တရုတ္က ေလေတာ႔ နည္းနည္းမွ မေလ်ွာ႔ဘူး


နပိုလီယံကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕ ကုန္သြယ္ ေရး နယ္ခ်ဲ႕မႈကလည္း အရွိန္ အဟုန္ပိုေကာင္းလာၿပီး ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈ အေနနဲ႔ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေစ လႊတ္ခဲ့ျပန္ပါ တယ္။ နပိုလီယံနဲ႔ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲမွာ လက္စြမ္းျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၿဗိတိ သွ် ေရတပ္စြမ္းရည္ဟာ တ႐ုတ္နဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ကမ္းလွမ္းမႈ မွာေတာ့ သိပ္ၿပီး အေထာက္အကူ မျဖစ္လွပါဘူး။
ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဝီလီယံ အမ္းဟာ့(တ္) (William Amberst) က သူ႕ဝတ္စံုခ်ဳပ္လို႔ မၿပီးေသးလို႔ ပါ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဘုရင္ေရွ႕ ဒူးေထာက္ အခစားဝင္ဖို႔ ျငင္းဆန္လိုက္တဲ့အခါ သူနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကိုလည္း တ႐ုတ္အင္ပါယာက ပယ္ခ်ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဘုရင္ မင္းျမတ္က အဂၤလန္ရဲ႕ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ရီဂန္႔ (Regent) ထံ ေရးတဲ့စာမွာ

“မိုးေအာက္ေျမျပင္တစ္ခုလံုး၏ အရွင္သခင္၊ တ႐ုတ္အင္ပါယာသည္ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးထံ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျပဳမေနႏိုင္ပါ” “အလြန္ေဝးလံလွသည့္ ပင္လယ္ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္၏ သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင္႔ ယဥ္ ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလိုမႈအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုေတာ့ တ႐ုတ္ ဘုရင္မင္းျမတ္က အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားေပသည္။ သို႔ေသာ္ ...”
(၁၉ ရာစု၊ အေနာက္တိုင္း သာသနာျပဳေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းထဲမွာေတာ့ ဒီလိုေရးထားပါတယ္။)

“ယေန႔မွစ၍ ဘယ္လိုသံတမန္မွ မေစလႊတ္ပါႏွင့္၊ ဤကိစၥက ခရီးပန္း၊ အခ်ိန္ကုန္သာျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔အေနျဖင္႔ စိတ္လိုလက္ရ အလုပ္ အေၾကြး ျပဳလုပ္လိုသည္ဆိုပါက အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လွ်င္ တရုတ္ အင္ပါယာမွ သာသနာျပဳမ်ား ေစလႊတ္ ေပးႏိုင္ေပသည္။ သို႔မွသာ သင္တို႔လည္း ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ျမင့္မားလာသူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အမိန္႔ကို သင္တို႔အေနႏွင္႔ ထာဝရ လိုက္နာၾကရမည္။”

(ကစ္ဆင္းဂ်ား)

Post a Comment