ပေဟဠိဆန္ဆန္ (land of mystery)' ႏိုင္ငံပါပဲ


ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ တ႐ုတ္နဲ႔အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးျပတ္ေတာက္ ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ စတင္ဖို႔ ၁၉၇၁- ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္ ကို ပထမဆံုးအေခါက္ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္စဥ္မွာ "အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အတြက္ေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ နားလည္ရ ခက္တဲ့ 'ပေဟဠိဆန္ဆန္ (land of mystery)' ႏိုင္ငံပါပဲ" လို႔ေျပာေတာ့ ပရီးမီးယာ ေက်ာက္အိမ္လိုင္က ”တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ပိုၿပီး ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္သြားရင္ အရင္ကေလာက္ နားလည္ရခက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး” လို႔ ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။
တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာ လူဦးေရ သန္းကိုးရာရွိိေနေပမဲ႔ သူတို႔အတြက္ေတာ့ အရာခပ္သိမ္းဟာ ပံုမွန္ပါပဲလို႔ သူက မွတ္ခ်က္ထပ္ေပးပါတယ္။

(ကစ္ဆင္းဂ်ား)

Post a Comment