Life is like that


တိုးရစ္။ ။ Hey, look at that! ကို ျမန္မာလို ဘယ္လို ေျပာရပါသလဲ။
ျမန္မာ။ ။ ဟယ္၊ က်န္း။
တိုးရစ္။ ။ ေက်းဇူးပါ။ Life is like that ကိုေရာ ျမန္မာလို ဘယ္လို ေျပာရပါသလဲ။
ျမန္မာ။ ။ အာ႔ ဘြပဲ။
တိုးရစ္။ ။ မွတ္ရတာ လြယ္တယ္ေနာ္၊ ေက်းေက်း။

Post a Comment