ဆရာမႀကီးက ေဆာ္သားပဲ။ အသလိုလူလည္း ရွိမွေပါ႔။


ကမ္းလက္ shared Ven Itthasara's post.
လူမၾကည့္ပဲ ပါတီတံဆိပ္ကိုသာၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါဆိုတဲ့စကားကို ဆရာမ ေရႊကူေမႏွင္းက အခုလို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားပါတယ္။
 

 
 

Post a Comment