔ို မိဘေတြအတြက္ ကေလးေက်ာင္းထားဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ ထဲက ေက်ာင္းမ်ိဳးေပါ့။

          ဒါေပမဲ့ ဒီေက်ာင္းေရာက္စဥ္မွာပဲ ထူူးထူးျခားျခား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ေျပာသမွ် စကား ေတြဟာ ကၽြန္မအတြက္ ဘာအဓိပၸာယ္မွ ရွာလုိ႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သင္႐ုိးၫႊန္းတန္းေတြအေၾကာင္း ခ်ီးမြမ္း ခန္းေတြဖြင့္၊ ဘယ္လုိေလ့လာေရးခရီးေတြ ထြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကတိစကား စသည္ စံုလို႔ပါပဲ။ ေက်ာင္းသားမိဘ တုိင္းကလည္း ေခါင္းကေလးေတြၿငိမ့္လို႔ ကၽြန္မထင္တာကေတာ့ တစ္ခုခုမ်ား ဖြင့္ေျပာလုိက္မိရင္ ကေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကိုမ်ား ထိခိုက္ေလမလားဆုိၿပီး ဘာမွမေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနၾကတယ္လို႔ ခံစားလုိက္ရမိပါ တယ္။

          အဲဒီေနာက္ သူ႔ကေလးသံုးေယာက္စလံုး ဒီေက်ာင္းမွာထား ထားတဲ့ မိဘတစ္ေယာက္က ကၽြန္မတုိ႔ ေက်ာင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို ဦးေဆာင္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေတာက္ပေနတဲ့ ၾကမ္းခင္းေတြ၊ အေရာင္အေသြးစံု ေက်ာင္းနံရံေတြ၊ ေ႐ႊေဘာင္ေတြကြပ္ထားတဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွတဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေတြ စတာေတြကို ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ေယာက္က ေမးခြန္းတစ္ခု ေကာက္ေမးတယ္။

          “ေက်ာင္းတုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိၾကတာခ်ည္းပဲ၊ ဒါဆုိရင္ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ က ဘာလဲ”

          ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းလမ္းၫႊန္ ဘာမ်ားေျဖလုိက္မလဲဆုိၿပီး ကၽြန္မလည္း ေခါင္းေမာ့ၾကည့္လုိက္မိတယ္။

          “သခၤ်ာကေတာ့ သိပ္မစြံလွဘူးလုိ႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္”

          ကၽြန္မေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ဆုိၾကပါစို႔ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြသာတက္ႏုိင္ တဲ့ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုတစ္ခု၊ အဲဒီေဆး႐ံုရဲ႕ အဓိကအားနည္းခ်က္က ခြဲစိတ္ကုသရာမွာ။

          အဲသလိုပါပဲ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းလက္မခံခင္ အိုင္က်ဴစစ္တမ္းကို အရင္ယူၿပီးမွ ေက်ာင္း လက္ခံတဲ့ ေစ်းႀကီးႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္က သခၤ်ာ တဲ့။ ဘာမ်ား အဓိပၸာယ္ရွိပါေသးသလဲ။ ကၽြန္မတို႔ကို လုိက္ပို႔တဲ့မိဘဆုိရင္ သူ႔ကေလးသံုးေယာက္ ပညာသင္စရိတ္အတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာကိုး ေသာင္း ေပးေနရတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူမအေနနဲ႔ သခၤ်ာဘာသာရပ္ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ မေတာင္း ဆုိသင့္ဘူးလား။

          ဒီေနာက္ ဘယ္သူကမွ ဘာမွမေျပာၾကေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မလုိပဲ အားလံုး အ့ံအားသင့္သြားၾကတာ ျဖစ္မွာ ေပါ့။ အဲဒီေတာ့မွ ေက်ာင္းလမ္းၫႊန္က စကားဆက္တယ္။

          “ကၽြန္မေတာ့ ေဘာလံုးအသင္း ဒီထက္ ပိုေကာင္းလာေစခ်င္တာပဲ” ဒီစကားကိုၾကားၿပီး ကေလးမိဘ ေတြ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ျပန္ျဖစ္သြားၾကျပန္တယ္။

