လူငယ္ေတြဆီမွာ အဓိက ျမန္မာ႔ ကိုယ္႔က်င္႔တရား တန္ဖိုးေတြ မရွိေတာ႔ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး


ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္၊ ကိုကာကိုလာေသာက္ေနတိုင္း အေနာက္တိုင္း ကို ေထာက္ခံတယ္ ေျပာလို႔ မရဘူး၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္၊ ကိုကာကိုလာေသာက္ေနတဲ႔ လူတစ္စုရဲ႕ ခါးမွာ အေမရိကန္ေလယာဥ္ကို ေဖာက္ခြဲဖို႔ ဗုံးေတြ ခါးပတ္လာႏိုင္တယ္။
(ဟန္တင္တန္)

ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္၊ ျပင္သစ္မိတ္ကပ္လူး၊ အေနာက္တိုင္းတီးဝိုင္းပုံ တီရွပ္ဝတ္ထားတဲ႔ လူငယ္ေတြဆီမွာ အဓိက ျမန္မာ႔ ကိုယ္႔က်င္႔တရား တန္ဖိုးေတြ မရွိေတာ႔ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ အေလာင္ဘုရား ဝတ္စုံ မဝတ္လည္း ေခတ္သစ္ စစ္သားတစ္ေယာက္ဟာ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ အသက္ေပးကာကြယ္ခြင္႔ ရွိေနပါတယ္။

Post a Comment