ကမ္းလြန္ပင္လယ္


သိပ္ ေနာက္က်ေနျပီလား
အရုဏ္ဦး ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ ေဝခဲ႔တာပါ
ေျခရာေတြ မ်ားရင္ ေျခရာမထင္ေတာ႔ဘူး
လူ ဆိုတာ
သတင္းထူး ငတ္တဲ႔ သတၱဝါ
ဘာကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္။

သိပ္ ေစာလြန္းေနသလား
မိုးေႏွာင္းေကာက္ဖို႔ ပြင္႔ခဲ႔တာပါ
သတင္းထူးေတြ မ်ားရင္ သတင္းမထူးေတာ႔ဘူး
လူ ဆိုတာ
ေျခလွမ္းဦးဖို႔ ငတ္တဲ႔ သတၱဝါ
ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္။

ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္
ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္
ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္
ေျပာသူေတြ မ်ားလြန္းေတာ႔
နားညည္းသြားတဲ႔ ႏွင္း နဲ႔ ပန္းက
ပ်က္၊ ျဖစ္၊ တည္။
တည္၊ ပ်က္၊ ျဖစ္။
အရြတ္ အဖတ္ မပါတဲ႔ ပါေဖာင္းမင္႔ အစစ္။     ။


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment