အရွင္ အာနႏၵာကို အမွာမထားခဲ႔သည္႔ကိစၥ

ဤကိစၥက ဘုရားရွင္၏ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္ ကိစၥျဖစ္သည္။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၌ အနာဂတ္မွာတမ္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အရွင္အာနႏၵာထံ ခ်န္ထားေတာ္မူခဲ႔ေသာ္လည္း  ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္ကိစၥကိုမူ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သဒၶါတရား တိုးပြားေစရုံသာ ဘုရားရွင္ ရည္႐ြယ္ေတာ္မူခဲ႔ဟန္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဓာတ္ေတာ္ ေဝငွရာ၌ပင္ အ႐ွင္ အာနႏၵာမပါ၊ ေဒါန ပုဏၰားက ဦးေဆာင္သြားခဲ႔သည္။


ဓာတ္ေတာ္ကို ဖူးျမင္ရျပီး စိတ္ၾကည္ႏူးေနရမည္႔အစား ဓာတ္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရေရး အတြက္ပင္ စစ္ျဖစ္မလို ျဖစ္ခဲ႔ရေသးသည္။ ဤကိစၥကလည္း အနည္းငယ္ အ႐ုပ္ဆိုးသည္။ ဇာတိမာန္၊ ဂုဏမာန္ေတြ မ်ားလြန္းသည္။ သံေဝဇနိယ ေလးဌာနႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိန္႔မွာခဲ႔သလို  ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္ ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍လည္း  မိန္႔မွာခဲ႔တန္ရာ၏ ဟု စဥ္းစားရန္႐ိွေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ အေထြအထူး အမွာ မထားခဲ႔ေပ။

ဤ ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္ကိစၥက ဗုဒၶဘာသာမွာသာမက အျခားဘာသာမ်ားမွာလည္း ပံုစံတစ္မ်ိဳးစီျဖင္႔ ႐ိွေနတတ္သည္။ အထူးအဆန္းကို ႏွစ္ျခိဳက္ၾကေသာ လူထု အႀကိဳက္ ထူးဆန္းေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေပးလာရေတာ႔သည္။

ဓာတ္ေတာ္ကို အေလးတျမတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးတိ႔ုတြင္ တရုတ္တို႔က နံပါတ္တစ္ဟု ထင္သည္။ ျမန္မာတို႔လည္း ထပ္ခ်ပ္မကြာေတာ႔ ရိွသည္ထင္၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္မည္ တ႐ုတ္ႂကြင္း၊ ျမန္မာႂကြင္း၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား႐ိွရာ ကမာၻအရပ္ရပ္ႂကြင္း ဓာတ္ေတာ္မ်ား ယခုေခတ္၌ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔လာရသည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ သူေတာ္စင္တုိ႔ ဓာတ္ေတာ္မ်ားမွန္လွ်င္ေတာ႔ ေလးျမတ္ေကာ္ေရာ္မႈေတာ႔ ထိုက္သည္။ သဒၶါတရား တိုးပြားေစႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ မဟာပရိနိဗၸာနသုတ္မွာ ေတြ႔ရသည္႔အတိုင္း ဓာတ္ေတာ္ေၾကာင႔္ စစ္ပင္ျဖစ္ရေတာ႔မလို ျဖစ္ေခ်ေသာ္ ဓာတ္ေတာ္ႏွင္႔  သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေရးကေတာ႔ တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနဟန္မရိွဟု ယူဆရန္သာ႐ိွေပေတာ႔သည္။ ဘယ္လို ဘယ္ပံု   မီးသၿဂိဳဟ္ရန္ပင္ မွာထားေတာ္မူခဲ႔ပါလ်က္  ေမြေတာ္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဘယ္လို ဘယ္ပံု ခြဲေဝရစ္ေစဟု အမွာ မထားခဲ႔ျခင္းက အနည္းငယ္ေတာ႔ ထူးျခားသည္။

အက်င္႔ေလာက္ အေရးမပါေသာေၾကာင္႔သာ အေထြအထူး အမွာမထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ရာ၏ ဟုသာ သုံးသပ္ရန္ရိုေပေတာ႔သည္။

Ref: Relic. A to Z


သီဟနာဒ

Post a Comment