          “တကယ္လား ရွင္ဆုိလုိတဲ့အဓိပၸာယ္က ဘာလဲ၊ ဒီေက်ာင္းမွာ ေဘာလံုးအသင္း မရွိဘူးလား၊ ဘယ္ အ႐ြယ္မွာစၿပီး ေဘာလုံးအသင္းထဲ ၀င္ခြင့္ရတာလဲ”

စိတ္႐ႈပ္တာနဲ႔ ကၽြန္မလည္း ကားပါကင္ဘက္ ထြက္လာလိုက္မိပါေတာ့တယ္။ ဒါကသည္ပင္ ကမၻာ့လူခ်မ္းသာသားသမီး ေက်ာင္းသားေလးေတြရဲ႕ သခၤ်ာရမွတ္နဲ႔ အေမရိကန္ကေလးေတြရဲ႕ သခၤ်ာရမွတ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ကေလးေတြ အဆင့္ (၁၈) ကို ေရာက္သြားရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္မွာပါပဲ။ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ့ မိဘေတြကိုယ္တုိင္ကေတာင္ ကေလးရဲ႕ သခၤ်ာအရည္အခ်င္းကို ေဘာလံုးေလာက္ စိတ္၀င္ စားမႈမရွိၾကေတာ့ဘူး။

          ဒီအခ်က္ဟာ အေမရိကနဲ႔ ဖင္လန္၊ ကိုရီးယား၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား အဓိကျခားနားခ်က္ပါ။ ပညာေရး မွာ စူပါ ပါ၀ါျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံတုိင္းက မိဘေတြဟာ သူတုိ႔ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စနစ္က်တဲ့ ပညာေရး ဟာ အေရးအႀကီးဆံုးဆုိတာ လက္ခံသသေဘာေပါက္ထားၾကပါတယ္။

          ရွင္တုိ႔ကေလးအတြက္ ပထမတန္းစား ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ရွာေဖြေနတယ္ဆုိရင္ ေတြ႕မိတဲ့ ေက်ာင္းသားမိဘတုိင္းကို ေက်ာင္းေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္က ဘာလဲဆုိတာ ေမးၾကည့္ၾကပါ။ ဂ႐ုတစိုက္လည္း နားေထာင္ပါ။ မိဘေတြက ေက်ာင္းရဲ႕အစီအစဥ္ေတြမွာ သူတုိ႔ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ၾကတယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ ပါ၀င္မႈမ်ိဳးလဲလုိ႔ ဆက္ေမးပါ။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ မိဘေတြဟာ ဒီလုိကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ တျခားပညာေရး စူပါ ပါ၀ါႏုိင္ငံေတြက မိဘေတြထက္ပိုၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကေလးရဲ႕ ပညာေရးကို အေထာက္အကူ မျပဳလွပါဘူး။

          ရန္ပံုေငြရွာမယ္၊ ေဘာလံုးပြဲေတြသြားမယ္၊ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲေတြ ခမ္းခမ္းနားနားလုပ္မယ္ ဒါမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေတြဟာ လုပ္သင့္တဲ့ ကိစၥေတြဆုိတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္မေပးႏုိင္ပါဘူး။

          တစ္ကမၻာလံုးမွာပဲ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအေပၚ မိဘေတြအပိုင္းက လႊမ္းမုိုးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘဆရာ အစည္းအေ၀းလုိဟာမ်ိဳးေတြဟာ ပညာေရးကို အေထာက္အကူ မျဖစ္လွပါဘူး။ သုေတသနအရ ကေလးရဲ႕ေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္တဲ့ မိဘေတြဟာ ပညာေတာ္ တဲ့ကေလးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖြယ္ သိပ္မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ပညာေရးကို တကယ္ထိေရာက္ ေစတဲ့ မိဘရဲ႕ ပါ၀င္ပူးေပါင္းမႈဟာ အိမ္မွာပါ။

