အယူမသည္းသူမ်ား


( အေနာက္ ႏိုင္ငံသားေတြ အယူသည္းခ်က္ကေတာ႔ ( ၁၃ ) ဂဏန္းဆို ေသမေလာက္ ေၾကာက္တယ္ )

ပထမလူ    ။  ။  အဲသလို အယူသည္းတာေတြကို ငါေတာ႔ လုံးဝ အယုံအၾကည္ မရိွဘူး။ ဒါေတြကို ယုံၾကည္ရင္ ကံ ဆိုးတတ္လြန္းလို႔။
ဒုတိယလူ   ။  ။ ေထာက္ခံတယ္၊ ငါတု႔ိ ေဗဒင္ဆရာကလည္း ဒါေတြကိုမယုံၾကည္ဖို႔ အၿမဲသတိေပးတယ္။ နားမေထာင္လို႔ကေတာ႔ တစ္ခုခု ျဖစ္ေတာ႔တာပဲ။
တတိယလူ ။   ။ အတိအက်ပဲ။ ငါတု႔ိ ဘိုးဘိုးကလည္း အၿမဲေျပာတတ္တယ္။ ဒါေတြကို သိပ္ယုံၾကည္ရင္ ယၾတာေခ်တာေတာင္ မရတတ္ဘူး တဲ႔။

အယူမသည္းတဲ႔ လူ သုံးေယာက္ သေဘာတူညီမႈ ရသြားၾကတယ္။

( ၁၃ ) ဂဏန္း ေလးဟာ အယူသည္းတဲ႔ အေနာက္ ႏိုင္ငံသားေတြၾကားမွာ မ်က္ႏွာမရသလုိ  အယူမသည္းတဲ႔ ျမန္မာေတြၾကားမွာလည္း မ်က္ႏွာမရ ရွာဘူး။


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment