ေနာက္က်ခဲ့ျပန္ၿပီေပါ့


သူမ်ားပုံ ကူးတင္တာပါဗ်ာ။ မူပိုင္ရွင္ကို ခရက္ဒစ္ေပးပါတယ္။ ဘူမွန္းေတာ႔မသိ။

Post a Comment