ဘုန္းႀကီးတယ္ ဆုိတာ


ကမ္းလက္ shared Firefly Firefly's post.
 
ဘုန္းႀကီးတယ္ ဆုိတာ
ထန္းပလပ္အရုပ္ကို ျမင္းလုပ္ၿပီး စီးရသလိုပဲ၊
ကိုယ္ေျပးရင္ ေျပးသေလာက္ ေမာတယ္၊
(၀ိသုဒၶါရုံ စံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒ)
{{ Shin၁၁ Ashinကြင္းပုိင္ ဘဂ်ီး ဂဂၤါ ... တုိ႔အတြက္ }}
 

Post a Comment