ဓားသြားနဲ႔ ပြင္႔ခ်ပ္လႊာ

"သမီး၊ ပြင္႔ခ်ပ္လႊာနဲ႔ ဓားသြား ဘယ္ဟာက ပိုၿပီး မာေၾကာသလဲ"
"ေဖေဖ ေျဖေစခ်င္တာက ပြင္႔ခ်ပ္လႊာျဖစ္မယ္၊ ဒါေပမဲ႔ သမီးကေတာ႔ ဓားသြား လို႔ ထင္ပါတယ္"
"ပြင္႔ခ်ပ္လႊာကို ခုတ္ျဖတ္မိရင္ အဲဒီ ဓားသြားက သံေခ်းတက္သြားတယ္၊ ပြင္႔ ခ်ပ္လႊာက ျပတ္သြားေပမဲ႔ ေနာက္ထပ္ ပြင္႔ခ်ပ္လႊာတစ္ခု ထြက္လာတယ္"
"ဒီေတာ႔ ေဖေဖဆိုခ်င္တာက"
"သမီးလက္ထဲမွာ ဓားရွိရင္ေတာင္ ပြင္႔ခ်ပ္လႊာကို မခုတ္ျဖတ္မိပါေစနဲ႔၊ ပန္းပြင္႔ လည္း လွပါေစ၊ ဓားသြားလည္း သံေခ်း ကင္းေနပါေစ"

ကိုရီးယား သမိုင္း "Blade and Petal" ဇာတ္ကားထဲက ဘုရင္ႀကီးက သူ႕ သမီး ကို ေျပာျပတဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္ေလးပါ။

Post a Comment