ထိုင္းကိုဗုံးေဖာက္ခြဲခဲ႔တဲ႔ တူရကီႏိုင္ငံသား


ထိုင္းကိုဗုံးေဖာက္ခြဲခဲ႔တဲ႔ တူရကီႏိုင္ငံသားက တရားမဝင္ ဝီဂါလူမ်ိဳးေတြကို တရုတ္ျပည္ထဲ ျပန္ပို႔တဲ႔အတြက္ ထိုင္းကို လက္စားေျခဟန္ရွိတယ္ဆိုပဲ။ သူကေတာ႔ ဘာမွမေျပာဘူး။

ျမန္စာအစိုးရက ပါတီေတြ ရုပ္သံထုတ္လႊင္႔ခြင္႔ ၁၅ မိနစ္စီ ေပးမယ္၊ ဒါေပမဲ႔ တပ္မေတာ္ကို အပုတ္ခ်၊ စြပ္စြဲတာေတြ မပါရ၊ အစိတ္သားကိစၥကို လုံးဝ မထိရ တဲ႔။ "တပ္မေတ္ ၿဖိဳခြဲ၊ တပ္မေတ္ ၿပိဳကြဲ" ဆိုတဲ႔စကားကို ခဏခဏ ၾကားရေတာ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ား ဖရက္ဂ်ိဳင္းလ္ျဖစ္ေနလား ေတြးမိတယ္။ ေလ ယဥ္ေတြေပၚတင္မယ္႔ ပစၥည္းေတြမွာ
ကပ္ထားတတ္တဲ႔ စာေၾကာင္းလို "Handle with care" ေပါ႔။

ပုံက ႀကိဳက္လို႔ပါ၊ အထက္ကသတင္းေတြနဲ႔ ဆိုင္လွမယ္ မဟုတ္ပါ။ မဆိုင္လည္း ကိုယ္တင္ခ်င္ တင္လို႔ရတာပဲ မဟုတ္လား။

Post a Comment