          လက္ဦးဆရာလုိ႔ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ယံုၾကည္တဲ့မိဘေတြဟာ ကေလးငယ္စဥ္ကစလုိ႔ ႀကီးလာတဲ့အထိ ကေလးရဲ႕ပညာေရးကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ သူတုိ႔ေက်ာင္းရဲ႕ တစ္ေန႔တာကိစၥေတြ၊ အေရးႀကီးတဲ့ ကမၻာ့သတင္းအေၾကာင္းေတြ ေျပာၾကတယ္။ ကေလးကို အမွားေတြ႕ေစၿပီး မွ အမွန္ေရာက္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးတတ္ၾကတယ္။ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ ရလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးၿပီး ကေလးေတြကို္ယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္သြားႏုိ္င္ဖုိ႔ အားေပးၾကတယ္။ တကယ္ဆုိရင္ မိဘေတြ ကိုယ္တုိင္ကပင္ ဆရာတစ္ပိုင္းပါ၊ စနစ္က်တဲ့ပညာေရးကို လုိလားၾကတယ္။ ကေလးသိပ္ငယ္စဥ္မွာ သူတို႔က ေလး က်႐ႈံးတာကိုေတာင္ ဆႏၵရွိတတ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ အလုပ္ႀကိဳးစားျခင္း၊ စိတ္မပ်က္တတ္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း စတာေတြဟာ ကေလးရဲ႕ အနာဂတ္မွာ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ သင္ခန္းစာ ေတြဆုိတာ မိဘေတြ သေဘာေပါက္ၾကတယ္။

          ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကမၻာမွာ အေတာ္ဆံုးႏုိင္ငံေတြက မိဘေတြအမ်ားစုက ပညာေရးမွာ စည္းစ နစ္ႀကီးမႈဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ မတူညီတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းေတြၾကားကေန နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ဥပမာ- ကေလးကို ဆရာက စည္းကမ္းပ်က္မႈေၾကာင့္ ခံုေပၚတက္အရပ္ခိုင္းတာကို အေမရိကန္မိဘေတြက သေဘာေပါက္ နားလည္ထားသလုိမ်ိဳးပါပဲ။

(ဆက္ရန္)

ASTROLOGY- ( နကၡတၱပညာ)


Astrology ( ေဇာတိသတၱ “သို႔” နကၡတၱဝိဇၨာ) ဆိုတာ နကၡတ္တာရာတို႔ရဲ႕ တည္ရွိေနပံုနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ေနစရိုက္နဲ႔ ဘဝပန္းတိုင္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ပညာရပ္တစ္ခုပါ။ ဒီယံုၾကည္မႈက ဗုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံအဆံုးအမ ေတာ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာအရ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ စိတ္ေနစရိုက္နဲ႔ ဘဝပန္းတိုင္ဆိုတာ ကံသံုးပါးအေပၚမွာပဲ အေျခခံပါတယ္။ ရဟန္း၊ သီလရွင္ေတြကို နကၡတၱပညာနဲ႔ အျခားေသာ ေဝဒဆိုင္ရာပညာေတြ မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ဘုရားရွင္က တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို မဂ္၊ ဖိုလ္မွ ဖီလာျဖစ္တဲ့အတတ္ (တိရစာၧန ဝိဇၹာ) ေတြလို႔ သတ္မွတ္ေတာ္မူပါတယ္။ (D-1, 8)

    ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုထဲမွာ နကၡတၱပညာရဲ့ အညႊန္းအတိုင္း မွီခိုေနထုိင္ျခင္းဟာ ရူးသြပ္မႈတစ္ခုသာျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ( Ja-1, 258)

