လူ ( ေလာဘနဲ႔ ေမာဟ )

ေရွးသေရာ အခါ လူတစ္ေယာက္ထံ၌ တစ္ေန႔လ်ွင္ ေ႐ႊဥတစ္လုံး ဥေပးေသာ ဘဲငန္းမႀကီးတစ္ေကာင္ ႐ိွေလသည္။
တစ္ေန႔လွ်င္  ေ႐ႊဥတစ္လုံးမွ်သာ ဥေပးေနသျဖင္႔ စိတ္မ႐ွည္ေတာ႔ေသာ ထိုလူက ဘဲငန္းမႀကီးသတ္၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲ ရွာၾကည္႔ေလရာ
 ေ႐ႊဥႏွင႔္တူတာဆို၍ ဘာမွ မရွိေတာ႔သည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
ထိုအခါ ထို ပုဂိၢဳလ္က မ်ားစြာ ေက်နပ္မိေလေတာ႔သည္။
အေၾကာင္းကား
" ဤ ဘဲငန္းမႀကီး၌  ေ႐ႊဥ ဥေပးရန္ လက္က်န္မ႐ိွေတာ႔၊ မစူးစမ္းမိေသာ္ ဥလာႏိုး ဥလာႏိုး ျဖင္႔ အစာေတြ ေကၽြးေနရဦးမည္ " ဟု ေတြးမိေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေလသည္။


ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment