အၾကားအျမင္


အရင္က သူတို႔ေျပာတဲ႔ "မိုးလုံးျပည့္ မုသာဝါဒ" ဆိုတာ အၿမဲၾကားခဲ႔ရတယ္။
အခုေတာ႔ သူတို႔လုပ္တဲ႔ "ေပ႔ဂ်္လုံးျပည့္ မုသာဝါဒ" ကို ျမင္ေနရတယ္။

Post a Comment