အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ (စကၤာပူ)

စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ က်င္းပခြင့္ကုိ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာႏွင့္ ဝင္ခြင့္ကဒ္မ်ားကုိ မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္း
(Mangala Vihara Buddhist Temple, 30 Jalan Eunos, Singapore 419495) တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ေဖာင္ျဖည့္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာႏွင့္ ဝင္ခြင့္ကဒ္တြင္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

ေျဖဆုိသူတစ္ဦးလွ်င္ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာ (၂) စံု၊ ဝင္ခြင့္ကဒ္ (၂)စုံ ျဖည့္ရမည္။ ဝင္ခြင့္ကဒ္တြင္ ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံကပ္၍ ဓာတ္ပုံအလြတ္ (၂) ပုံ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေျဖဆုိမည့္သူ၏အမည္၊ အဘအမည္၊ ေျဖဆုိမည့္စားေမးပြဲကုိ ထင္ရွားစြာ ေရးသားေပးပို႔ရမည္။

စာေမးပြဲ ေျဖဆုိမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ (၂) လက္မပတ္လည္ ဓာတ္ပုံ (၄) ပုံ ယူေဆာင္ကာ ေအာက္ပါ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္၍ ေဖာင္ျဖည့္ႏုိင္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔       ။    ။ ည (၇း၃၀) နာရီမွ (၉း၀၀) အထိ
စေနေန႔         ။    ။ ညေန (၄း၀၀) နာရီမွ (၆း၃၀) အထိ
တနဂၤေႏြေန ႔   ။    ။ ညေန (၄း၀၀) နာရီမွ (၆း၃၀) အထိ

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖာင္ျဖည့္သူမ်ားသည္ ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ ႏုိဝင္ဘာ (၁၁) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရမည္။

စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ရက္

အဘိဓမၼာပထမဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္၊ တနလၤာေန႔)
အဘိဓမၼာဒုတိယဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္၊ အဂၤါေန႔)
အဘိဓမၼာတတိယဆင့္ (ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔)

စာေမးပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ ။        ။ စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁:၃၀ မွ ညေန ၅:၃၀ အထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ           ။        ။ မဂၤလာဝိဟာရေက်ာင္း၊ Chew Quee Neo Hall

အဘိဓမၼာ ႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္ စာေမးပြဲေၾကျငာခ်က္
အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ၀င္ခြင့္ေတာင္းပံုစံ
အဘိဓမၼာ ၊ အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္) ၊ ၀ိသုဒၶိမဂ္ ၀င္ခြင့္လက္မွတ္

~ စုံစမ္းရန္ ~
ဦးစကၠပါလ (၈၅၉၈၈၁၇၇)
ဦးအံ့ထူးႏုိင္ (၉၀၂၅၄၉၀၉)

အဘိဓမၼာအသင္းၾကီး၏ Webiste

ကမ္းလက္

Post a Comment