ေနဝသညာ နာသညာ


ၿပီးခဲ႔တဲ႔အဂၤါေန႔က "ေနဝသညာ နာသညာ" ကိစၥကို ေတာ္ေတာ္ ရွင္းယူခဲ႔ရတယ္။
"Neither perception Nor Non-perception" ဆိုေတာ႔ အေတာ္ရႈပ္သြားတာကိုး။ ႏွစ္တိုင္းလည္း ႀကဳံရတဲ႔ကိစၥပါ။
ဒါနဲ႔ နားလည္ၾကၿပီလားလို႔ ေမးလိုက္ေတာ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က
"Neither understand nor non-understand" လို႔ ေျဖတယ္။
ေတာ္ေတာ္ေကာင္္းတဲ႔ အေျဖပဲ။

Post a Comment