ကေမာက္ ကမ ေဝါဟာရ မ်ား


" လူ " ဇင္ဘတ္က လူမျဖစ္ရဘူး ( နိုင္ငံ ျဖစ္ေနတယ္ )
" ရို " ဇင္ဘတ္က လူျဖစ္ေနတယ္ ( ရိုေဘာ႔ ျဖစ္ရမွာ )

" သန္း " ေရႊက သမၼတ ျဖစ္ရမွာ
" သိန္း " စိန္က သမၼတ ဝင္ျဖစ္ေနတယ္။
( ခု၊ ဆယ္၊ ရာ၊ ေထာင္၊ ေသာင္း၊ သိန္း၊ သန္း၊ ကုေဋ။ ကဲ........ဘယ္ဟာက သုည ပိုမ်ားသလဲ၊ ေျဖၾက )

ရုံးမွာ မ " တိုင္တန္း " သူက နစ္ရမယ္႔ကိစၥကို

" တိုင္တန္း " က ဝင္ " နစ္ " ေနတယ္။ မျပီးေသးဘူး ။

" ေရႊ " က ဝင္းစလက္ ျဖစ္သင္႔တာ
" ကိတ္ " က ဝင္းစလက္ ျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ ( သစၥာနီ၊ ဂ်ပုႀကိဳက္လွေပါ႔ )

မိုဟာမက္ " အလီ " က ၂ တစ္လီ ၂ မဆိုတတ္ဘူး
တရုတ္မ မလီက သခ်ၤာပါေမာကၡ။

လီကြမ္းယု ဆိုရင္ " အလီ " သာ ရတာ " ကြမ္း " မစားတတ္၊ မ " ယု " ယတတ္ႀကီး။ ကဲ ........

ခ်စ္လို႔ေမးတာ၊ ေျဖၾက။ ( ကိုဝန္းသို၊ ကိုတုတ္ဂ်ီး ) ႏွာ မေစး ေၾကး။ ဖုန္းေတာ႔ မေခၚနဲ႔ ႏွာေစးေနလို႔။

ကမ္း ( ကန္း၊ ေမဘီ ) ေနေသာ လက္
ဒါနဲ႔ လက္က ျမန္မာလို ဟန္းဒ္ ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္လိုေတာ႔ ေျခေထာက္ ေနာ္။


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment