ေျမးေလးက ခ်ယ္လ္ဆီး ပရိသတ္ဆိုေတာ့


မန္ယူပရိသတ္၊ ဦးသိန္းစိန္ပရိသတ္ပဲ ေခါင္းမေဖာ္ရဲတာမွတ္ေနမိတာ။ ဘယ္ဟုတ္လို႔လဲ။ ဟိုလူႀကီး ေျမးေလးက ခ်ယ္လ္ဆီး ပရိသတ္ဆိုေတာ့ ကို၀န္းသိုတို႔အုပ္စုလည္း သဲတရွပ္ရွပ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ ဟဲဟဲ။

Post a Comment