ပညာရွင္ & မူႀကိဳေက်ာင္းသား

Anderson Consulting Worldwide အဆိုအရ ဒီေမးခြန္း ေလးခုကို ပညာ ရွင္ႀကီးေတြ ေျဖဆိုရာမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြဲေတြျဖစ္ၿပီး အေျဖမွန္ အမ်ား ဆုံးရေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္သူေတြက မူႀကိဳေက်ာင္းသားေလးေတြ တဲ႔။
ကဲ စမ္းၾကည္႔ရေအာင္။

ေမးခြန္း တစ္
၁။သစ္ကုလားအုပ္ကို ေရခဲေသတၱာထဲ ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
ေရခဲေသတၱာထဲ ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
ရိုးရိုးေလး စဥ္းစားပါ။ အေျဖမရခင္ ေအာက္က အေျဖကို မၾကည္႔ပါနဲ႔ တဲ႔။
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????

အေျဖမွန္က: ေရခဲေသတၱာကိုဖြင္႔၊ သစ္ကုလားအုပ္ကို ေရခဲေသတၱာထဲ ထည္႔ ပါတဲ႔။
ဒီေမးခြန္းက ေတာင္ေတာင္အီအီေတြ ေလ်ွာက္ၿပီးမစဥ္းစားပဲ အေရးအႀကီး ဆုံးအခ်က္ကို သတိျပဳမိ၊ မျပဳမိကို စစ္တာပါ။

ဟုတ္ၿပီ၊ ေမးခြန္း ႏွစ္
၂။ ဆင္ကို ေရခဲေသတၱာထဲ ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
ေရခဲေသတၱာထဲ ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
ဘယ္လိုထည္႔မလဲ။
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
ေရခဲေသတၱာကိုဖြင္႔၊ ဆင္ကို ေရခဲေသတၱာထဲ ထည္႔။ ဒီလိုလား။ မွားပါတယ္။
******************************************************

အေျဖမွန္က: ေရခဲေသတၱာကိုဖြင္႔၊ သစ္ကုလားအုပ္ကို ေရခဲေသတၱာထဲက ထုတ္၊ ဆင္ကို ေရခဲေသတၱာထဲ ထည္႔ပါ။
ဒီေမးခြန္းက လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ကို ဘယ္ေလာက္ ဆက္ စပ္ ၾကည္႔ႏိုင္သလဲဆိုတာကို စစ္ေဆးတာပါ။

လာၿပီ ေမးခြန္း သုံး
၃။ ျခေသၤ႔မင္းဟာ တိရစၧာန္ေတြ အားလုံးကိုေခၚၿပီး ညီလာခံ က်င္းပေနတယ္ ။ တိရစၧာန္တစ္ေကာင္ကလြဲရင္ တဲ႔။
အဲဒီ တိရစၧာန္က ဘာလဲ။

????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????

အဲဒီ တိရစၧာန္က ဆင္ပါ။ ေရခဲေသတၱာထဲ ေရာက္ေနလို႔။
ဒါက သင္႔ မီမိုရီကို စစ္တာပါ တဲ႔။

ကဲေနာက္ဆုံး ေမးခြန္း ေလး
မိေက်ာင္းေတြႀကီးစိုးတဲ႔ျမစ္ကို ကူးၿပီးခရီးသြားရေတာ႔မယ္။ တံတားမရွိ၊ ေလွ သေဘၤာမရွိ တဲ႔။
ဒါဆို ဘယ္လို ကူးသြားမလဲ။
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????

အေျဖမွန္က: ျမစ္ထဲ လက္ပစ္ကူး ကူးခတ္သြားရုံပါ။
မိေက်ာင္းေတြအားလုံး ညီလာခံထဲ ေရာက္ေနၾကတယ္။

ျပႆနာကို အရိုးဆုံးခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႀကီးေတြထက္ မူ ႀကိဳေက်ာင္းသားေလးေတြက အမ်ားႀကီးသာတယ္ ဆိုတာကို Anderson Consulting Worldwide က သုေတသန ျပဳထားတာပါ။

Post a Comment