တင္မရေတာ့တဲ့ စာ


ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူနဲ႔ အိမ္သာေဆးေနရသူ
ဦးသိန္းစိန္ အေၾကာင္း တစ္ခါ စဥ္းစားရင္ ေခါင္းေမႊးတစ္ေခ်ာင္း ျဖဴတယ္။ ကမၻာ႔ ပလိပ္ အိုဗားမားက သူ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ သူေ႐ြးတဲ႔ အစိုးရနဲ႔။ ဂရိက လူပ်င္းေတြမ်ားလို႔ ဆိုကေရးတီး မ်က္ႏွာ ပ်က္တာ။ စပိန္ေတြက ေဘာလုံးပြဲ အေၾကာင္း၊ NGO အၾကာင္းနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ျပီး သူတို႔ တင္တဲ႔ အေႂကြး ဂ်ာမန္ေတြ ေပးလိမ္႔မယ္႔ဆိုျပီး မိုက္ေနလို႔ မြဲေနတာ။ ဦးသိန္းစိန္ က တပ္ပ်က္ သမၼတလုပ္။ ကံေကာင္းတာလား၊ ကံဆိုးတားလား၊ ႀကိဳက္သလို ေျပာၾက။ အဘ အဆက္ဆက္က အိမ္သာေတြကို သူ ေဆးခြင္႔ရေနတယ္။

ကန္ထ႐ိုက္ ဖ်က္တာဟာ ကတိပ်က္တာ။ ကတိမတည္သူနဲ႔ ဘယ္သူမွ စီးပြားေရး မလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါဆို ဒီကတိေတြကို ဆက္တည္ရမွာလား။ ခက္တာက ဒီကတိေတြက သူေပးခဲ႔တာေတြ မဟုတ္ဘူး။

" ေရွ႕ကေကာင္ေတြ ေပးထားတဲ႔ ကတိက ငါနဲ႔မဆိုင္၊ တူနယ္ တုနယ္ ေျဗာင္ " ဆိုျပီး ေခါင္းေပါင္းစထဲ ယပ္ေတာင္စိုက္ျပီး ကရေအာင္လည္း ဒီ သမၼတက အ႐ူးမဟုတ္။
" ေရွ႕က ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္ လုပ္ေနတဲ႔ ေကာင္ေတြကိုပစ္၊ ငါက ငါ႔ေျမးနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာဂိမ္းေဆာ႔ေနတာ မျပီးေသးလို႔ " အထိလည္း ဒီ သမၼတက အႏွမ္းမဟုတ္။

ဒါဆို ဒီကတိေတြကို ဆက္တည္ရမွာလား။ ျဖစ္ပုံက ျမန္မာတို႔ ႏွလုံးသည္းပြတ္က ဗုဒၶဘာသာ။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ လုံးသည္းပြတ္က ရတနာ သုံးပါး။ ရတနာ သုံးပါးမွာ သက္ရိွက်န္ေနတာက သမၼတိ ( အရိယာ ) သံဃာ။ သံဃာရဲ႕ လုံးသည္းပြတ္က သိမ္။
သတၲဳက သိမ္ထဲအထိဝင္တူးေတာ႔ လြန္ေတာ႔ လြန္ျပီေပါ႔။

ကန္ထ႐ိုက္၊ ဟုတ္တယ္။ ဒါက အလုပ္သေဘာ။ ဒါေပမယ္႔ အလုပ္ထဲမွာလည္း အက္သစ္ေတာ႔ ရွိတာပဲ။ လူႀကီးလူေကာင္းေတြက လူထု ဆင္ေစးတစ္ ျဖစ္တဲ႔ ဘာသာေရးလိုကိစၥေတြ ရေအာင္ေရွာင္တယ္။ အဲဒီလူက ဘာသာတရား ရွိမယ္ဆိုရင္ေပါ႔။
အ႐ူးနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဆီမွာေတာ႔ မရွိဘူး။ ဘစ္စနစ္ ထဲက အက္သစ္။

ျမစ္ဆုံကို သမၼတ ဗြီတို နဲ႔ ရပ္ခဲ႔ျပီးျပီ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ္႔ လူေတြ ဒီ ( သတၳဳတြင္း ) ပြဲအေျဖကို လိုက္ဖ္ ရွိဳးတစ္ပြဲလို ေစာင္႔ၾကည္႔ေနၾကမွာ အေသအခ်ာပဲ။ တစ္ခုသက္သာမွာက ျဖစ္ခဲ႔ရင္ေတာင္ တရုတ္ မုန္းတီးေရးေၾကာင္႔ ဆိုတ႔အေျဖ ႀကံဖန္ ထုတ္လို႔ရလိမ္႔မယ္။ ကတိပ်က္တာက ေကာင္းေတာ႔ မေကာင္းဘူး။
စဥ္စားလို႔ ဉာဏ္မမီတာက သမၼတရုံး ဝနႀကီး ( စိန္ ) ေအာင္မင္းရဲ႔ စကား။ ၁၉၈၈ ခု ေနာက္ပိုင္း -


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment