ေဗဒါ တကယ္ၾကပ္ၿပီဆိုရင္


ကုန္ကုန္ေျပာမယ္
ေဗဒါ တကယ္ၾကပ္ၿပီဆိုရင္
ဘယ္သူမွ ေလွေပၚဆက္ထိုင္လို႔ မရဘူး။


လူအိမ္

(ေရႊျမန္မာ မဂၢဇင္း၊ လ မမွတ္မိ)

Post a Comment