အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ ဧည္႔သည္သုံးေယာက္

အိုင္းစတိုင္းနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ လူသုံးေယာက္ ဧည္႔ခန္းထဲမွာ ထိုင္ေစာင္႔ေနၾကတယ္။ ခဏၾကာေတာ႔မွ အိုင္းစတိုင္းႀကီးေရာက္လာၿပီး ပထမလူကို ေမးတယ္။
"မင္း အိုင္က်ဴအဆင္႔ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ"
"၂၄၁ ရွိပါတယ္"
"ေကာင္းတယ္၊ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ၿပီးမွ စၾကၤဝဠာဆိုင္ရာ သီအိုရီေတြ မင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္"

ၿပီးေတာ႔ ဒုတိယလူကို ဆက္ေမးတယ္။
"မင္း အိုင္က်ဴအဆင္႔ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ"
"၁၄၄ ရွိပါတယ္"
"ေကာင္းပါတယ္၊ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လက္ရွိ ကမၻာ႔ျပႆနာေတြအေၾကာင္း မင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္"

ေနာက္ဆုံးလူ အလွည္႔ ေရာက္လာတယ္
"မင္း အိုင္က်ဴအဆင္႔ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ"
"၅၁ ရွိပါတယ္"
" ေဟ.... မင္းအဘ သန္းေရႊႀကီး ေနေကာင္းသလား" တဲ႔ အိုင္းစတိုင္းႀကီးက။
(နည္းနည္းေတာ႔ ျပင္ေရးလိုက္ရတာေပါ႔)

1st posted on 04/07/2013
2nd posted 02/07/2014

Post a Comment