ရြာမွာ လ်ပ္စစ္မီး ရသြားၿပီတို႔ ဘာတို႔


၁။ က သတင္းစာ ကာတြန္းေလးကို သေဘာက်လို႔။
၂၊ ၃၊ ၄။ ကေတာ႔ ရြာမွာ လ်ပ္စစ္မီး ရသြားၿပီတို႔ ဘာတို႔ေပါ႔။ နယ္အတြက္ အစိုးရက သိန္း ၅၇၀ ဆိုလား (အတိအက် မမွတ္မိ) ခ်ေပးသတဲ႔။ က်န္တာေတာ႔ ရြာ၊ နီးစပ္ရာနဲ႔ ကမ္းလက္တို႔ ကမကထျပဳေပါ႔။
Post a Comment