ျပသနာအားလုံးဟာ သံေခ်ာင္း


မေန႔ကပဲ ေက်ာ္ဝင္းေဆာင္းပါးဖတ္လိုက္ရတယ္။
တစ္သက္လုံးေမြးလာတဲ႔ၾကက္ တစ္ရက္ထဲ ရိုက္ခ်က္တယ္ဆိုလား။
သူ႔ထက္ပိုထိတဲ႔စကားကေတာ႔ ေအဗရာဟင္ မတ္စလိုရဲ႕စကားပါ။
"သင္႔မွာ တူတစ္ေခ်ာင္းပဲ လက္နက္ရွိတယ္ဆိုရင္ ျပသနာအားလုံးကို သံေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းလိုထင္ၿပီး ထုရိုက္ပစ္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားတတ္တယ္" တဲ႔။

Post a Comment