အာရွ ခ်ဥ္ဖတ္ႀကီး

ရိုဟိန္ဂ်ာ အရွဳပ္ေတာ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖတ္ရတဲ႔ စာေတြထဲမွာ ဒီလူေျပာတာ သဘာဝ အက်ဆုံးပဲ။
"Nobody wants to acknowledge the large numbers of people and nobody knows what to do with them." တဲ႔။
Chris Lewa,
Arakan Project Coordinator, S.T

ပထမအပိုဒ္ "Nobody wants to acknowledge the large numbers of people " က ျမန္မာျပည္ (သမၼတ) ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာေပါက္ ဟန္ ၫႊန္းဆိုၿပီး ဒုတိယ အပိုဒ္ကေတာ႔ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္ရမွန္း ဘယ္သူမွ မသိဘူး ဆိုေတာ႔ ....... ၿပီးေရာ။
ျမန္မာေတြ ေစတနာပ်က္တာလည္း (ေၾကာက္တယ္ဆို ပိုမွန္မယ္) မြတ္စလင္ျဖစ္လို႔ ဆိုတာထက္ ကာမဂုဏ္ေတြ နင္းကန္လိုက္စား ကေလးေတြ အထိမ္းအကြတ္မဲ႔ ေမြးေနၾကတာေၾကာင္႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
ၿပီးေတာ႔ လက္ရွိျပႆနာနဲ႔ နာက်င္ခံစားရတာေတြပါ ထည္႔စဥ္းစားရင္ ဒီကေလးေတြကလည္း ႏိုင္ငံ႔အက်ိဳးကို တစ္တပ္တစ္အား သယ္ပိုးမယ္႔ လူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔ထက္ မုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာမယ္႔ အဖ်က္သမားေ တြ ျဖစ္ဖို႔ပဲမ်ားတယ္။

Chris Lewa, ေျပာသလိုပဲ "nobody knows what to do with them"
ဒီကိစၥကို ဘယ္သူမွ လူတတ္ႀကီး ဝင္မလုပ္ရဲဘူး (အေမရိကန္ အပါအဝင္) ထိုင္းစတဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ လုပ္ေနၾကတာကလည္း အနာဂတ္ ဗုံးေတြ ကိုယ္႔ဆီ ေရာက္မလာဖို႔ပဲ။

လူ႕ အခြင္႔အေရးသမာေတြကို ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေဘာ္စတြန္ ဗုံးေပါက္ေတာ႔ အေသခံ လိုက္ဖမ္းရတာက အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ။ ေသတာ က ျပည္သူေတြ။ လူ႕ အခြင္႔အေရးသမားေတြ လုပ္ႏိုင္တာက
"ဒီလို အၾကမ္းဖက္မႈကို ရွဳတ္ခ်တယ္"
"ဒီလို အၾကမ္းဖက္မႈကို ရွဳတ္ခ်တယ္"
"ဒီလို အၾကမ္းဖက္မႈကို ရွဳတ္ခ်တယ္"
ဆိုတဲ႔ စကားပဲ။
ဒီေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕
"ဒီလို လူသားခ်င္း မစာနာတဲ႔ ဆက္ဆံမႈကို ရွဳတ္ခ်တယ္"
ဆိုတဲ႔ စကားကိုလည္း အစိုးရေတြက သိပ္ၿပီး နားေထာင္ေနၾကမယ္ေတာ႔ မထင္ဘူး။

Post a Comment