ဓာတ္တူ သေဘာတူ ပညာရွင္


1 ) ဓာတ္တူ

" ဖူးစာ ဆိုတာ ေကာင္းကင္ဘံုေပၚက တခါတည္း ဖန္တည္းေပးထားတာလို႔ ဆိုၾကတယ္၊ ဒါကို ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ "
"  အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ လွ်ပ္စီးေတြ၊ မိုးၿခိမ္းသံေတြ၊ မိုးႀကိဳးေတြလည္း  ေကာင္းကင္က က်လာတာပဲေလ "

2 ) သေဘာတူ

" ေျမးေတြ၊ အဘိုး အဖြားေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတတ္ၾကတယ္ ေနာ္ "
" ဟုတ္တယ္ဗ်၊ သူတို႔မွာ ဘုံ ရန္သူ ရွိပုံရပါတယ္ "

3 ) သမိုင္း ပညာရွင္

" အေမရိကန္ သမိုင္းကို ေတာ္ေတာ္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိသလား "
" သိတာေပါ႔၊  ေမးလ္ ဂစ္ဘ္ဆင္ ( Mel Gibson ) ရဲ႕ လက္ထက္မွာ ျပည္တြင္း ေတာ္လွန္ေရး စစ္ပြဲ ႏိုင္ခဲ႔တယ္။
တြန္ ဟင္႔ ( Tom Hanks ) ရဲ႕ လက္ထက္မွာလည္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ႏိုင္ခဲ႔ျပန္တယ္။
ဟို အျဖစ္မရွိတဲ႔ ခ်ာလီ ႐ွီးန္း ( Charlie Sheen )  ရဲ႕ လက္ထက္ေရာက္မွ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲ ႐ွံဳးခဲ႔ရတယ္ "

3  3 ) A TV show, Family Guy.


ဇင္ေဝေသာ္ 

Post a Comment