    ယုတၱိက်က်ေျပာရရင္ ၁၉၃၀- ခုမတိုင္ခင္ တြက္ခ်ခဲ့တဲ့ နကၡတၱပညာေဟာကိန္းေတြဟာ မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ပလူတိုျဂိဳလ္ကို ၁၉၃၀- ခုမွ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္အထိ ပလူတိုကုိ ျဂိဳဟ္တစ္ခုအေနနဲ့ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ရလို႔ပါ။ ၁၉၃၀- ေနာက္ပိုင္းမွာ တြက္ခ်က္ခဲ့တာေတြလည္း မမွန္ႏိုင္ျပန္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၅- ခုႏွစ္မွာ အျခားျဂိဳဟ္သစ္တစ္ခု ထပ္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အဲဒီျဂိဳဟ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားရေသးလုိ႔ပါ။
    ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမနဲ႔မညီေပမယ့္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတြက လူေတြက အဲဒီနကၡတၱပညာကို ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြကိုယ္တိုင္ကေတာင္ ေဗဒင္ေဟာေျပာမႈေတြ ရွိေနတတ္ျပန္ပါတယ္။

လူထု၊ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ စည္းပြားေရး (၃) - The New China


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္က အျခားျပႆနာတစ္ခုကိုလည္း သယ္ေဆာင္လာႏုိင္ျပန္တယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ေဒသ ေတြမွာ ေနေနၾကတဲ့ လူေတြဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ေဒသေတြဆီ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္လုိလာၾကတယ္။ ေက်းလက္က ေန ၿမိဳ႕ျပေပၚတက္လာတဲ့ ေန႔စဥ္လူဦးေရကလည္း စုစုေပါင္းတ႐ုတ္ျပည္လူဦးေရရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပံုမွန္ရွိေန တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ “hukou” လုိ႔ေခၚတဲ့ အိမ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ မွတ္ပံုတင္စနစ္ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ (က)ျပည္နယ္မွာေနသူက (ခ)ျပည္နယ္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလို႔မရဘူး။ သူတုိ႔ကိုခြင့္ျပဳလိုက္မယ္ဆုိရင္လည္း သူတုိ႔ ေရာက္သြားတဲ့ၿမိဳ႕ေတြမွာ က်န္းမာေရး၊ အုိးအိမ္၊ ကေလးေတြအတြက္ စာသင္ေက်ာင္း စတာေတြ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူး။

ေက်းလက္ကအလုပ္သမားေတြဆုိရင္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးေတြေပၚတက္ၿပီး ေလးပင္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ မသန္႔ ရွင္းတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္ကိုင္ရင္း သူတုိ႔အတြက္ေရာ၊ ကေလးေတြအတြက္ေရာ အေျခခံလူမႈေရးအေထာက္အပံ့ ေတြမရွိဘဲ ေနေနၾကရတယ္။ ဒါဟာ လက္မခံႏုိ္င္စရာအေျခအေနပဲ။ သူတုိ႔လည္း ဒါကို သိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျပန္ရင္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးေတြေပၚမွာ လူဦးေရက ပု႐ြက္ဆိတ္အုံလို ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီေတာ့ အခု ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔နည္းလမ္း ရွာေဖြေနၾကမွာေပါ့။ အခု သူတုိ႔က ေဒသပိုင္အာဏာရွိေတြကို ၿမိဳ႕ေပၚတက္ လာတဲ့ လူေတြအတြက္ တာ၀န္၀တၱရားတခ်ိဳ႕ကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးဖုိ႔ လမ္းၫႊန္ေနၾကတယ္။ ဒီအလုပ္ သမားေတြမရွိရင္လည္း ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက တုိးတက္လာမွာ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပါ။

