အျပစ္ကင္းတဲ႔ " ငါ "


မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိဝံသ၏ စကားလုံး ပိုင္ႏိုင္မႈကို အမွတ္ရ ၾကည္ၫိုမိရင္း........
ငယ္စဥ္က က်က္မွတ္ခဲ႔ရသည္႔ " ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ " မဂၤလာအဖြင္႔ ကဗ်ာေလးကို ႐ြတ္ၾကည္႔မိသည္။
ငါ႔ ငါ မ်ား တိုင္ပင္ မလြဲ၊ အဓိပၸါယ္လည္း မေဖာက္၊ ေနာက္လူ လိုက္ေရး၍ မရႏိုင္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ပင္။
အသံထြက္ ဖတ္ၾကည္႔ပါ။ ခြန္းအားမ်ားစြာ ရႏိုင္ပါသည္။

ငါ႔ သား သမီး
ငါ႔ ဇနီးကို
ငါ ႀကီးသည္႔ ခါ
ငါ ေဖြရွာ၍
ငါ သာ ေထာက္ပင္႔
ငါ ခ်ီးျမႇင္႔ဖို႔
ငါ ႏွင္႔ ေတာ္ရာ
ငါ႔ ပညာကို
ငါ သာႀကိဳးစား
ငါ မနားျပီ
ငါ႔ အား
ငါ ကိုးမည္သာတကား

ၾကည္ၫိုေကာ္ေရာ္ပါ၏။    ။


 ကမ္းလက္ 

Post a Comment