*** ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ ***

၁ ။ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ပ်က္ျခင္းသည္ အစိုးရႏွင္႔ မဆိုင္၊ ထရန္စေဖာ္မာပုံး မ်ားႏွင္႔သာဆိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္ခဲ႔ေသာ္ ထရန္စေဖာ္မာပုံး ႏွင႔္အနီးဆုံးတြင္ရွိေသာ တာဝန္သိ ျပည္သူတစ္ေယာက္ေယာက္က ( ျမန္မာ႔နည္း ျမန္မာ႔ဟန္ျဖင္႔ ) ထရန္စေဖာ္မာပုံးကို ေျခေထာက္ျဖင္႔ ခပ္နာနာေလး ကန္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။  ေျခေထာက္ျဖင္႔ ခပ္နာနာေလး ကန္ဟူသည္  ေျခေထာက္ျဖင္႔ ခပ္နာနာေလး ကန္၊ တုတ္ စသည္ျဖင္႔ မ႐ိုက္ရဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုသို႔ ကန္လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရေသာ္ ေဆးဖိုးဝါးခ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမေတာင္းရန္  ထရန္စေဖာ္မာပုံးမ်ား ႏွင႔္ နီးေသာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားကို အမိန္႔စာ ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္သျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင္႔ စိုးရိမ္စရာ မလို။

၂ ။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား မသုံးစြဲရန္
လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္ထဲ၌ အေရးတၾကီးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရာ လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္အတြင္းရိွ နဗီဂိတ္တာမ်ား၏ ဆစ္ဂနယ္မ်ား ေရာေထြးသြားႏိုင္သျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင္႔ ဆဲလ္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ စသည္႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား မသုံးစြဲၾကရန္ ေမတၲာရပ္ခံလိုက္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူတို႔ေၾကာင္႔ ပါလီမန္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေႏွာင္႔ေႏွးေစႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာ႔ ပညာရွင္တို႔ ေတြ႔ရိွခဲ႔ရသည္။ မေန႔က သမၼတရုံးသိ႔ု ပို႔လိုက္ႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအတည္ျပဳခ်က္သည္ မီးျဖတ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း သုံးစြဲမႈ ရပ္တန္႔လိုက္ႏိုင္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

၃ ။ စကားလုံးႀကီးမ်ား မသုံးစြဲရန္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏုႏု နယ္နယ္သာ ရိွေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သုံးစြဲသူကိုယ္တိုင္ မႏိုင္မနင္း မ ယူေနရသည္႔ မ႑ိဳင္ မ႑ပ္ မဟာဗ်ဴဟာ စူဠဗ်ဴဟာ စေသာပါဠိသက္ ျမန္မာ ေဝါဟာရမ်ား၊ ဟူးမင္း႐ိုက္ ဟ်ဴမီလီေယးရွင္း႐ိုက္၊ စထရက္ဒဂ်ီ ထရက္ဂ်ဒီ စေသာ အဂၤလိပ္  ေဝါဟာရမ်ားျဖင႔္ ပစ္ေပါက္၍ မကစားၾကရန္၊ အထူးသျဖင္႔ သမၼတႀကီးကို မ်က္ရည္ယိုေစေသာ ေပါက္တတ္ကရ ေမးခြန္းမ်ား မေမးၾကရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်က္ရည္က်ရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္း၊ တိန္ေရွာက္ဖိန္တို႔မွအစ လီကြမ္းယု အထိပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေနာက္ေနာင္ မ်က္ရည္ယိုေမးခြန္း ေမးပါက မ်က္ရည္ယိုဗုံးျဖင္႔ ပစ္ခတ္ တားျမစ္မည္ျဖစ္သည္။

၄ ။ အလုပ္လက္မဲ႔ ျပႆနာ

တစ္ကမာၻလုံး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဤ  ျပႆနာကို စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဥပမာ ကားလမ္းမ်ား ညီညြတ္ေနလွ်င္ မိုးရြာအျပီး ေရမ်ားက သူ႕ အလုိလို ေအာက္စီးသြားသျဖင္႔ မည္သူမွ အလုပ္မရႏိုင္ေတာ႔။ ယခုမူ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာ မညီေအာင္လုပ္ထားသျဖင္႔ မိုးရြာအျပီး တံျမက္စည္းမ်ားျဖင္႔ လွဲက်င္းေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာကို အလုပ္ေပးထားႏိုင္ခဲ႔သည္။

ဤသို႔ေသာ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္အခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနႏွင္႔ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ျပီး ဉာဏ္႐ိွသေ႐ြ႕ေတာ႔ ျပည္သူ႕တာဝန္ကို  ဘယ္သူမွ မေပးဘဲ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမ်ား ယူျပီး အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သံဓိ႒ာန္ျပဳၾကသည္ ။ပံု
အမိန႔္အရ
ဦးကိုေမာင္၊ အလယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ( ႀကီး )

Post a Comment