*မသိျခင္း ကိန္းေသမ်ား*

သူက အေမရိကန္
သစ္ခြ မ်ိဳးေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ သုေတသနျပဳႏိုင္ခဲ႔ၿပီး
ကခ်င္ေတာင္တန္းေတြထဲက ထြက္လာခဲ႔တယ္။
အေမရိကန္ သမၼတ ဘယ္သူလဲေမးေတာ႔ သူမသိေတာ႔ဘူး။
နာမည္ေတြ
ဘာေတြ
ညာေတြ မေျပာေၾကး။
သူ သစၥာေဖာက္လား
သူ လူစြမ္းေကာင္းလား။
မိတ္ေဆြ ေျဖၾကည္႔ပါ။

က်ေနာ္တို႔မွာ
သစ္ခြပန္းေတြ ရွိသေရြ႕
ဘယ္သူ သမၼတျဖစ္မယ္ဆိုတာ အေရးေကာ ပါရဲ႕လား။
မိတ္ေဆြ ေျဖၾကည္႔ပါ။

ေပတန္ကို ထမ္းၿပီး သြားေနတိုင္း
ကိုယ္႔အထြာကို ကိုယ္ သိတယ္ မဆိုႏိုင္ဘူး။

Post a Comment