တ႐ုတ္ျပည္အလယ္ပိုင္းမွာ တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕ အလြယ္တကူဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္မယ့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေျခာက္ ၿမိဳ႕လုပ္ယူဖုိ႔ စီမံကိန္းရွိတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီတုိင္းမွာ လူဦးေရ သန္း(၄၀)ေက်ာ္ ေနထိုင္ႏုိ္င္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ေက်းလက္ကတက္လာတဲ့ လူေတြကို ကမ္းေျခကၿမိဳ႕ေတြအစား အဲဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လာေရာက္ေနထုိင္ၾကဖို႔ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိ္င္မွသာ အဆင္ေျပႏုိင္မွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးေတြကလည္း ကမ္းေျခက ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေတြကေပးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳးေတြ ေပးႏုိင္မွာမဟုတ္လုိ႔ပါ။
တ႐ုတ္စီးပြားေရးယႏၱယားႀကီးရဲ႕ ေအာက္ဆံုးအရင္းအျမစ္ေတြကလည္း ကုန္ခန္းလာေနပါတယ္။ လာ မယ့္ဆယ္စုႏွစ္ေတြရဲ႕စီးပြားေရး ဒီတုိးတက္မႈအတုိင္း ဆက္ရွိေနဖုိ႔ဆုိရင္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ယူမွ ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္အားခေစ်းခ်ိဳမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ဟာ ဆက္ လက္တုိးတက္မႈ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ အထိေတာ့ ေတာင့္ခံထားႏိုင္လိမ့္မယ္။ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ ေတြမွာ ရွိေနေသးတဲ့ လူထုလုပ္အားေၾကာင့္ လာမယ့္(၁၀)ႏွစ္၊ (၁၅)ႏွစ္အထိေတာ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ၇၊ ၈၊ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆက္လက္တုိးတက္ေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ အခ်ိန္အတူတူ ကန္႔သတ္မႈအတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ သူ တုိ႔ရဲ႕လူထုကို ဘယ္လုိေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဆုိလုိ တာက တကၠသိုလ္ေတြ၊ ပိုလီေက်ာင္းေတြ၊ အင္စတီက်ဳေတြမွာ မတူညီတဲ့အရည္အခ်င္းေတြ၊ အေထာက္အကူ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္းမွာ ပိုမ်ားမ်ားကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိ္င္ေအာင္ လူထုကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း မ်ိဳးပါ။

တ႐ုတ္အစိုးရရင္ဆုိင္ရမယ့္ ဒီထက္အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာက သိပ္ၿပီးထိေရာက္မႈမရွိလွတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ပိုင္ စီးပြားေရးေတြပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာျပႆနာဟာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အဓိကျပႆနာပါ။ သူတုိ႔အရာရွိေတြကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြလုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ သူတုိ႔ႀကိဳးစားစည္း႐ံုးေနၾကတယ္။ ဒါက ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ လူတစ္ေယာက္က စီးပြားေရးထဲမွာ သူကိုယ္တုိင္(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွယ္ယာ ၀င္ထားပါမွ ႐ႈံးမွာေၾကာက္ၿပီး ေန႔မနား၊ ညမနား ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္တာပါ။ ဒီလုိပိုင္ဆုိင္မွ တစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း ေၾကာင့္က်စိုက္ၿပီး အားထုတ္မွာပါ။ စီးပြားေရးတက္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလစာကဒီလစာပဲဆုိ ရင္ ဒီစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ထြက္လာစရာလည္းမရွိပါဘူး။ စီးပြားေရးထဲကို ကိုယ္တုိင္အ႐ံႈးအျမတ္နဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန ပါမွ ဒီလူက စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔အတူ တစ္ရက္မွာ(၂၄)နာရီလံုးလံုး ကုမၸဏီထဲက သူ႔စေတာ့ရွယ္ယာအတြက္ သူ႔အ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈအျဖစ္ အားစိုက္ထုတ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ တ႐ုတ္အစိုးရက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီ လား။ သူတုိ႔က အရာရွိေတြကို စီးပြားေရးအျမတ္အခြန္ ပိုထြက္လာေအာင္ လည္ပတ္ေပးၾကဖို႔ တုိက္တြန္းေနၾက တယ္။ ဒီအရာရွိတစ္ေယာက္က စီးပြားေရးပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္လို စိတ္ဓာတ္တြန္းအားမႈမ်ိဳး ဘယ္လုိလုပ္ ရလာ ႏုိ္င္မွာလဲ။ တ႐ုတ္ျပည္ကိုယ္တုိင္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္လာရၿပီဆုိေတာ့မွ ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ စိတ္ကူးလာစရာရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈဆုိတာကလည္း မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ျပည္ပပို႔ကုန္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္တဲ့စီးပြားေရးထက္ ျပည္တြင္း၀ယ္ယူသံုး စြဲမႈကို အားျပဳတဲ့ စီးပြားေရးပံုသèန္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲယူရမွာပါ။ ဒီအစီအစဥ္ အထေျမာက္ဖုိ႔ဆိုျပန္ေတာ့ လည္း လူလတ္တန္းစားနဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မွရလိမ့္မယ္။ ဒီလူ တန္းစားေတြက အခ်ိန္ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာခဲ့ေတာ့ သူတို႔ရွာထားတဲ့ေငြေတြကို ဘဏ္ေတြနဲ႔ ေခါင္းအံုးေအာက္မွာပဲစုထားဖုိ႔ အလိုလို စိတ္ကူးမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ သူတုိ႔အနာဂတ္ အတြက္ လံုေလာက္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္လာေတာ့မွ သူတုိ႔က ရွာထားတဲ့ပိုက္ဆံကို သံုးစြဲၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြက အသံုးအစြဲႀကီးတယ္။ ေခ်းငွားၿပီးေတာ့ကို သံုးစြဲတယ္။ သူတုိ႔ အနာဂတ္အေၾကာင္း ကို ေခါင္းထဲကိုထည့္မထားၾကဘူး။ အဲဒီျပည္တြင္း၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈအားက အေမရိကကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေစတာပါ။ သူတို႔စီးပြားေရး တက္လာတယ္ဆုိတာကကို ျပည္တြင္း၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈအားေၾကာင့္ တက္လာ တာပါ။ တ႐ုတ္လည္း ဒီလမ္းကို လိုက္ရမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျပာင္းအလဲကို သူတုိ႔ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲယူ ၾကမလဲ။

