ပေဟဠိ

ပထမလူ ။       ။ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ လူ႕ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ႔ ငါးပါးသီလတုိ႔ ရွစ္ပါးသီလတို႔ဆို ရွင္းေနတာပဲေနာ္။ ဖတ္လိုက္ရင္ တန္းျပီး နားလည္တယ္။ မဂၤလသုတ္တို႔ သိဂၤါေလာဝါဒသုတ္တို႔ဆိုလည္း လိုက္နာရမယ္႔ ဝတၲရားေတြက ရွင္းေနတာပဲ။

ဒုတိယလူ။       ။ ဟုတ္တယ္ဗ်။ လူ႕ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ႔ ငါးပါးသီလတုိ႔ ရွစ္ပါးသီလတို႔ ရွင္းေနတာက ဘုရားလက္ထက္က အႀကံေပး ပညာရွင္ အဖြဲ႔ဆိုတာေတြ မ႐ိွေသးလု႔ိေနမွာ၊ သုတၳန္ေတြ အဓိပါၸယ္ရွင္းေနတာကေတာ႔ စပိခ်္ ရုိက္တာေတြ ( Speech writer ) မေပၚေသးလို႔ထင္ပါတယ္။ ထားပါဗ်ာ၊ ဒီကိစၥေတြမွာ ဉာဏ္မမီပါဘူး။


ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment