သဒၶါဓိကဘုရားရွင္ေတြရဲ႕ သာသနာတြင္းလို


ျမန္မာျပည္က သက္တန္း သိန္း၊ ေသာင္းၾကာေအာင္ ေနရတဲ႔ သဒၶါဓိကဘုရားရွင္ေတြရဲ႕ သာသနာတြင္းလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။ သူမ်ားေတြ လုံးဝအနားယူတဲ႔ အသက္ ၇၀ တန္းေရာက္ေနတာေတာင္ သမၼတလုပ္ဖို႔ မ်က္ေစာင္းထိုးေနရတုန္း။
လက္ရွိကလည္း အနားယူရမယ္႔အရြယ္လို႔ မထင္ေသးဘူး။

Post a Comment