ဆင္းရဲတဲ့လူက ခ်မ္းသာလာတာေတာင္ ဆင္းရဲသားအေတြးပဲရွိတယ္။ သူတုိ႔က အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဆင္းရဲလာေတာ့ ပိုခ်မ္းသာဖုိ႔၊ ဘဏ္ထဲမွာေငြပိုစုထားဖုိ႔ပဲ စဥ္းစားတယ္။ ျပန္ၿပီးဆင္းရဲသြားမွာကို သူတုိ႔က ေၾကာက္ေနၾကတာ။ အခုလို ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဟာ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ ဒါကိုပဲ မသံုးရက္၊ မစြဲရက္ျဖစ္ေနတာဟာ ႐ူးသြပ္မႈတစ္ခုသာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ိဳး၀င္လာေတာ့မွ သူတုိ႔က စတင္သံုးစြဲလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လက္ရွိစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကို ထိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္ေနမွ ရလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔(တ႐ုတ္အစိုးရ)မွာ အခ်ိန္သိပ္မရွိဘူး။ ဒီလမ္းစဥ္ေပၚေရာက္ဖုိ႔၊ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုအတြင္း ႀကိဳးစား ႏုိင္မွ ရလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဆုိတာ ဒီထက္ပိုၿပီးအညီအမွ် ခံစားေစရတယ္။ ၀င္ေငြကြာဟမႈအခ်က္ ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း၀ယ္ယူစားသံုးမႈကို ေႏွးေကြးေစတယ္။ အခု သံုးစြဲေနၾကတယ္ဆုိတာက ပင္လယ္ကမ္း ေျခကျပည္နယ္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြက လူေတြေလာက္ပဲ။ လူဦးေရပိုၿပီး ထူထပ္မ်ားျပားတဲ့ ကုန္းျပင္ရွိ ၿမိဳ႕ေတြ၊ ျပည္ နယ္ေတြက လူထုက ဒီလုိ မသံုးစြဲၾကဘူး။

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈနဲ႔ တုိးတက္လာျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကို သူတုိ႔ ဘယ္လိုျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကမလဲ။

ေရျမင့္လာရင္ ေရေပၚမွာရွိတဲ့ သေဘၤာတုိင္းျမင့္လာမွလည္း ရမယ္။

(ဆက္ရန္)