ျပည္တြင္းက စာဖတ္ပရိသတ္ကို ေလးစားသြားၿပီ


ပ႒ာန္းအရေကာက္ႀကီးလိုပဲလို႔ တင္စားၾကတဲ႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈပဋိပကၡ ပထမတြဲ ျပန္ရိုက္ေနရသတဲ႔။
ျပည္တြင္းက စာဖတ္ပရိသတ္ကို ေလးစားသြားၿပီ။ ဂယ္ဘဲ ဂယ္ဘဲ။

Post a Comment