မဟလႅကတန္ဆာ


စာထဲမွာ နာမည္ႀကီးေနလို႔ပါ။ ဝိသာခါတို႔ မဟလႅကတန္ဆာက အိႏၵိယ ရာသီဥတုနဲ႔ မကိုက္ေလာက္ပါဘူး၊ ပူအိုက္ေနမွာ ထင္ပါတယ္။
သုဇာတာတို႔ လွဴတဲ႔ ဃနာႏို႔ဆြမ္းလည္း နာမည္ႀကီးပဲ၊ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမယ္ထင္ေနတာ။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေတြမွာ ကပ္လို႔ စားရတယ္။ ေပ်ာ႔စိစိနဲ႔ အရသာကို မေတြ႔ဘူး။

Post a Comment