ဘာမ်က္လံုးျဖစ္ျဖစ္


ဒီေလာက္ သန္႔သန္႔ေလးေနတဲ့ ကမ္းလက္ေပၚကို ကိုးယိုးကားယားေကာင္က တက္လာေသး။ ဒီနာမည္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ တက္မလာခဲ့နဲ႔။ ဘာမ်က္လံုးျဖစ္ျဖစ္။
တတိယ မကလို႔ စတုတၳမ်က္လံုးျဖစ္ျဖစ္ လာခဲ့။
ေဖ႔စ္ဘုတ္ကို အေမရိကန္က ထိန္းတာ၊ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္က ထိန္းတာမဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ခြင္႔ အျပည့္ရွိတယ္။

Post a Comment